یہ تحریر اردو (อุรดู) العربية (อารบิก) English (อังกฤษ) Русский (รัสเซีย) 简体中文 (จีนประยุกต์) میں بھی دستیاب ہے۔

มุรอกอบะฮ์

การทำสมาธิเพื่อความสงบสุขของจิตใจ

การประสานและควบคุมการเคลื่อนที่ของร่างกายทั้งภายนอกและภายในได้ รับการดำเนินการให้ลุล่วงไปโดยระบบประสาทในร่างกาย ระบบประสาทมีความ จำเป็นสำหรับชีวิต เพราะข่าวสารของร่างกายมากมายไปถึงสมองหรือไขสันหลังผ่า

ประเภทของการเข้าฌาน

กระบวนการการมองเห็นโลกที่มองไม่เห็นในขั้นแรกวางอยู่บน 4 รูปแบบ วิญญาณสัตว์ประกอบด้วย 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งหนึ่งคือตัวตน ส่วนอีก ตำแหน่งหนึ่งคือหัวใจ ตราบเท่าที่จิตสำนึกมนุษย์สังเกตหรือเห็นโลกที่อยู่ในตัวตน นั่นคือการสังเกตของการตื่นอยู่ และถูกจำกัดขอบเขตโด

อ้างอิง:ประเภทของการเข้าฌาน

เปลวเพลิง

อิมรอน กาลีม “เมื่อผมเริ่มทำมุรอกอบะฮ์ในเวลากลางคืน แรงด้านทานของสำนีกมีอย่างมากมาย จนกระทั่งศีรษะของผมดูเหมือนจะกลายเป็นก้อนหินหนัก   เมื่อมีความชัดเจนผมเห็นคลื่นปรอทที่ท่วมท้นขึ้นและไหลลงไปทั่วโลก เมื่อมันหาย ไปผมมองเห็นบ่อปรอทจำนวนมาก จากนั้นผมก็มอง

อ้างอิง:เปลวเพลิง

ก่อนการค้นพบกระแสไฟฟ้า

บ้าน (รัง) ของนกวีเวอร์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่านกกระจอก เป็นการวางแผน ทางด้านสถาปัตยกรรมชิ้นเอกโดมนี้เหมือนกับรังที่ห้อยลงมา มีห้อง ชิงช้าและแม้แต่ “เตียงนอนพักผ่อน นกที่มีขนาดเล็กเพียง 2 นิ้วนี้ มีประสาทและวิทยปัญญามาก ถึงขนาดจับหิ่งห้อยมาให้ความสว่างแก่ “

อ้างอิง:ก่อนการค้นพบกระแสไฟฟ้า

ระบบของคลื่น

ทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ในจักรวาล วางพื้นฐานอยู่บนโครงข่ายของคลื่น คลื่นนี้วางอยู่ บนแสง (นูร) ตามคำดำรัสของพระเจ้า โลกและท้องฟ้าคือแสงแห่งพระผู้เป็นเจ้า รูปแบบหนึ่งของการสรรค์สร้างคือการสร้างด้วยแสง และอื่นๆ คือแสง ตัวตน วิญญาณหรือจิตวิญญาณเอง  ตามทรรศนะทาง

อ้างอิง:ระบบของคลื่น

บทฝึกที่ 5

นำแผ่นหนังเคลือบสะท้อนแสงสีขาวขนาด 18 นิ้ว X 18 นิ้ว มาผนึก ลงบนแผ่นกระดานไม้อัดหรือกระดาษแข็งขนาดเดียวกัน ใช้ตะปูขนาดเล็ก โดยไม่ให้มีรอยยับย่นอยู่เลย บนจุดกี่งกลางของแผ่นหนังที่ผนึกลงบนกระดาน นี้ วาดวงกลมสองวงที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน โดยวงหนึ่งมีรัศมี

อ้างอิง:บทฝึกที่ 5

เอกสารบทเรียน

ในหมู่ผู้ที่มีความรู้อย่างมั่นคง ความศรัทธารูปแบบหนึ่งจะเกิดขึ้น ซึ่งจะสัมพันธ์ต่อพระเจ้าอยู่ทุกขณะ ทุกกิจกรรม ทุกหน้าที่ และทุกคำสั่งในชีวิตของเขา นี่คือแบบแผนความคิดของบรรดาศาสดา ความมั่นคงที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งพระเจ้าทรง จัดสรรให้จะไปถึงเขาในทุกกรณี

อ้างอิง:เอกสารบทเรียน

ข้าวหมกไก่ในหมู่บ้าน

เหตุการณ์น่าสนใจเกี่ยวกับ “การมีอุเบกขา”ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ตัซกีเราะฮ์ อัล เกาเชีย โดย เกาซ์ อะลี ชาห์ ปานีปัตตี  ว่า ข้าพเจ้าเป็นอิมามมัสยิดของหมู่บ้าน มีนักรหัสยะ (Dervish) คนหนึ่งได้มาที่นั่นและพักอยู่คืนหนึ่ง หลังการนมาชในตอน เย็น ข้าพเจ้าเชิญเขา

อ้างอิง:ข้าวหมกไก่ในหมู่บ้าน

มดวิศวกร

มดเหล่านี้ผลิตผลงานด้วยความยอดเยี่ยมและชำนิชำนาญ พวกมันสร้างห้อง โถงใหญ่บริเวณศูนย์กลางซึ่งใช้เป็นวังหลวง และเชื่อมต่อผ่านระเบียงรอบด้านชิง ได้รับการรักษาไว้อย่างสะอาดสะอ้านและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นที่พำนัก ของมดราชินี มดงานและมดกรรมกรจะอยู่โยง

อ้างอิง:มดวิศวกร

ชีวิตก่อนการกำเนิด

บัดนี้ สิ่งนี้ต้องการการพิจารณาและหารืออย่างรอบคอบก็คือ ก่อนที่จะมา ยังโลกนี้มีวิญญาณอยู่ก่อนแล้ว เพราะการใช้คำว่า “มา” เป็นการชี้ถึงความจริงที่ว่า มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หลังจากจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ว่ามีบางสิ่งปรากฏอยู่

อ้างอิง:ชีวิตก่อนการกำเนิด

ทรรศนะของพระเจ้า

พระเจ้าทรงบริการสิ่งถูกสร้างของพระองค์ โดยไม่ได้หวังรางวัลตอบแทนใดๆ แก่ตัวพระองค์เอง ถ้าบางคนยอมรับกระบวนการเข้าใกล้ความคิดอย่างมีทาง เลือกว่า เขาสามารถรับใช้บริการสิ่งถูกสร้างของพระเจ้าในทุกกรณีได้ จิตวิญญาณ กอลันดารก็จะถูกมอบให้เขา และเมื่อความคิดนี้

อ้างอิง:ทรรศนะของพระเจ้า

สถานภาพของกอลันดาร

ในหมู่ประชาชน กอลันดาร คือ ผู้ยินดีกับอิสรภาพจากการผูกมัด และขอบเขตของกาลเทศะ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่ในการแนะนำและคำสั่งของพวกเขา ทุกบทบาท และทุกส่วนจักรวาลอยู่ในการควบคุมของพวกเขา แต่บุคคลผู้สูงส่งเหล่านี้อยู่หางไกลจากสิ่งยั่วยวนใจ ความละโมบและราคะต่าง

อ้างอิง:สถานภาพของกอลันดาร

กาลเทศะ

เราต้องเคยเห็นผู้ป่วยที่ทำให้ความกลัวของตนปรากฏชัดขึ้นมาว่า ถ้าออกจากบ้านไปจะได้รับอุบัติเหตุ ความคิดนี้มีอำนาจควบคุมถึงขนาดที่ว่า คนเหล่านี้หยุดที่จะออกไปข้างนอก ในทำนองเดียวกันบางคนที่สร้างความกลัว จิ้งจกหรือแมวให้เป็นปมขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลท

อ้างอิง:กาลเทศะ

เสียงฝนตก

กีวีนกของประเทศนิวซีแลนด์ ใช้วิธีการที่น่าสนใจในการได้เหยื่อมา เมื่อใด ก็ตามที่ความพยายามอันน่าตื่นเต้นของมันไม่สามารถล่าเหยื่อได้ มันจะทำเสียงซึ่งเหมือนกับเสียงฝนตก แมลงคิดว่าเป็นเสียงฝนตกจึงออกมาจากที่ซ่อน และตกเป็น เหยื่อของนกกีวี

อ้างอิง:เสียงฝนตก

การมีอุเบกขา

ความสุขุมรอบคอบที่ได้รับการคำนึงถึง จะสามารถทำให้เรากำหนดความคิดและความเข้าใจได้หลายแนวทางและหลากมิติ เมื่อกระโดดข้ามรายละเอียดไป เราจะสามารถกล่าวได้ 2 ลักษณะ ผู้ที่ฉลาดรอบรู้จะมีจิตใจที่เข้มแข็ง นั่นคือมีจิตใจที่ปราศจากที่ว่างให้ความสงสัยหรือการปฏิเสธ

อ้างอิง:การมีอุเบกขา

บันทึกหยดลงมาจากฟากฟ้า

เป็นความจริงที่ทราบกันดีว่า ความศรัทธามั่นคงในบางสิ่งนั้นเป็นไปได้ก็ต่อ เมื่อ เราไม่มีมโนคติถึงวิธีการที่สิ่งนั้น ลูกทำให้สมบูรณ์เป็นจริงขึ้นมาได้โดยไม่มีโภคทรัพย์ การควบคุมหรือเจตนา ครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้ากำลังปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาหนังสือ ลฮฮ์อัลกอลัม

อ้างอิง:บันทึกหยดลงมาจากฟากฟ้า

ต้นไม้ใบหญ้า

อย่างไรก็ตาม สรรพสัตว์บนโลกนั้นมีจำนวนมากกว่ามนุษย์ เป็นที่ชัดเจนว่า สัตว์เหล่านี้หาเลี้ยงชีพด้วยการกินหญ้า ปริมาณหญ้าและใบไม้ที่พวกมันบริโภค มีจำนวนมากมายมหาศาล จนแทบจะไม่มีหญ้าหรือต้นไม้หลงเหลืออยู่บนโลก แต่ ธรรมชาติก็ได้ผลิตต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาจำนวนมา

อ้างอิง:ต้นไม้ใบหญ้า

เดินทางบนคลื่น

ผู้ปรีชาสามารถล้ำเลิศคนหนึ่งของพวกญิน ได้กล่าวว่า “ฉันจะนำมันมาเสนอท่าน   ก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นจากที่นั่งของท่าน  และแท้จริงฉันเป็นผู้มีพลังและไว้วางใจได้ในเรื่องนี้” ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องคัมภีร์คนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันจะนำมันมาเสนอท่านชั่วพริบตาเดียว” เม

อ้างอิง:เดินทางบนคลื่น

ครอบครัวกรรมกร

ท่านกอลันดาร เกาส์ อะลี ชาห์ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดเตรียม วิธีการดำรงชีวิต และการจ่ายแจกทรัพย์สมบัติและทรัพยากรธรรมชาติของพระเจ้า ว่า ครั้งหนึ่งเมืองแห่งหนึ่ง ตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง ตลาดเกือบทุกหนทุกแห่งปราศจากพืชผลและถูกทอดท

อ้างอิง:ครอบครัวกรรมกร

สุนัขตำรวจ

สุนัขผูกชีวิตติดไว้กับตำรวจเป็นเวลานานแล้ว เพื่อหาร่องรอยและระบุคน ร้ายออกมา มีเซลล์ประสาทมากกว่า 5 ล้านเซลล์ในจมูกมนุษย์ แต่สุนัขบางพันธุ์มี เซลล์ชนิดเดียวกันนั้นกว่า 200 ล้านเซลล์ และพลังในการดมกลิ่นของสุนัขก็มีความ สามารถมากกว่ามนุษย์หลายล้านเท่าตาม

อ้างอิง:สุนัขตำรวจ

ร่างกายและวิญญาณ

เมื่อเราวิเคราะห์เกี่ยวกับชีวิต จะเห็นว่ามนุษย์ทั้งชายและหญิงต่างต้องการ มีชีวิตที่มีความสุข แต่ความเป็นวัตถุที่เข้ามาใกล้ชีวิตทำให้เกิดอุปสรรคและสูญเสีย ความกล้าหาญโดยสิ้นเชิงในทุกขั้นตอนของชีวิต โดยที่ทุกขณะจิตของชีวิตเราคือความสูญสลาย ไม่จีรังและไร้

อ้างอิง:ร่างกายและวิญญาณ

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)