یہ تحریر اردو (อุรดู) العربية (อารบิก) English (อังกฤษ) Русский (รัสเซีย) 简体中文 (จีนประยุกต์) میں بھی دستیاب ہے۔

มุรอกอบะฮ์

การทำสมาธิเพื่อความสงบสุขของจิตใจ

การประสานและควบคุมการเคลื่อนที่ของร่างกายทั้งภายนอกและภายในได้ รับการดำเนินการให้ลุล่วงไปโดยระบบประสาทในร่างกาย ระบบประสาทมีความ จำเป็นสำหรับชีวิต เพราะข่าวสารของร่างกายมากมายไปถึงสมองหรือไขสันหลังผ่า

ความคิดแบบธรรมะ

ญาวิด ซะลีม จากละโอร์ เขียนมาว่า “ท่านได้แห้เห็นถึงความคิด 2 แง่มุม คือ ต่ำและสูง ความคิดที่สูง ท่านให้ความหมายว่า เป็นความคิดของความเที่ยงตรง ตามทรรศนะของศาสนา การใช้ชีวิตอยู่ในความเคร่งครัดตามคำสอนของอิสลาม คือความเที่ยงตรง และ ณ จุดนั้นเราไม่พบว่ามี

อ้างอิง:ความคิดแบบธรรมะ

มดทำสวน

มดอีกประเภทหนึ่งคือมดทำสวน มดเหล่านี้จะทำการเพาะปลูกสวนเห็ด ราในระเบียงและห้องของสถานที่ตั้งถิ่นฐาน สวนเหล่านี้เต็มไปด้วยความชำนาญตาม ธรรมชาติ เป็นสวนผลไม้ของมดและจัดเตรียมอาหารไว้ให้สมาชิกของประชาคมทุกตัว

อ้างอิง:มดทำสวน

สถานภาพของกอลันดาร

ในหมู่ประชาชน กอลันดาร คือ ผู้ยินดีกับอิสรภาพจากการผูกมัด และขอบเขตของกาลเทศะ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่ในการแนะนำและคำสั่งของพวกเขา ทุกบทบาท และทุกส่วนจักรวาลอยู่ในการควบคุมของพวกเขา แต่บุคคลผู้สูงส่งเหล่านี้อยู่หางไกลจากสิ่งยั่วยวนใจ ความละโมบและราคะต่าง

อ้างอิง:สถานภาพของกอลันดาร

การพึ่งพาอาศัยและความเชื่อมั่น

ตามปกติเมื่อการมีอุเบกขาได้รับการพิจารณา จะถูกถือว่าเป็นมิติของความ เชื่อมั่น และการพึ่งพาอาศัยที่บุคคลมีต่อพระเจ้า ความเชื่อมั่นและการพึ่งพาอาศัย แสดงบทบาทในชีวิตของทุกคนพอประมาณ แต่เมื่อเรามายังคำนิยามและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน  จะสังเกตเห็นว่าสิ่งนี

อ้างอิง:การพึ่งพาอาศัยและความเชื่อมั่น

ความคล้ายคลึงของเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ

ธรรมชาติและสัญชาตญาณของเรา คือสองสิ่งที่แตกต่างและแยกออกจากกัน เรามีความรู้สึกคล้ายคลึงกับเผ่าพันธุ์สัตว์อื่นๆ เช่น แพะ แกะ วัว ควาย สุนัข แมว นกแก้ว นกพิราบ ฯลฯ และในธรรมชาติของเรา มนุษย์มีจุดยืนและสถานะทาง สัญชาตญาณของตนเองซึ่งได้รับมาจากพระเจ้า ผู้ท

อ้างอิง:ความคล้ายคลึงของเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ

กฎการสร้างสรรค์

พระเจ้าทรงกล่าวว่า “และโดยแน่นอนเราได้ให้ความรู้แก่ดาวูด (เดวิด)และสุลัยมาน(โซโลมอน) และเขาทั้งสองกล่าวว่า บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ ผู้ทรงโปรดปราน แก่เรา เหนือส่วนมากของปวงบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธาทั้งหลาย” การดลใจไม่ว่าจะโดยการได้ยินหรือการมองเห็น

อ้างอิง:กฎการสร้างสรรค์

ไม้กวาดและคนผอม

มุฮัมมัด มัสรูร จากบักบันปูระ ละโฮร์ เขียนมาว่า วันที่ 29 เมษายน ภาพของฝนคงอยู่ประมาณ 5 วินาที มันมีสีน้ำนม จิตใจของผมยังคง พยายามที่จะมองดูมันในรูปแบบของแสง วันนี้ หลังจากตื่นนอนแล้วผมไปนอนอีก ซึ่งในกับความปกติของผมและฝันว่ามีชายคนหนึ่งผิวดำและผอมกำลั

อ้างอิง:ไม้กวาดและคนผอม

แบบแผนที่มีผลกระทบทางโทรจิต

ตามดำรัสของพระเจ้า สิ่งถูกสร้างทุกชนิดนั้น มีสองแบบสองด้านซุ่ม ซ่อนอยู่ ขณะที่ด้านหนึ่งเปิดเผยและเด่นตระหง่าน อีกด้านหนึ่งกลับยังคงถูก ปกปิดและอำพรางไว้ ตัวอย่าง มนุษย์ประกอบด้วย 2 แบบคือ ผู้ชายกับผู้หญิง และพ่อกับแม่ ตามกฎการสร้างสรรค์ ผู้ชายและผู้หญิ

อ้างอิง:แบบแผนที่มีผลกระทบทางโทรจิต

กระเปาะทั้งหก

มนุษย์มิได้เป็นนามซื่อของเลือดเนื้อและกระดูกเท่านั้น ยังมีร่างอื่นที่สร้าง ขึ้นมาจากแสง ซึ่งอยู่เหนือเรือนร่างทางกายภาพนี้ ซึ่งท่านกอลันดาร บาบา เอาลิยาอ์เรียกว่า นัสมะฮ์ (รัศมี) รัศมีนี้สร้างขึ้นจากวงแหวน 6 วง หรือตำแหน่ง วง แหวนทั้ง 6 วงนี้ มีจิตวิญญ

อ้างอิง:กระเปาะทั้งหก

การเจริญเติบโตของเมล็ดพืชในพื้นดิน

ตามปกติถือว่าหากไม่มีความมานะพยายาม ก็ไม่อาจได้รับทรัพยากรธรรมชาติ ต่างๆ ได้ แต่เราสังเกตได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติที่เราขวนขวายและมานะบากบั่น มานั้น ปรากฏอยู่แล้วอย่างมีแบบแผน เมื่อชาวไร่ชาวนาหว่านเมล็ดพืช หลังจาก ไถพรวนดินแล้ว การเจริญเติบโตของเมล็ดพืชส

อ้างอิง:การเจริญเติบโตของเมล็ดพืชในพื้นดิน

การเพ่งกระจกเงา

เหตุการณ์เกี่ยวกับการเพ่งกระจกเงา ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ รายวันของอังกฤษชื่อ “มอร์นิ่ง ลีดเดอร์” (Morning Leader) ฉบับวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1896 ว่า “เมื่อเดือนที่แล้วร่างไรวิญญาณของ เดวิด โทมัส ซึ่งเป็นช่างไม้ที่ทำงานอยู่ในที่ดินของลอร์ด

อ้างอิง:การเพ่งกระจกเงา

กระบวนการเข้าไปสู่ความเป็นศาสดา

เมื่อใดก็ตามที่มีการถกเถียงในเรื่องสูงขึ้นหรือตกต่ำลง ก็ไม่อาจละเลยการ ศึกษาปัจจัยในการขึ้นสูงได้ ได้กล่าวไปแล้วว่า ความก้าวหน้าเป็นผลลัพธ์ของความ มานะบากบั่น ไม่ว่าในระดับปัจเจกหรือระดับกลุ่ม และผลของความเสื่อมและ ความตกต่ำ เมื่อปัจเจกหรือประชาชาติกลา

อ้างอิง:กระบวนการเข้าไปสู่ความเป็นศาสดา

โทรจิต บทฝึกที่ 2

ในบทแรกสิ่งนี้ถูกทำให้ชัดเจนอย่างชัดแจ้งว่า ในการศึกษาเรื่องโทรจิต นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องพุ่งเป้าไปที่ความคิดเพียงหนึ่งเดียว หลังจากขจัดความ คิดที่ทำให้ไขว้เขวออกไป แล้ว ในบทที่ 2 การทำให้ความสามารถในการรวมศูนย์ มีความเข้มข้น ณ จิตใจบนจุดเดียว มีดั

อ้างอิง:โทรจิต บทฝึกที่ 2

สวนสวรรค์

มุฮัมมัด ซัฟดาร ตาบัสซัม รายงานจาก ชัคคูปูระว่า วันที่ 29 ตุลาคม “หลังจากนมาซ ตอนรุ่งอรุณแล้ว ผมเริ่มมีการฝึกฝนโทรจิตครั้งแรก ความคิดต่างๆ ยังคงเข้ามาในจิตใจของผม จากนั้นผมเห็นแม่น้ำ ซึ่งมีน้ำไหล เข้ามา จากนั้นมหาสมุทรก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าผม กระแสน้ำและคล

อ้างอิง:สวนสวรรค์

แผ่นจารึกที่ได้รับการพิทักษ์

คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ของอับราฮัม (อิบรอฮีม) พันธะสัญญาใหม่และเก่าของไบเบิล ภัควัตคีตาหรือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เล่มสุดท้ายคือ อัล กุรอาน ทุกจารึกจากการดลใจของพระเจ้า และคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราสามารถรู้ว่าความจำเป็นของชีวิต กิจ

อ้างอิง:แผ่นจารึกที่ได้รับการพิทักษ์

วิญญาณกับคอมพิวเตอร์

บทสรุปเพียงประการเดียวที่สามารถดึงออกมาจากสิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ ก็คือ มีคอมพิวเตอร์สร้างอยู่ภายในตัวมนุษย์ซึ่งจะชี้นำเขาเกี่ยวกับสถานการณ์หลากหลาย ในชีวิต บางครั้งธรรมชาติของการแนะนำดังกล่าวก็ทำให้เราพึงพอใจ บางครั้งก็ทำ ให้เราเป็นทุกข์ บางครั้งเขาได้รั

อ้างอิง:วิญญาณกับคอมพิวเตอร์

ด้านในและด้านนอก

ในอนุกรมแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่มีสันสุดที่เชื้อเชิญการพิจารณาของเราก็คือ มีด้านในและด้านนอกอยู่ในตัวเรา ด้านนอกเรียกว่าสสาร และด้านในเรียกว่าวิญญาณ วิญญาณนั้นก็มี 2 ระนาบเช่นกัน สิ่งที่ ปรากฏอยู่สิ่งหนึ่งของวิญญาณคือ “เสื้อคลุม” ที่รับเอามาโดยวิญญาณ แล

อ้างอิง:ด้านในและด้านนอก

ประสาทสัมผัสอันทรงพลัง

ตามปกติแผ่นดินไหวจะไม่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ชั้นหินใต้ดินที่ประสานกันแน่น คือจุดสำคัญแห่งขั้นตอนแรกของแผ่นดินไหว แรงกดดันทางธรณีวิทยาที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติบริเวณด้านบนของ เปลือกโลกส่วนที่บางที่สุด และคลี่น

อ้างอิง:ประสาทสัมผัสอันทรงพลัง

กาลเทศะ

จิตสำนึกกอลันดารบอกเราว่า  การฝึกฝนที่แน่นอน ซึ่งจะฝึกฝนจิตใจให้หันเหออกจากเรื่องราวทางโลก คือวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องมีก่อนอื่นใด  เมื่อจิตใจได้ รับความเข้มข้นจากการฝึกฝนนี้   นั่นคือความสำคัญของโลกได้ลดน้อยลงจากจิตใจ หรืออาจกล่าวว่า การร่วมกิจกรรมหร

อ้างอิง:กาลเทศะ

บริโภคทองคำ

หลังจากนี้การอบรมโปรแกรมที่สองก็เริ่มขึ้น ข้าพเจ้าถูกทำให้เห็นด้วยตาทางจิตวิญญาณว่า มีห้องขนาดใหญ่ ที่มีตู้จำนวนมากเก็บทองคำแท่งไว้ และข้าพเจ้า ถูกกักตัวอยู่ในห้องดังกล่าว สภาวะนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปกว่า 48 ชั่วโมง ในสภาวะนี้ เมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าถูกกระต

อ้างอิง:บริโภคทองคำ

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)