เนื้อหานี้ยังมีอยู่ใน: اردو (อุรดู) العربية (อารบิก) English (อังกฤษ) Русский (รัสเซีย) 简体中文 (จีนประยุกต์)

มุรอกอบะฮ์

การทำสมาธิเพื่อความสงบสุขของจิตใจ

การประสานและควบคุมการเคลื่อนที่ของร่างกายทั้งภายนอกและภายในได้ รับการดำเนินการให้ลุล่วงไปโดยระบบประสาทในร่างกาย ระบบประสาทมีความ จำเป็นสำหรับชีวิต เพราะข่าวสารของร่างกายมากมายไปถึงสมองหรือไขสันหลังผ่า …

ฟิล์มจักรวาล

เมื่อมนุษย์เติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีเหตุผลและจิตสำนึก เขาต้องการทรัพย์สินและโภคทรัพย์ในการดำรงชีวิต และเพื่อได้มาซึ่งแหล่งเหล่านี้ เงินคือสื่อกลางที่จำเป็น อย่างยิ่ง เรื่องของเรื่องก็คือ พระผู้ที่สร้างบุคคลผู้หนึ่งขึ้นมาได้แบ่งสรรเงิน สมมติ ว่า 100,000 รูปี …

อ้างอิง:ฟิล์มจักรวาล

ประสาทสัมผัสอันทรงพลัง

ตามปกติแผ่นดินไหวจะไม่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ชั้นหินใต้ดินที่ประสานกันแน่น คือจุดสำคัญแห่งขั้นตอนแรกของแผ่นดินไหว แรงกดดันทางธรณีวิทยาที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติบริเวณด้านบนของ เปลือกโลกส่วนที่บางที่สุด และคลี่น …

อ้างอิง:ประสาทสัมผัสอันทรงพลัง

เสียงฝนตก

กีวีนกของประเทศนิวซีแลนด์ ใช้วิธีการที่น่าสนใจในการได้เหยื่อมา เมื่อใด ก็ตามที่ความพยายามอันน่าตื่นเต้นของมันไม่สามารถล่าเหยื่อได้ มันจะทำเสียงซึ่งเหมือนกับเสียงฝนตก แมลงคิดว่าเป็นเสียงฝนตกจึงออกมาจากที่ซ่อน และตกเป็น เหยื่อของนกกีวี

อ้างอิง:เสียงฝนตก

น้ำผึ้งผลิตขึ้นอย่างไร

การลำเลี้ยงอาหารให้ผึ้งทั้งหมดในรังผึ้ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผึ้งงาน ผึ้งงานเหล่านี้จะไปหาน้ำต้อยจากดอกไม้เพื่อเตรียมทำเป็นน้ำผึ้ง น้ำต้อย ซึ่งอยู่ในดอกไม้จะถูกดูดโดยท่อที่เป็นเสมือนลิ้นเข้าไปเก็บไว้ในกระเพาะของผึ้ง ที่มีโครงสร้างเหมือนถุง เก …

อ้างอิง:น้ำผึ้งผลิตขึ้นอย่างไร

สำนักคิด จิตสำนึกกอลันดาร

ก่อนการรับสำนักคิดกอลันดาร ข้าพเจ้ามีความไม่ดี 2 ประการ ประการที่หนึ่ง ข้าพเจ้าเป็นคนมีจิตใจทางธุรกิจ เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสพบปะผู้คน ข้าพเจ้า จะมีความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างจากเขาแก่ตัวเองอย่างรวดเร็ว หลังการยอมรับ ท่านกอลันดาร บาบา เอาลิยาอ์ สิ่งแรกเล …

อ้างอิง:สำนักคิด จิตสำนึกกอลันดาร

ลำแสงทั้งสี่

เพื่อพรรณนาความละเอียดอ่อนทั้งหกในภาษาสมัยใหม่ อาจกล่าวได้ว่า มีเครื่องให้กำเนิดอยู่ 6 ตัว และแสงที่ไหลเวียนอยู่ในนั้นกลายเป็นจินตนาการ ความคิด มโนคติ และท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในรูปพรรณสัณฐานและรูปทรงที่แน่นอน   เพื่อการศึกษาสิ่งนี้อย่างประณ …

อ้างอิง:ลำแสงทั้งสี่

หมาจิ้งจอกที่ชาญฉลาด

หมาจิ้งจอกเป็นที่รู้จักกันดีถึงความฉลาดและความโหดร้ายในวันที่ไม่สามารถ ล่าเหยื่อได้ มันจะตัดสินใจใช้กลเม็ดที่ชาญฉลาด นอนเหยียดตัวลงบนพื้นและหายใจ ลึกๆ นก (แร้ง) เข้าใจว่ามันตาย จึงบินลงมาเพื่อกิน “ซากตาย” ของหมาจิ้งจอก แต่ก่อนจะอร่อยกับอาหาร หมาจิ้งจอก …

อ้างอิง:หมาจิ้งจอกที่ชาญฉลาด

มดตัดเย็บ

มีมดที่เชี่ยวชาญในการตัดเย็บ พวกมันจะเย็บใบไม้เพื่อปกป้องตัวอ่อนใหม่ จากการเป็นเหยื่อของนก มดเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในการเดินตะเข็บ จนทุกสิ่ง ที่พวกมันเย็บจะปรากฏว่าเป็นงานของช่างตัดเย็บชั้นยอด

อ้างอิง:มดตัดเย็บ

พระเจ้าทรง เป็นเจ้าของ แสง

ลมหายใจที่ที่มีอำนาจมากขึ้น จะเก็บสะสมแสงเหล่านั้นไว้ในวิญญาณมนุษย์ ซึ่งสามารถทำให้มนุษย์พ้นออกมาจากเรื่องที่ความรู้สึกซึ่งเสกสรรปันแต่งและ ตั้งสมมติฐานขึ้น และเข้ามาอยู่ในปริมณฑลแห่งความเป็นจริง และนั่นคือโลกที่มองไม่เห็นการฝึกลมหายใจโดยทั่วไปสร้างควา …

อ้างอิง:พระเจ้าทรง เป็นเจ้าของ แสง

ด้วยการสร้างสรรค์ของพระเจ้า

เป็นบุคลิกลักษณะของพระเจ้าที่ทุกการสร้างสรรค์นั้นให้กำเนิดและทำให้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มากกว่านับพันๆ ล้านอย่างปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ด้วยการสร้าง สรรค์ของพระเจ้า กระแสไฟฟ้าได้รับผิดชอบสิ่งประดิษฐ์นับพันชนิดที่เกิดขึ้นและ ยังมีอีกมากมายที่จะตามมา สถานการณ …

อ้างอิง:ด้วยการสร้างสรรค์ของพระเจ้า

ร่างกายทางกายภาพ

ทุกปัจเจกจากเชื้อสายของอาดัมและอีฟ ล้วนเป็นสำเนาที่แท้จริงของทั้ง 2 คน มนุษย์แต่ละคนได้รับความสามารถเดียวกัน ที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนาม ชื่อ ดั่งที่พระเจ้าได้มอบให้อาดัม มีรายงานว่า “บุคคล”  ที่แท้จริงในตัวมนุษย์นั้นคือ วิญญาณ และความต้องการทั้งมว …

อ้างอิง:ร่างกายทางกายภาพ

สังคมและความเชื่อของเรา

สังคมที่บุคคลได้รับการศึกษาและเติบโตขึ้นมา จะกลายเป็นความเชื่อของเขา และจิตใจของผู้นั้นจะล้มเหลวในการวิเคราะห์ความเชื่อนี้ ดังนั้น ความเชื่อดังกล่าว จึงกลายมาเป็นความศรัทธา ทั้งๆ ที่เป็นเพียงแค่มายาลวงตา ดังที่กล่าวไปแล้ว สาเหตุหลักของเรื่องนี้ก็คือเขา …

อ้างอิง:สังคมและความเชื่อของเรา

พฤติการณ์และเจตนารมณ์

ตราบที่มีการพิจารณาความดีหรือความเลวไม่มีพฤติการณ์ใดในโลกนี้มีความ ดีหรือความเลวด้วยตัวเอง ความจริงความหมายของพฤติการณ์ที่ได้รับการสันนิษฐาน คือความดีหรือความเลว ความหมายที่ได้รับการสันนิษฐานคือเจตนารมณ์ อะไรก็แล้ว แต่ที่อยู่ในเจตนารมณ์ของบุคคลก่อนแสดง …

อ้างอิง:พฤติการณ์และเจตนารมณ์

ความเชื่อทางวิทยาคาสตร์

ริซวาน คำถาม ตามควานเห็นของท่าน โทรเพทนากร (นักโทรจิต) สามารถ อ่านความคิดของผู้อื่นและเข้าใจทุกภาษาในโลกได้ จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะ เป็นข้อสังเกตโดยปกติของเราว่าเมื่อเราคิด เราจะคิดในภาษาแม่ของเรา หรือกล่าวได้ว่าภาษาที่ผู้หนึ่งคิดจะเป็นภาษาแม่ของเขาเส …

อ้างอิง:ความเชื่อทางวิทยาคาสตร์

รักษาโรคมะเร็งด้วยโทรจิต

มะเร็งทำลายกระแสเลือด กลไกการการทำงานคือกระแสไพ่ฟ้าเริ่มไหล เวียน ในลักษณะที่ส่วนซึ่งถูกกระทบกระเทือนไม่สามารถดำรงเส้นทางของมัน ได้อีกต่อไป สิ่งนี้นำไปสู่การสิ้นชีวิต สถานการณ์เช่นนี้ เป็นผลให้เกิดการสร้าง ตัวหนอนกลมบางๆ ในส่วนของเลือดดังกล่าว ความจริง …

อ้างอิง:รักษาโรคมะเร็งด้วยโทรจิต

เดินทางบนคลื่น

ผู้ปรีชาสามารถล้ำเลิศคนหนึ่งของพวกญิน ได้กล่าวว่า “ฉันจะนำมันมาเสนอท่าน   ก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นจากที่นั่งของท่าน  และแท้จริงฉันเป็นผู้มีพลังและไว้วางใจได้ในเรื่องนี้” ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องคัมภีร์คนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันจะนำมันมาเสนอท่านชั่วพริบตาเดียว” เม …

อ้างอิง:เดินทางบนคลื่น

กระแสไฟฟ้าในมนุษย์

เมื่อโดก็ตามที่เราบังเอิญไปสัมผัสทับกระแสไฟฟ้าเราจะถูกกระตุก การกระตุกเกิดจากผลกระทบของการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาในร่างกายมนุษย์ ซึ่งทำให้ทั่วสรรพองค์กายอลหม่านไปหมด และถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ในร่างกายมนุษย์มีน้อยกว่าหรืออ่อนแอกว่าไฟฟ้าที่เข้ามาปะ …

อ้างอิง:กระแสไฟฟ้าในมนุษย์

จิตวิญาณ กับเวทมนต์คาถา

คำถาม เหตุการณ์ที่รายงานโดยผู้ที่ฝึกบทเรียนของโทรจิตเกือบทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องการพบวิญญาณที่สูงส่งและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังมีรายงานว่า มีบ้าง ที่พวกเขาเผชิญหน้าสิ่งถูกสร้างที่มีสิทธิพิเศษ แต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้ใด พบกับมารหรือวิญญาณที่ชั่วร้าย แม …

อ้างอิง:จิตวิญาณ กับเวทมนต์คาถา

ตำแหน่งผู้แทน และ การแต่งตั้งผู้แทน

ตามคำสอนของจิตสำนึกกอลันดาร อำนาจสูงสุดและลักษณะพิเศษของ มนุษย์เหนือสิ่งถูกสร้างอื่นๆ ในจักรวาล การก้มลงกราบของเทวทูต (มะลาอิกะฮ์) ต่อเขา อำนาจตามหน้าที่ซึ่งพระเจ้ามอบให้ และการที่มนุษย์ พิชิตจักรวาลนั้นพิสูจน์ความจริงที่ว่า พระเจ้าได้มอบความรู้แห่งคุณ …

อ้างอิง:ตำแหน่งผู้แทน และ การแต่งตั้งผู้แทน

สวรรค์และนรก

ผู้อยู่ในสวรรค์คือ ผู้ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อคำสอนของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ เหมือนกับบรรดาศาสดา ผู้ที่จะได้อยู่ในสวนสวรรค์ ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทาน ความกรุณาให้ และยกฐานะเขาให้เป็นมิตรกับพระองค์ โดยที่พระเจ้าเองนั้นทรง ปลอดและห่างไกลจากความหวาดกลัว …

อ้างอิง:สวรรค์และนรก

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Category

Your Message