เนื้อหานี้ยังมีอยู่ใน: اردو (อุรดู) العربية (อารบิก) English (อังกฤษ) Русский (รัสเซีย) 简体中文 (จีนประยุกต์)

มุรอกอบะฮ์

การทำสมาธิเพื่อความสงบสุขของจิตใจ

การประสานและควบคุมการเคลื่อนที่ของร่างกายทั้งภายนอกและภายในได้ รับการดำเนินการให้ลุล่วงไปโดยระบบประสาทในร่างกาย ระบบประสาทมีความ จำเป็นสำหรับชีวิต เพราะข่าวสารของร่างกายมากมายไปถึงสมองหรือไขสันหลังผ่า

กฎธรรมชาติ

คำถาม ใครก็ได้ที่มีความปรารถนาจะบรรจุความสามารถนี้ให้กับตัว เอง จะสามารถได้รับความสามารถและศักยภาพที่กล่าวถึงในเรื่องโทรจิตและ ศาสตร์ทางด้านอภิปรัชญาได้ หรือความรู้นี้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีศักยภาพพิเศษ และพลังทางจิตที่โดดเด่นเท่านั้น คำตอบ เมื่อเราบังเอิญ

อ้างอิง:กฎธรรมชาติ

มนุษย์ ณินและเทวทูต

มหาตะ ราชา รักโอ ราว มีความยกย่องอย่างสูงต่อบาบาชาริบเสมอ เมื่อใดก็ตามที่พระองค์จะมาหาท่านหรือขอร้องสิ่งใด วิธีการของพระองค์ที่คือ เสนอบางสิ่งบางอย่างต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดชีวิต ครั้งหนึ่งมหาราชากล่าว กับนักปราชญ์ทางด้านจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในย

อ้างอิง:มนุษย์ ณินและเทวทูต

พลังงานกับวิญญาณ

จักรวาลทั้งหมดและปรากฏการณ์ที่ดำรงอยู่ของมัน เคลื่อนที่อยู่ในวงกลม และการปรากฏที่ดำรงอยู่มีความคุ้นเคยและคล้ายคลึงซึ่งกันและกัน ผ่านทางความคิดมัชฌิม ความสัมพันธ์นี้ของแหล่งติดต่อสื่อสาร ตามทรรศนะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เรียกว่าพลังงาน วิทยาศาสตร์บอกเราว่า

อ้างอิง:พลังงานกับวิญญาณ

ครอบครัวกรรมกร

ท่านกอลันดาร เกาส์ อะลี ชาห์ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดเตรียม วิธีการดำรงชีวิต และการจ่ายแจกทรัพย์สมบัติและทรัพยากรธรรมชาติของพระเจ้า ว่า ครั้งหนึ่งเมืองแห่งหนึ่ง ตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง ตลาดเกือบทุกหนทุกแห่งปราศจากพืชผลและถูกทอดท

อ้างอิง:ครอบครัวกรรมกร

การพึ่งพาอาศัยและความเชื่อมั่น

ตามปกติเมื่อการมีอุเบกขาได้รับการพิจารณา จะถูกถือว่าเป็นมิติของความ เชื่อมั่น และการพึ่งพาอาศัยที่บุคคลมีต่อพระเจ้า ความเชื่อมั่นและการพึ่งพาอาศัย แสดงบทบาทในชีวิตของทุกคนพอประมาณ แต่เมื่อเรามายังคำนิยามและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน  จะสังเกตเห็นว่าสิ่งนี

อ้างอิง:การพึ่งพาอาศัยและความเชื่อมั่น

มดทำสวน

มดอีกประเภทหนึ่งคือมดทำสวน มดเหล่านี้จะทำการเพาะปลูกสวนเห็ด ราในระเบียงและห้องของสถานที่ตั้งถิ่นฐาน สวนเหล่านี้เต็มไปด้วยความชำนาญตาม ธรรมชาติ เป็นสวนผลไม้ของมดและจัดเตรียมอาหารไว้ให้สมาชิกของประชาคมทุกตัว

อ้างอิง:มดทำสวน

พฤติกรรมของพระเจ้า

เป็นกฎที่ว่าเมื่อบุคคลใดติดตามสืบค้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยตั้งใจกำหนดเป้าหมาย ให้เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตเขาก็จะได้รับมัน เป็นพฤติกรรมของพระเจ้าที่ว่า สิ่งใดใช้ได้อยู่ในอดีต จะยังใช้ได้ในปัจจุบัน และจะยังคงใช้ได้ในอนาคต ถ้อยคำที่ว่า “ผู้ได้ค้นหาจะได้ร

อ้างอิง:พฤติกรรมของพระเจ้า

ขอบเขตของความคิด44. ขอบเขตของความคิด

ชาฮีน จากโคฮัต เขียนมาว่า คำถาม ประสบการณ์ของผู้ศึกษาโทรจิต เพียงพอที่จะพิสูจน์และทำ ให้ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้นี้กับความเป็นจริงมีความมั่นคงขึ้น แต่เมื่อสัด ส่วนของความสำเร็จถูกนำไปสู่การพิจารณา ได้สร้างความสงสัยว่านี่เป็นเพียง อุบายจินตนาการของนัก

อ้างอิง:ขอบเขตของความคิด44. ขอบเขตของความคิด

บุคคลทางจิตวิญญาณ

สเวตลานา ทาโดโรวิซ คำถาม ทฤษฎีที่ท่านตั้งขึ้นเกี่ยวกับโทรจิตนี้ แนะนำว่า ท่านต้องการ สงวนรักษา ความรู้นี้ไว้ให้แก่มุสลิมเท่านั้น ท่านต้องการสร้างความรู้สึกนี้ ฝึกผู้ที่นิยมในศาสตร์ทางต้านอภิปรัชญาว่า อภิปรัชญานี้เป็นมรดกของมุสลิม และมุสลิมเท่านั้นที่สา

อ้างอิง:บุคคลทางจิตวิญญาณ

ตำแหน่งผู้แทน และ การแต่งตั้งผู้แทน

ตามคำสอนของจิตสำนึกกอลันดาร อำนาจสูงสุดและลักษณะพิเศษของ มนุษย์เหนือสิ่งถูกสร้างอื่นๆ ในจักรวาล การก้มลงกราบของเทวทูต (มะลาอิกะฮ์) ต่อเขา อำนาจตามหน้าที่ซึ่งพระเจ้ามอบให้ และการที่มนุษย์ พิชิตจักรวาลนั้นพิสูจน์ความจริงที่ว่า พระเจ้าได้มอบความรู้แห่งคุณ

อ้างอิง:ตำแหน่งผู้แทน และ การแต่งตั้งผู้แทน

ร่างกายทางกายภาพ

ทุกปัจเจกจากเชื้อสายของอาดัมและอีฟ ล้วนเป็นสำเนาที่แท้จริงของทั้ง 2 คน มนุษย์แต่ละคนได้รับความสามารถเดียวกัน ที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนาม ชื่อ ดั่งที่พระเจ้าได้มอบให้อาดัม มีรายงานว่า “บุคคล”  ที่แท้จริงในตัวมนุษย์นั้นคือ วิญญาณ และความต้องการทั้งมว

อ้างอิง:ร่างกายทางกายภาพ

สี 11,000 สี

วัตถุเป็นหนึ่งเดียวและเหมือนกัน แต่แม่พิมพ์และการหล่อแตกต่างกัน กระบวนการสร้างสรรค์ได้รับการกระตุ้น เมื่อแม่พิมพ์ที่รักษาวัตถุไว้ในตัวเองกระตุ้น สิ่งนั้น ในวิธีที่วัตถุดังกล่าวเปลี่ยนไปสู่ปริมาณที่แตกต่างและเฉพาะ เมื่อปริมาณ เฉพาะนี้ผสมและกระจายเข้าด้ว

อ้างอิง:สี 11,000 สี

สังคมกับความเชื่อของเรา

สังคมซึ่งบุคคลได้รับการศึกษาและอุ้มชูขึ้นมาได้กลายเป็นความเชื่อของ เขา และจิตของบุคคลผู้นั้นก็ล้มเหลวในการวิเคราะห์ความเชื่อของตนเอง และ ความเชื่อนี้ได้กลายเป็นความเชื่อของเขา ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรมากกว่าการ หลอกลวงให้เข้าใจผิดก็ตาม ดังที่ได้กล่าวแล้

อ้างอิง:สังคมกับความเชื่อของเรา

บทฝึกที่ 7 – การฝึกลมหายไจ

ปิดรูจมูกขวาด้วยนิ้วหัวแม่มือขวา ขณะนั่งอยู่ในท่าสบายๆ หายใจเข้าทางรูจมูกด้านซ้าย 10 วินาที กลั้นลมหายใจไว้ 30 วินาที หลังจากปิดรูจมูกด้านซ้ายด้วยนิ้วก้อยมือขวา หลังจาก 30 วินาที เอานิ้วหัวแม่มือออกจากรูจมูกด้านขวา และหายใจ ออกเป็นเวลา 10 วินาที จากนั้

อ้างอิง:บทฝึกที่ 7 – การฝึกลมหายไจ

มดอิสระจากกาลเทศะ

มีมดประเภทพิเศษซึ่งมีความสามารถโดดเด่น ในการหลอมละลายตัวเองไป ในอากาศ กำจัดระยะทางที่เกี่ยวข้องอยู่ไปยังสถานที่อื่นๆ โดยไม่ใช้เวลาจากผล การทดลองมากมาย ที่กระทำขึ้นเกี่ยวกับมดประเภทนี้ นักวิทยาศาสตร์มีข้อพิสูจน์ ใหม่ว่ามดเหล่านี้ สามารถหลอมละลายตัวเองไป

อ้างอิง:มดอิสระจากกาลเทศะ

การแยกหมวดหมู่ความรู้

แจน มุฮัมมัด จากการาจี เขียนมาว่า ผมอยากจะได้รับคำตอบจากปัญหาสองสามข้อของผม ในขอบเขตของ อัล กุรอาน ผมเข้าใจว่า การตอบคำถามเหล่านี้จะส่องแสงไปบนทรรศนะทาง จิตวิญญาณซึ่งยังคงไม่ได้รับการสำรวจ และผู้คนที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน ก็จะ ได้รับประโยชน์จากคำตอบของท่

อ้างอิง:การแยกหมวดหมู่ความรู้

เทียนกับหลอดไฟ

ตะบัสชุม ฮูเซน จากการาจี เขียนมาว่า วันที่ 29 ตุลาคม “ในการทำมุรอกอบะร์ ผมจินตนาการถึงฝนของแสงนานพอดู แต่หลัง จากนั้นร่างกายก็กระตุก ดูเหมือนประหนึ่งว่า มันเป็นวันที่สดใส และความสว่าง ไสวของยามกลางวันก็แผ่กระจายไปทั่ว” วันที่ 30 ตุลาคม ผมเห็นวงแหวนแลงท

อ้างอิง:เทียนกับหลอดไฟ

ออกซิเจนและระบบของร่างกาย

มีการค้นพบของวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ในสมัยนี้ว่า การทำงานของเซลล์สมองนับล้านๆเซลล์ จะพบจุดจบเมื่อออกซิเจนที่ป้อนให้ถูกตัดขาดในช่วงสั้นๆ  ระบบทั้งหมดขึ้นอยู่กับออกซิเจน ระบบการหายใจยังคงทำหน้าที่ในการดูดออกซิเจนจากอากาศ อากาศถูกสูดเข้าทางจมูกหรือปาก ซ

อ้างอิง:ออกซิเจนและระบบของร่างกาย

เทพธิดาแห่งการนิทรา

นิอาซ อะอ์มัด จากชาวาร รายงานมาว่า “ผมสามารถสูดลมหายใจเข้าได้เพียง 3 – 4 วินาที การหายใจเข้าด้วย รูจมูกขวา ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับรูจมูกซ้าย ถึงแม้ว่าผมจะสามารถหายใจออกถึง 5 วินาที และสามารถทนกลั้นลมหายใจได้ถึง 20 วินาทีก็ตาม แต่ผมก็ทำเพียง 5 นาที ตามที่

อ้างอิง:เทพธิดาแห่งการนิทรา

การมีอุเบกขา

ความสุขุมรอบคอบที่ได้รับการคำนึงถึง จะสามารถทำให้เรากำหนดความคิดและความเข้าใจได้หลายแนวทางและหลากมิติ เมื่อกระโดดข้ามรายละเอียดไป เราจะสามารถกล่าวได้ 2 ลักษณะ ผู้ที่ฉลาดรอบรู้จะมีจิตใจที่เข้มแข็ง นั่นคือมีจิตใจที่ปราศจากที่ว่างให้ความสงสัยหรือการปฏิเสธ

อ้างอิง:การมีอุเบกขา

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)