โลกของสีสัน

مکمل کتاب : โลกของสีสัน

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9577

เมื่อเราคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก เราพบว่าในภายนอกแล้วกระบวนการสร้างสรรค์เกิดขึ้นเหมือนกัน นั่นคือเมื่อเราพิจารณาไตร่ตรอง ดูกระบวนการแตกหน่อของต้นไม้ เราพบว่าวัฏจักรการเกิด ที่ไม่มีวันจบสิ้นของต้นไม้ บนโลกนี้ วางอยู่บนขั้นตอนเดียวกัน โดยทั่วไป ถ้าไม่คำนึงถึงขนาด รูปทรง และ ประเภทของต้นไม้ วัฏจักรของการแตกหน่อคือเมล็ดพืชถูกหว่านลงในพื้นดิน ซึ่ง มันได้รับการหล่อเลี้ยง หลังจากแตกหน่อ และผ่านสู่ระยะของต้นอ่อน ก็จะกลาย เป็นต้นไม้ แต่สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดคือแม้ว่าความจริง กระบวนการแตกหน่อจะเป็น สิ่งเดียวและเหมือนกัน ตันไม้ทุกต้นมีคุณสมบัติเฉพาะของมันเองอย่างเด่นชัด ตัวอย่างเช่น ตอนนี้ ขอให้เราพิจารณาต้นมะม่วงและต้นถั่วอัลมอนค์ ทั้งคู่เป็นต้นไม้ ที่มีขนาดเกือบเท่ากันและทั้งคู่ก็เจริญเติบโตผ่านกระบวนการแตกหน่อแบบเดียว กัน แต่พืชทั้งสองชนิดกลับให้ผลต่างกัน กรณีคล้ายกันเมื่อเราหันไปดูดอกไม้   ไม้ดอกทุกชนิดมีธรรมชาติเฉพาะของมันเองพร้อมด้วยชุดใบ กิ่งก้านและดอกที่ต่างกัน เรา พิศวงที่จะบันทึกว่า ดอกไม้ประเภทต่างๆ กัน ก็จะมีกลิ่นที่แตกต่างกัน ซึ่งผลิตจากต่อมของดอกไม้กลายเป็นไอระเหยของสารที่เป็นน้ำมัน และทำให้บรรยากาศหอม และ มีกลิ่นที่น่าสูดดม ถ้าดอกไม้มีสีสัน   ดังนั้น ดอกไม้ต่างประเภทกันก็จะมีสีต่างกัน บางชนิดมีสีแดงเจิดจ้า จนยากที่จะละสายตาไปจากมัน ถ้าบางชนิดมีสีขาว ดังนั้น ชนิดอื่นๆ ก็จะมีสีม่วง สีและระดับความเข้มของสีจำนวนนับไม่ถ้วนแสดงออกในวิธี เช่นนี้ นี่คือความแจ่มจรัสของพระเจ้า แม้ว่าพื้นดิน อากาศ น้ำหรือแม้แต่กระบวน การแตกหน่อจะเหมือนกัน แต่ทุกสิ่งก็แตกต่างจากสิ่งอื่น

สิ่งอื่นที่มีคุณค่าแก่การพิจารณาในการสังเกตก็คือ มีสีหนึ่งหรือหลายสีที่มี อิทธิพลเหนือสิ่งถูกสร้างทุกชนิด ไม่มีสิ่งโดดำรงอยู่โดยไม่มีสี ความมีสีสันกับความ ไร้สีสันคือเส้นแบ่งแยกหลัก หรือม่านระหว่างผู้สร้างกับสิ่งถูกสร้าง สิ่งที่จำแนกผู้ สร้างออกจากสิ่งถูกสร้างคือสิ เมื่อความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการสร้างสรรค์ เมื่อ บางคนได้รับมอบความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการสร้างสรรค์ด้วยความเมตตาของ พระเจ้า ผู้นั้นก็จะได้รับการเปิดเผยว่า เมื่อความคิดที่ปราศจากสีกลายเป็นความ คิดที่มีสีสัน การสร้างสรรค์ได้เกิดขึ้นแล้ว การเป็นผู้สร้างสรรค์ของพระเจ้าอยู่ห่าง ไกลเหนือกว่าการมีสีสันมากนัก

เมื่อพระเจ้ามุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์จักรวาล พระองค์ทรงตั้งเจตนารมณ์ต่อ สิ่งที่อยู่ในจิตของพระองค์ และสั่งให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นทันที นั่นคือความคิดของพระเจ้าที่มาจากเหนือสภาวะปราศจากสีสัน มายอมรับสภาพของความมีสี สัน เพื่อประโยชน์ของความเข้าใจ เรื่องของจิตวิญญาณนิยมนั้นถูกเรียกว่าสภาพ ปราศจากสีสัน นั่นคือ สีซึ่งไม่สามารถอธิบายหรือพรรณนาได้ เมื่อการเคลื่อนไหว เกิดขึ้นในสภาวะปราศจากสีสันดังกล่าว และสีของวัตถุเกิดขึ้นมา ซึ่งปรากฏรูปเป็น ร่างในหลายรูปแบบและหลากสีสันด้วยความสามารถหลากหลาย ธาตุหรือวัสดุขั้น พื้นฐานที่ใช้ในการสร้างสรรค์หรือประกอบจักรวาลขึ้นมาคือสี ส่วนประกอบของสี คือสูตรในการประดิษฐ์ของการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์หลากหลายที่แตกต่างกัน เป็นจริงขึ้นมา ตามส่วนประกอบของสีในปริมาณต่างๆ กัน มนุษย์ซึ่งได้รับการประกาศ ว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้า เนื่องจากถูกสร้างสรรค์มาอย่างดียิ่งก็เป็นองค์ประกอบ ของสี เพื่อความเข้าใจการสร้างสรรค์นี้ จิตวิญญาณนิยมได้กำหนดวงแหวน 6 วง และแต่ละวงสร้างจากและประกอบด้วยสีต่างๆ กัน เมื่อวงแหวนเหล่านี้ถูกบรรจุด้วย สี ในทางจิตวิญญาณนิยมถูกเรียกว่า “ระดับ” ของความละเอียดอ่อน

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 87 ถึง 89

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)