โทรจิต บทฝึกที่ 6

مکمل کتاب : โทรจิต บทฝึกที่ 6

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16358

นับว่ามีความชัดเจนอย่างยิ่งในบทที่ผ่านมา และบทเรียนที่ว่าในความแล้วมนุษย์คือแสง นักวิทยาศาสตร์เรียกแสงหรือกระแสนี้ว่าคลื่น ซึ่งทัศนะของพวกเขา ความรู้สึก อารมณ์และแรงกระตุ้นที่รับผิดชอบต่อการ ดำรงชีวิตอยู่ ในความเป็นจริง เป็นส่วนประกอบแห่งส่วนผสมของคลื่น

นักวิทยาศาสตร์ทางจิต ได้แบ่งคลื่นเหล่านี้ออกเป็น 2 กลุ่ม คลื่นธรรมดา กับคลื่นผสม คลื่นผสมรับผิดชอบในการค้ำจุนร่างกายที่เป็นกายภาพ คลื่นนี้ สร้างวัตถุ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าดิน น้ำ ลม ไฟ คลื่นนี้จำกัดมนุษย์อยู่ ในกาลเทศะ ในสถานะเช่นนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นม่านสำหรับเขา มากเสียจนแม้แต่กระดาษบางๆ ก็สามารถกีดขวางการมองเห็นของเขาเหมือนกับม่าน ที่ถูกบังดวงตาของเขา เป็นธรรมชาติของคลื่นนี้ที่จะกังเกตทุกสิ่งบนฉาก

ตัวอย่าง

มนุษย์สร้างบ้านเพื่อความปลอดภัยของตนเอง เป็นผู้ตีฝาและติดตั้งประตู บนฝาผนังเหล่านี้ด้วยตัวเอง เขารู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยเมื่อประตูปิดถ้าสังเกต และเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เราจะสรุปได้ว่า การกระทำเช่นนี้ ในตัวมันเองเป็น สภาวะของการกักขัง และจำกัดขอบ เขต นั่นคือมนุษย์ประกาศว่าชีวิตที่ถูก จำกัดขอบเขตคือความปลอดภัย เขากักขังตนเองอยู่ในสิ่งประดิษฐ์และการสร้างสรรค์ของตนเอง แรงกระตุ้นของความสะดวกสบายและความหรูหรา ก็เป็นเครื่องวัดความสามารถในการจำกัดขอบเขตด้วย

ขณะที่ตรงข้ามกับสิ่งนี้ คลื่นธรรมดาชอบชีวิตที่ปลดปล่อยจากความรู้สึก จำกัดขอบเขต การเคลื่อนไหวเบื้องแรกสุดของคลื่นนี้ ได้ปลดปล่อยเราออก จากการเกาะกุมแห่งความจำกัดของที่ว่างและเวลาแห่งความรู้สึกในทางโลกียะ ไม่มีม่านหรือฉากที่สามารถเป็นอุปสรรคกีดขวางคลื่นนี้ได้ มันจะตระหนักอย่าง ที่สุดเกี่ยวกับความสูงส่งอันสมบูรณ์ของฟากฟ้า และตำแหน่งที่เป็นความเสีย หายของโลก คลื่นนี้ไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากความรู้ในสัญลักษณ์ของ พระเจ้า ผู้ทรงสูงส่งที่แผ่ไพศาลไปทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังได้รับเกียรติที่จะได้พบ กับบรรดาเทวทูตและสนทนากับพวกท่านอีกด้วย

เรายังคงมีชีวิตอยู่ระหว่างคลื่น แสงหรือวงกลมทั้งสองนี้ เมื่อวงกลมหรือ คลื่นใดก็ตามมีอำนาจมากกว่า เราจะมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมัน

ความจริงวงกลมทั้งสองนี้ เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีสายไฟจำนวนนับ ไม่ถ้วน ซึ่งส่งกระแสมายังระบบประสาทของเราอย่างต่อเนื่อง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกตั้งอยู่บริเวณนาภีของเรา ความจริงนี่คือ สถานีย่อย ซึ่งถูกป้อนมาจากเครื่องกำเนิดเครื่องที่สอง นั่นคือคลื่นพื้นฐาน

เสมือนหนึ่งในการเรียนการนับ ตัวเราต้องคุ้นเคยกับตัวเลขหนึ่ง คล้าย กับการเรียนรู้ความรู้ในการถ่ายทอดความคิด เราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคลื่น ผสม นั่นคือเครื่องกำเนิดพลัง

สำหรับความรู้เกี่ยวกับวิธีทำงานของเครื่องกำเนิดพลังเครื่องแรก จึงขอ แนะนำบทเรียนต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)