แม่พิมพ์การสร้างสรรค์

หนังสือ:แม่พิมพ์การสร้างสรรค์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9641

เป็นความจริงที่จะกล่าวในเชิงพันธุกรรมว่า กระบวนการถือกำเนิดของมนุษย์ สุนัขและแมว มีความละม้ายคล้ายคลึงกันโดยธรรมชาติ อสุจิถูกฉีดเข้าไปในรังไข่ และตามกระบวนการหลายชั้นตอนก็เจริญเติบโตขึ้นในคืนแรกมีขนาดเพียงเท่าเมล็ด ถั่ว และค่อยเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นภาพสิ่งมีชีวิตซึ่งถูกบรรจุด้วยสมรรกภาพ การได้ยิน การเห็น การพูดและความรู้สึก มีรู 10 แห่งอยู่ในภาพนี้ ซึ่งชีวิตจะต้อง อาศัยรูเหล่านี้ตลอดชีวิต สมรรถภาพของมนุษย์มีความสัมพันธ์และอาศัยรูทั้งสิบนี้ รู 10 แห่งดังกล่าวรับผิดชอบพลังการพูด การได้ยิน การดมกลิ่น เช่นเดียวกับการ ปกป้องและรักษาความสะอาดให้ร่างกาย ผ่านทางการขับถ่ายและการขับพิษ รวม ทั้งของเสียต่างๆ ถ้าเพียงรูเดียวไม่ทำหน้าที่ของตนอย่างปกติ หรือได้รับการติดตั้ง อย่างไม่เหมาะสมแล้ว ดังนั้น ชีวิตมนุษย์ก็จะไม่สมประกอบและกลายเป็นผู้ไร้สมรรถ ภาพ ไม่มีประโยชน์และเมื่อเที่ยบกันแล้วมีความสามารถน้อยลง

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 16 ถึง 18

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)