อาดัมกับเทวทูต

مکمل کتاب : อาดัมกับเทวทูต

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9562

พระเจ้าทรงสอนนามต่างๆ ให้อาดัม นั้นคือพระองค์ทรงทำให้เขาคุ้นเคย กับคุณลักษณะต่างๆ ของพระองค์อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นจึงถามบรรดาเทวทูตว่า

“จงบอกมา หากพวกเจ้ารู้”

บรรดาเทวทูตจึงยอมรับว่า ความรู้ของพวกตนจำกัดขอบเขตอยู่ในสิ่งที่พวก เขาได้รับการสั่งสอนเท่านั้น นั่นคือความรอบรู้ของอาดัมมีความเหนือกว่าเทวทูต มีสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 สิ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับบรรดาเทวทูต สิ่งแรกคือพระเจ้า สิ่งที่สองคือบรรดาเทวทูตและสิ่งที่สามคืออาดัม ผู้ซึ่งเห็นทั้ง พระเจ้าและบรรดาเทวทูต ทั้งยังตระหนักในความจริงที่ว่า ความรู้ที่พระเจ้ามอบ ให้เขานั้นมิได้ผู้เปิดเผยแก่บรรดาเทวทูตไม่เพียงแต่บรรดาเทวทูตจะไม่มีความรู้  ความรู้ที่เขาได้รับเท่านั้นแต่ยังสารภาพถึงความด้อยกว่าของตนในเรื่องดังกล่าว การเจรจา ต่อรองนี้เกิดขึ้นที่ไหน จะเป็นที่ใดไปไม่ได้นอกจากโลกที่มองไม่เห็น เพราะเทวทูต เป็นสิ่งถูกสร้างของโลกที่มองไม่เห็น และพระเจ้าเองก็เป็นผู้ที่ไม่อาจมองเห็นได้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งพิสูจน์ว่า อาดัมได้รับสิทธิพิเศษในการเห็นโลกที่มองไม่เห็น เขามีศักยภาพ ที่จะมองเห็น เข้าใจ ได้ยินและตระหนักในสิ่งที่มองไม่เห็น

โดยที่พระเจ้าเองนั้น เป็นผู้ที่ทรงไร้ขอบเขตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้น ความรู้แห่งคุณลักษณะของพระองค์จึงไม่มีที่สิ้นสุดด้วย เป็นมหาสมุทรที่ไม่มีชายฝั่งอันหมายความว่า ความรู้ที่อนุมัติให้อาดัมก็ไม่มีขอบเขตด้วย โดยที่เขามีความรู้ที่ไร้ขอบเขตเกี่ยวกับคุณลักษณะ ดังนั้น ความเหนือกว่าเทวทูตของอาดัมจึงถูกสถาปนาขึ้น และสิ่งนี้ยืนยันฐานะของเขา ที่เหนือกว่าทุกเผ่าพันธุ์  และสิ่งที่ดำรงอยู่ในจักรวาล คุณ ลักษณะของพระเจ้าคืออะไร พระเจ้าคือผู้ทรงสร้างสรรค์ และคุณลักษณะของ พระเจ้าทั้งมวลในฐานะพระผู้สร้างจักรวาล คือมูลฐานและสูตรของการสร้างสรรค์ และนี่คือความไว้วางใจซึ่งมอบให้มนุษย์ที่ถูกทำให้สงบ (อาดัม) ออกมาจากความเมตตาพิเศษของพระองค์

การพินิจพิจารณาการเจรจาของอาดัมและพระเจ้าเปิดเผยว่า มีสิ่งถูกสร้าง อื่นๆ นอกจากมนุษย์ หนึ่งจากนั้นคือ เทวทูตและอีกสิ่งหนึ่งคือ  ญิน เราไม่สามารถ มองเห็นญินและหรือเทวทูต เพราะความเขลาความไว้วางใจที่ถูกมอบหมายลงมา ให้เราจากความเมตตาของพระเจ้า

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 105 ถึง 107

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)