สี 11,000 สี

مکمل کتاب : สี 11,000 สี

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9549

วัตถุเป็นหนึ่งเดียวและเหมือนกัน แต่แม่พิมพ์และการหล่อแตกต่างกัน กระบวนการสร้างสรรค์ได้รับการกระตุ้น เมื่อแม่พิมพ์ที่รักษาวัตถุไว้ในตัวเองกระตุ้น สิ่งนั้น ในวิธีที่วัตถุดังกล่าวเปลี่ยนไปสู่ปริมาณที่แตกต่างและเฉพาะ เมื่อปริมาณ เฉพาะนี้ผสมและกระจายเข้าด้วยกัน มันจะสร้างสีใดสีหนึ่งขึ้น และเมื่อสีนี้ผสมกับอีกสีหนึ่ง สีที่สามก็จะถูกสร้างขึ้น ดังนั้น       สีจำนวนนับไม่ถ้วนจึงเกิดขึ้น และสีจำนวน นับไม่ถ้วนและไม่สามารถคำนวณได้นี้ คือจักรวาลของพระเจ้า สีที่จิตสำนึกกอลันดาร สังเกตเห็นสรุปได้ประมาณ 11,500 สี ขณะที่สีซึ่งค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์มีเพียง ประมาณ 60 สี โดยทั่วไปเมื่อเราพูดถึงสี กล่าวกันว่ามีอยู่ทั้งหมด 7 สีเท่านั้นที่ดีที่สุด ตามความเป็นจริงจำนวนสีที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเท่านั้นทรงรู้ดีที่สุด มาสู่การรับรู้ ของเราโดยผ่านทางจิตสำนึกกอลันดารว่า สีเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งปัจเจกของจักรวาล และเมื่อสีเริ่มไหลกระแสไฟฟ้าก็มีการผลิตขึ้น กระแสไฟฟ้านี้สร้างชีวิต สารหนูหรือสารสตริคีนิค (Strychnine มีในต้นแสลงใจ – ผู้แปล) เป็นสาเหตุของความตายเพราะการไหลของสีในสสารเหล่านี้หรือแรงดันไฟฟ้ามีสูงกว่าระดับแรงดันในมนุษย์มาก เหมือนกับหลอดไฟฟ้า 60 วัตต์ ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้จำนวน หลายพันวัตต์ หลอดไฟฟ้านั้นก็จะขาดในที่สุด

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 131 ถึง 131

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)