สำนักคิด จิตสำนึกกอลันดาร

مکمل کتاب : สำนักคิด จิตสำนึกกอลันดาร

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9590

ก่อนการรับสำนักคิดกอลันดาร ข้าพเจ้ามีความไม่ดี 2 ประการ ประการที่หนึ่ง ข้าพเจ้าเป็นคนมีจิตใจทางธุรกิจ เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสพบปะผู้คน ข้าพเจ้า จะมีความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างจากเขาแก่ตัวเองอย่างรวดเร็ว หลังการยอมรับ ท่านกอลันดาร บาบา เอาลิยาอ์ สิ่งแรกเลย คือกระบวนการเข้าใกล้ของจิตใจได้ รับการแก้ไข  ความคาดหวังจากผู้ใดไม่เคยบรรลุผลอีกเลย สิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และในที่สุดเหตุการณ์ที่บุคคลหนึ่งจะได้รับการช่วยเหลือ ก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรง ประสงค์ เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าอย่างนั้น

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 72 ถึง 72

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)