สายตาแบบกล้องโทรทรรศน์

مکمل کتاب : สายตาแบบกล้องโทรทรรศน์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9561

เป็นข้อสังเกตตามปกติประการหนึ่งของเราที่ว่า การทำหน้าที่ของสายตา นั้นมีความจำกัดและมีระยะที่แน่นอน ถ้าสามารถเพิ่มพลังการมองเห็นได้ด้วยวิธีการใดก็ตาม สายตาจะมองเห็นได้มากกว่าระยะปกติ เมื่อใช้กล้องส่องทางไกล คลื่นซึ่ง ทำหน้าที่ในการสร้างภาพถูกนำมายังสายตาของเราโดยผ่านเลนส์กล้องส่องทางไกล เราสามารถมองเห็นวัตถุได้แม้อยู่ในระยะไกล เมื่อคนบางคนที่ต้องลำบากจากภาวะ สายตาสั้น สวมแว่นสายตาทำให้มองเห็นวัตถุในระยะปกติได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งหมด นี้ช่วยให้เราสรุปได้ว่า มีลักษณะที่ดีบางอย่างในกระจก ที่เมื่อใส่แล้วทำให้มองเห็น วัตถุที่อยู่ในระยะไกลอย่างชัดเจน เมื่อเราสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลออกไปด้วย ความช่วยเหลือของกระจก ทำไมเราจะไม่สามารถมองสิ่งที่มองไม่เห็นได้ ด้วยการ ใช้สายตาเดียวกับที่เคยใช้เพื่อเห็นพระเจ้าและเทวทูต เป็นการไม่เพียงพอที่จะคิด ว่าอาดัมมีความสามารถพิเศษระดับหนึ่ง แต่บรรดาลูกหลานของเขากลับปราศจากมัน

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 107 ถึง 107

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)