สังคมและความเชื่อของเรา

مکمل کتاب : สังคมและความเชื่อของเรา

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9555

สังคมที่บุคคลได้รับการศึกษาและเติบโตขึ้นมา จะกลายเป็นความเชื่อของเขา และจิตใจของผู้นั้นจะล้มเหลวในการวิเคราะห์ความเชื่อนี้ ดังนั้น ความเชื่อดังกล่าว จึงกลายมาเป็นความศรัทธา ทั้งๆ ที่เป็นเพียงแค่มายาลวงตา ดังที่กล่าวไปแล้ว สาเหตุหลักของเรื่องนี้ก็คือเขาแสดงตัวเองขัดแย้งกับที่เขาเป็นจริงๆ ชีวิตประเภทนี้ทำให้ บุคคลผู้นั้นต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากมากมาย ซึ่งไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ ทำให้ เกิดความหวาดกลัวในทุกย่างก้าวของชีวิต ว่าการกระทำของเขาจะได้รับการพิสูจน์ ว่าไม่มีประโยชน์ และไร้ผล   บางครั้งความสงสัยนี้เกิดความเข้มข้นมากจนทำให้เริ่มเชื่อ ว่า ชีวิตของเขากำลังเผชิญกับการทำลาย และหากไม่กำลังถูกทำลาย ก็อยู่ในภาวะ อันตรายอย่างใหญ่หลวง สิ่งนี้ทั้งหมดเกิดขึ้น เพราะการที่เซลล์สมองถูกทำลาย อย่างรวดเร็ว และท้ายที่สุดความแคลงใจจึงปรากฏออกมา

เมื่อการมีชีวิตอยู่แตกต่างจากที่เป็นจริง หรือแสดงออกแตกต่างจากที่บุคคล ผู้หนึ่งกระทำในความเป็นจริง และการประพฤติปฏิบัติที่วางพื้นฐานอยู่บนชีวิต ลักษณะนี้มิได้ให้ผลลัพธ์ในทางบวก เมื่อเขาต้องการได้รับความสำเร็จในผลลัพธ์ที่ต้องการจากการปฏิบัติดังกล่าว อัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมลงของ เซลล์สมอง ได้เปลี่ยนแนวทางแห่งชีวิตจริงของเขา และทั้งยังมิได้ให้ผลลัพธ์ใดๆ หรือ พิสูจน์ได้ว่าเป็นอันตราย หรือสร้างความสงสัยซึ่งเป็นอุปสรรคหรือกีดขวางเขาจาก การก้าวเดินทั้งสิ้นในความเป็นจริงโครงสร้างทางจิตใจหรือการสร้างจิตใจอยู่ในการ ควบคุมของมนุษย์เอง ณ ที่นี้    “โครงสร้าง”  หมายถึงอัตราการเสื่อมของเซลล์สมอง เพิ่มขึ้น สมดุลและปานกลางหรือน้อย นับเป็นโชคดีทีเดียวถ้าบางคนปลอดภัยจาก ความสงสัย เนื่องจากเพราะการเสื่อมของเซลล์สมองอยู่ในระดับต่ำหรือน้อยที่สุด ความสงสัยที่มิน้อยและการขาดแคลนความไม่แน่นอนในจิตใจได้สัดส่วนโดยตรงกับ ความสำเร็จของชีวิต ขณะที่ความเข้มข้นของการสงสัยและความไม่แน่นฝืนเป็นสัด ส่วนโดยตรงความล้มเหลวของชีวิต

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 121 ถึง 122

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)