สวรรค์และนรก

مکمل کتاب : สวรรค์และนรก

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9592

ผู้อยู่ในสวรรค์คือ ผู้ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อคำสอนของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ เหมือนกับบรรดาศาสดา ผู้ที่จะได้อยู่ในสวนสวรรค์ ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทาน ความกรุณาให้ และยกฐานะเขาให้เป็นมิตรกับพระองค์ โดยที่พระเจ้าเองนั้นทรง ปลอดและห่างไกลจากความหวาดกลัว ความวิตกกังวลหรือความทุกข์ใจทั้งมวล ดังนั้น มิตรของพระองค์ก็เช่นเดียวกับพระองค์ คือปลอดจากการครอบงำของความวิตก กังวลและความหวาดกลัว ผู้ที่ไม่อาจเข้าไปสู่ความมีมิตรภาพกับพระเจ้าได้ สวนสวรรค์ จะไม่ยอมรับ และพวกเขาจะเป็นเชื้อเพลิงของนรก ถ้ามีความเศร้าโศกและความ หวาดกลัวในคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นตามกฎที่พระเจ้าทรงแถลง เขาไม่ใช่มิตรของ พระเจ้า และผู้ที่ไม่ใช่มิตรของพระองค์จะถูกปฏิเสธจากสวนสวรรค์

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 68 ถึง 69

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)