สมาชิกภาพของจักรวาล

مکمل کتاب : สมาชิกภาพของจักรวาล

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9593

พระเจ้าทรงต้องการให้ทุกสิ่งในจักรวาลควรต้องยังคงเคลื่อนที่อยู่ ผู้ที่ดำเนิน รอยตามความต้องการ คำบัญชา และทัศนคติการต่อสู้ของพระเจ้านี้ จะกลายเป็น สมาชิกของจักรวาล สมาชิกภาพนี้ ทำให้จักรวาลตื่นตัวและเคลื่อนไหว คำถามก็คือ มนุษย์ต้องทำอะไร หรือความก้าวหน้าใดซึ่งเป็นไปได้ที่พระเจ้าทำให้จิตของมนุษย์ ถูกหน่วงเหนี่ยว ถูกทำให้วิกลจริตหรือคลุ้มคลั่ง เราไม่เห็นดอกหรือว่าผู้คนเกิดขึ้น มาอย่างเขลาต่อการยืนหยัดขึ้นหรือการล้มคว่ำลง

เราเพิ่งจะกล่าวว่า ผู้ที่มีความผูกพันกับพระเจ้าและศรัทธาอย่างมั่นคงว่า พระเจ้าได้ผนึกทุกกิจกรรมของชีวิตนั้น ได้รับมอบการเข้าใกล้ความคิดแบบศาสดา ในทางจิตวิญญาณนิยม ผู้ที่มีการเข้าใกล้ความคิดดังกล่าวถูกเรียกว่า มุสตัฆนี (ผู้อุดม ไปด้วยอุเบกขา) และตระหนักว่าตัวเขาเองมีความเชื่อมโยงกับพระเจ้า ผู้ซึ่งผนึกชีวิต ของเขาไว้ การกลับมาสู่ และย้ำถึงความรู้สึกนี้ทำให้เกิดรูปแบบทางกายภาพและใน ทางปฏิบัติ เขาสังเกตว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ในปริมณฑลของแสง ซึ่งจักรวาลทั้งมวลถูก ห่อหุ้มไว้ บรรดาคัมภีร์แห่งสวนสวรรค์ได้อธิบายไว้อย่างประณีตว่า พื้นฐานของโลก และฟากฟ้าคือแสง ซึ่งทุกสิ่งในจักรวาลเชื่อมโยงกับพระเจ้าโดยผ่านทางแสงนี้ เมื่อ วงแหวนแห่งแสงหรือรัศมีนี้ มีความเด่นชัดต่อมุสตัฆนี เขาก็สามารถศึกษาสูตรต่างๆ ของการสร้างสรรค์ทั้งหมดได้

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 67 ถึง 68

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)