สถานภาพของกอลันดาร

مکمل کتاب : สถานภาพของกอลันดาร

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9894

ในหมู่ประชาชน กอลันดาร คือ ผู้ยินดีกับอิสรภาพจากการผูกมัด และขอบเขตของกาลเทศะ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่ในการแนะนำและคำสั่งของพวกเขา ทุกบทบาท และทุกส่วนจักรวาลอยู่ในการควบคุมของพวกเขา แต่บุคคลผู้สูงส่งเหล่านี้อยู่หางไกลจากสิ่งยั่วยวนใจ ความละโมบและราคะต่างๆ เมื่อประชาชนร้องขอ พวกเขาจะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่จะต้องรับฟัง และแก้ไขสาเหตุแห่งความทุกข์ยากลำเข็ญของประชาชนนั้นให้หมดไป เพราะพวกเขาได้รับการแต่งตั้งจากธรรมชาติเพื่อเป้าหมายนี้โดยเฉพาะ ผู้คนเหล่านี้คือผู้ที่พระเจ้าทรงตรัสว่า
“ฉันจะเป็นมิตรกับบ่าวของฉัน และกลายเป็น หู ตา และลิ้นของพวกเขาเพื่อทำให้พวกเขาพูดและสัมผัสผ่านฉัน”
ตามคำสั่งสอนของผู้คนที่มีความสูงส่งเหล่านี้ ทุกคนได้รับความพึงพอใจจากความสัมพันธ์แห่งความรัก และความเมตตาของพระเจ้า เป็นความสัมพันธ์ที่พวกเขาสามารถกระซิบกระซาบกับพระองค์ออย่างเป็นส่วนตัวได้

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)