สถานที่ฝั่งศพของ ดาตา กุนจ์ บุคช์

مکمل کتاب : สถานที่ฝั่งศพของ ดาตา กุนจ์ บุคช์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16346

นักศึกษา …. (ขอสงวนชื่อตามคำขอร้อง)

“เมื่อพยายามจินตนาการถึงบ่อปรอท ศีรษะของผมค่อยๆ หนักขึ้นและ มีอาการมึนงง จินตนาการของบ่อปรอทยังคงบิดเบี้ยวไปหลังจากก่อรูปขึ้นมา แล้ว บางครั้งชัดเจนอย่างยิ่ง แต่บางครั้งก็ไม่อาจระบุได้ตามจินตนาการของ ผม บางครั้งบ่อปรอทมองดูดีอย่างยิ่ง จนกระทั่งผมต้องการที่จะจมอยู่ในนั้น น้ำหนักของปรอทดูเหมือนจะทำให้หมดสติ และผมรู้สึกเหมือนกำลังจะหลับ”

“ระหว่างการทำมุรอกอบะฮ์ ผมพบว่าตัวเองอยู่ข้างสถานที่ฝั่งศพของ ดาตา กุนจ บุคช์ ไม้ระแนงขัดแตะของสุสานปรากฏแสงสว่างขึ้น ฝาผนัง นั้นสวยงามมาก และจารึกไว้ด้วยโองการอัล กรุอาน ผมพยายามอ่านและ ทำความเข้าใจ แต่ผมถูกปกคลุมด้วยอารมณ์และเริ่มร้องไห้”

วันที่ 30 เมษายน

“ดูเหมือนว่าระหว่างการฝึก คอของผมไม่อาจรับน้ำหนักศีรษะได้ แต่ อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังคงดำเนินการฝึกต่อไป และในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ ในการจินตนาการเกี่ยวกับปอปรอท ผมรู้สึกว่าตัวเองล้มลงแทบเท้าท่านคาสดา มุอัมมัดและร้องไห้ และท่านได้แตะศีรษะของผมด้วยความรัก และกล่าว ว่า “พระผู้เป็นเจ้าจะให้ความสำเร็จกับท่าน”

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)