วิทยาศาสตร์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ

مکمل کتاب : วิทยาศาสตร์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9554

เป็นที่พิสูจน์จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า ด้วยการเข้าร่วมฝึกฝนอย่าง เอาจริงเอาจังและความพยายามส่วนบุคคล มนุษย์สามารถกระตุ้นความสามารถเหนือธรรมชาติสิ้นมาได้โปรดสนใจความก้าวหน้าด้านโทรจิต และการสะกดจิตของประเทศตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอดีตสหภาพโซเวียต ถ้าพิธีกรรมทางศาสนา และการบำเพ็ญศีล เป็นวิธีการเดียวที่จะได้รับศาสตร์แห่งอภิปรัชญา การสรุปความ นั้น ก็จะมีความสำคัญน้อยลง เพราะประชาชาติที่ไม่มีทั้งความศรัทธาและความเชื่อในศาสนามีความสำเร็จที่เหนือกว่าอย่างน่าสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางอภิปรัชญา

สิ่งหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งในเรื่องจิตวิญญาณนิยมได้แก่ผู้มี อิทธิพลในการชี้นำ นั้นคือครู ชี้ครู อาจารย์หรือกูรู ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงที่แน่ นอนทางด้านจิตวิญญาณมาสู่นักเรียน ด้วยการเพ่งความสนใจไปยังนักเรียน สานุศิษย์หรือบุตรทางจิตวิญญาณของเขา ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำได้แบบ เดียวกัน พวกเขาสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้คนที่เป็นเป้าหมาย ด้วยวิธีการโทรจิต ได้ และสามารถบังคับให้คนเหล่านั้นปฏิบัติงานพิเศษที่พวกเขาปรารถนาให้ทำได้ วลีที่ถูกใช้โดยทั่วไปทางจิตวิญญาณนิยมคือ “เพื่อการมองเข้าไปด้านใน นั่นคือเพื่อ สังเกตอวกาศด้านนอกของดาวเคราะห์ดวงนี้ผ่านทางตาด้านใน นักวิทยาศาสตร์ สามารถกระทำสิ่งนี้สำเร็จได้ และมีการยืนยันความน่าเชื่อถือด้วยการออกไปเดินในอวกาศ

มนุษย์ครอบครองศักยภาพที่แน่นอน ซึ่งถ้าถูกกระตุ้นจะทำให้สามารถเปิดเผยความรู้ที่ไม่พบในบรรดาคัมภีร์ได้ วิทยาศาสตร์ก็สถาปนาความก้าวหน้าของตน ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน และความรู้ซึ่งยากต่อการเชื่อในครั้งแรก และอยู่เหนือความเข้าใจของสติปัญญามนุษย์ได้ถูกค้นพบ และเป็นผลให้สิ่งนั้นมาสู่การดำรงอยู่ ซึ่งบังคับมนุษย์ให้ต้องเชื่อมั่น

ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว คำที่ใช้ทางด้านจิตวิญญาณนิยม เช่น ความสนใจ อำนาจชักจูง การเปิดออกของตาด้านใน การปลดปล่อยจากกาลเทศะได้กลาย มาเป็นปริศนาที่ยุ่งยาก จนกระทั่งถึงวันที่มันถูกเชื่อว่า ความสามารถในการมองเห็น เหตุการณ์ล่วงหน้า และการรู้ที่เหนือมนุษย์ ฯลฯ สามารถได้รับการกระตุ้นผ่านการอ่านโองการที่ชัดเจน และกล่าวคำพูดซ้ำๆ  กัน ได้กลายมาเป็นความสำคัญที่จะต้องเข้าใจ ในยุคสมัยของวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ว่าถ้าผู้คนที่ไม่มีความศรัทธาในศาสนาใดๆ สามารถปฏิบัติการในเรื่องอำนาจชักจูง สามารถกระตุ้นตาด้านในของพวกเขาให้ทำงานได้ สามารถวางรากฐานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ จนเดินในอวกาศได้ แล้วจิต วิญญาณนิยมคืออะไร

ศาสนากำลังจะเข้ามาสู่การพิจารณา เมื่อเราพูดถึงจิตวิญญาณนิยม หลัก การที่ศาสนาได้รับการสถาปนาขึ้นคือ การปฏิบัติศาสนกิจนั้นควรจะต้องทำให้มนุษย์ สามารถนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตตนเอง หรือเพื่อทำให้มนุษย์สามารถมีความ ประพฤติที่มีอำนาจชักจูงต่อชีวิตของผู้อื่นได้ สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในโลกหรือนอกปริมณฑล ของโลก อาจจะปรากฏต่อตาด้านในของเขา แต่เมื่อเราศึกษาชีวิตของบรรดาศาสนิก ของศาสนา  ยากที่จะหาสักคนหนึ่ง ในจำนวนผู้เคร่งครัดศาสนานับล้านๆ หรือนับ พันล้านคน ที่สามารถแสดงพลังความพฤติกรรมที่มีอำนาจชักจูงจิตใจและตาภายใน ของเขามีผล นับว่าน่าผิดหวังทีเดียวที่ผู้เคร่งครัดศาสนามีความเขลาต่อความรู้  ซึ่งถูกค้นพบโดยผู้ที่ไร้ศรัทธาในศาสนา ตามปกติในสถานการณ์ดังกล่าวผู้มีจิตใจเอาจริงเอาจัง จะต้องถูกบังคับให้คิดแล้ว (ว่าศาสนานี้คืออะไร)

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 117 ถึง 119

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)