ลำแสงทั้งสี่

مکمل کتاب : ลำแสงทั้งสี่

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9564

เพื่อพรรณนาความละเอียดอ่อนทั้งหกในภาษาสมัยใหม่ อาจกล่าวได้ว่า มีเครื่องให้กำเนิดอยู่ 6 ตัว และแสงที่ไหลเวียนอยู่ในนั้นกลายเป็นจินตนาการ ความคิด มโนคติ และท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในรูปพรรณสัณฐานและรูปทรงที่แน่นอน   เพื่อการศึกษาสิ่งนี้อย่างประณีตและละเอียดลออ  มีความจำเป็นที่จะต้อง ค้นหาออกมาให้ได้ว่า อะไรคือแหล่งกำเนิดของแสง ซึ่งหลังจากเข้าไปในตำแหน่งวงแหวนหรือเครื่องให้กำเนิดทั้งหกนี้ ก็กลายเป็นจินตนาการ ความคิด มโนคติ และ ความรู้สึก  แสงเหล่านี้มาจากไหนและวิธีการที่ป้อนวงแหวนที่ส่องสว่างเหล่านี้เป็น อย่างไร เพื่อประโยชน์ของความเข้าใจ ขอให้เราทำให้วงแหวนนี้เป็นคู่ ด้วยการจับ คู่วงแหวนทั้งหกนี้เข้าด้วยกัน และวงแหวนทั้ง 3 คู่นี้ ด้านทั้งหกจะถูกป้อนด้วยลำ แสงสี่ลำ

ลำแสงแรกเรียกว่า “ตัซวีร” (การสำแดง) ลำแสงที่สองเรียกว่า “ตัชฮีด” (ชัดแจ้ง) ลำแสงที่สามเรียกว่า “ตัจญ์รีด (นามธรรม) และลำแสงที่สี่เรียกว่า “ตัสวีด”  (ลมดำ) ลำแสงทั้งสามและหนึ่งกระแสของลำแสงนี้ จะป้อนระเบียบวาระอันนิรันดรของชีวิตทั้งก่อนการถือกำเนิด หลังการถือกำเนิด การตัดสินพิพากษาหลังจากตายไปแล้ว  และเรื่องนรกสวรรค์อย่างไม่หยุดหย่อน และแสงของลำแสงนี้จะกลายเป็น จินตนาการ ความคิด มโนคติ ความรู้สึกและปรากฏการณ์

มันเป็นการเชิญซวนความสนใจใคร่พิจารณาของเราว่า วงแหวนหรือเครื่องให้กำเนิดมีสาม และกระแสมีสี่ ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของกระแส วิธีการที่สูตร การสร้างสรรค์ของกระแสนี้ทำงาน คุณลักษณะใดของพระเจ้าสัมพันธ์กับแสงใด และความรู้ทางจิตวิญญาณใดที่ถูกเก็บสะสมไว้ในกระแสนี้ ที่มนุษย์ได้รับการสั่งสอน โดยตัวพระเจ้าเอง

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 102 ถึง 103

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)