รักษาโรคมะเร็งด้วยโทรจิต

مکمل کتاب : รักษาโรคมะเร็งด้วยโทรจิต

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16363

มะเร็งทำลายกระแสเลือด กลไกการการทำงานคือกระแสไพ่ฟ้าเริ่มไหล เวียน ในลักษณะที่ส่วนซึ่งถูกกระทบกระเทือนไม่สามารถดำรงเส้นทางของมัน ได้อีกต่อไป สิ่งนี้นำไปสู่การสิ้นชีวิต สถานการณ์เช่นนี้ เป็นผลให้เกิดการสร้าง ตัวหนอนกลมบางๆ ในส่วนของเลือดดังกล่าว ความจริงตัวหนอนนี้คือรูที่ดูด กลืนกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าซึ่งรับผิดชอบต่อชีวิตของอวัยวะซึ่งถูกวงแหวน เล็กๆ นี้ดูดกลืน ก็จะกีดกันอวัยวะออกจากกระแสชีวิตที่ไหลอยู่ในร่างกาย เหมือนกับกระแสไฟฟ้า

ตามที่กล่าวข้างต้น มะเร็งคือโรคที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้โรคหนึ่ง ซึ่งมีความ รู้สึกได้ยิน ถ้าสามารถติดต่อได้ด้วยโทรจิต และได้รับการแนะนำวิงวอน เมื่อ คนไข้นอนหลับและคุณอยู่คนเดียว ซึ่งคุณมีความเอื้ออาทรอย่างยิ่ง คนไข้นี้อยู่ ในความเจ็บปวดที่แสนสาหัส ขอได้ยกโทษให้เขาด้วย ดังนั้น จากการให้ความ สนใจความรู้สึกแห่งมิตรภาพของคุณ มันก็จะจากคนไข้ไป

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)