ระบบของคลื่น

مکمل کتاب : ระบบของคลื่น

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9578

ทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ในจักรวาล วางพื้นฐานอยู่บนโครงข่ายของคลื่น คลื่นนี้วางอยู่ บนแสง (นูร) ตามคำดำรัสของพระเจ้า โลกและท้องฟ้าคือแสงแห่งพระผู้เป็นเจ้า รูปแบบหนึ่งของการสรรค์สร้างคือการสร้างด้วยแสง และอื่นๆ คือแสง ตัวตน วิญญาณหรือจิตวิญญาณเอง  ตามทรรศนะทางจิตวิญญาณของมนุษย์แล้ว มีแบบแผนมากมายที่วิธีต่างถูกคิดขึ้นมาโดยมิตรของพระเจ้า เพื่อสืบค้นคุณสมบัติที่ดีทั้ง มวลของแสงรัศมีนี้ในคลื่นหรือการสร้างสรรค์ และเพื่อผลประโยชน์รวมทั้งความ เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นสัมพันธ์กับเรื่องจิตวิญญาณวัตถุประสงค์เดียวนี้จะถูกแบ่ง ออกเป็น 6 ส่วน เรียกว่าความละเอียดอ่อน 6 ประการ

ความละเอียดอ่อนประการที่หนึ่ง เรียกว่า ความละเอียดอ่อนที่แฝงอยู่ (ลาติฟะฮ์อัคฟา) เป็นหน่วยแห่งวัตถุประสงค์ (Unit point) ในมนุษย์ทุกคน และ เหมือนกับที่อยู่ ณ พระเจ้า บนตำแหน่งนี้เองที่อภิปัสนาของพระเจ้าเคลื่อนลงมา เข้าไปในตำแหน่งนี้โดยตรง ทำให้มนุษย์สามารถเข้าไปในระบบที่มีอยู่ทั่วไปในจักรวาล และเขาสามารถเข้าใจความหมายแห่งคำดำรัสของพระเจ้าที่ว่า อะไรก็ตามที่อยู่ใน โลกและท้องฟ้าถูกทำให้เชื่อฟังเจ้า เจ้าคือผู้ปกครองเหนือสิ่งเหล่านั้น นั่นคือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว ถูกให้มาเพื่ออยู่ภายใต้คำสั่งของเจ้า ตามปกติ  “การให้เพื่ออยู่ภายใต้คำสั่ง”  คือเครื่องบ่งชี้ถึงการแต่งตั้งให้เรือนร่างแห่งสวรรค์เหล่านี้ ทำหน้าที่เพื่อการรับใช้มนุษยชาติ  การยอมเชื่อฟังนี้ตามทรรศนะจิตสำนึกกอลันดาร มันไม่ใช่การยอมเชื่อฟัง

กฎเกณฑ์ที่บัญญัติโดยพระเจ้าและที่เหมือนกันนั้น จะต้องได้รับการดำเนิน ตามและปฏิบัติไปตามนั้น ทุกสิ่งยุ่งอยู่กับการรับใช้มนุษย์ การเป็นผู้ปกครองหรือ ออกคำสั่งเหนือสิ่งใด หมายความว่า สิ่งนั้นตกอยู่ภายใต้อิทธิพล และควบคุมได้ ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างจากมัน และมนุษย์มีชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมและอิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เมื่อดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ถอนตัวจากการ รับใช้  การดำรงอยู่ของโลกก็จะอยู่ในอันตราย เราปรารถนาแสงอาทิตย์  เราต้องการแสงจันทร์เพื่อความหวานของผลไม้ และเราไม่มีอิทธิพลหรือการควบคุมเหนือ ดวงอาทิตย์ หรือ ดวงจันทร์

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 85 ถึง 87

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)