มุรอกอบะฮ์มี 4 ลำดับชั้น

مکمل کتاب : มุรอกอบะฮ์มี 4 ลำดับชั้น

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9570

เราได้กล่าวไปแล้วถึงมุรอกอบะฮ์ 4 ประเภท มุรอกอบะฮ์ทั้ง 4 ประเภทนี้ ที่จริงความจริงเป็นการเข้าฌานเหนือธรรมชาติ 4 ระดับขั้นพื้นฐาน หลังจากผ่าน 4 ระดับขั้นนี้หรือขึ้นสู่ 4 ขั้นตอนเหล่านี้แล้ว  เมื่อผู้เดินทางแห่งจิตสำนึกกอลันดาร เข้าไปสู่ลำดับขั้นที่ห้า เขาจะพบว่าตนเองอยู่ในสภาวะการดลใจหรือสัญชาตญาณ เมื่อถึงขณะนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ท่านั่งของการเข้าฌานที่พิเศษและนั่งหลับตาอีกต่อไป เขาสามารถใช้เจตนารมณ์ เพื่อเคลื่อนร่างกายที่คล้ายกับดวงดาวจากเมืองหนึ่ง สู่อีกเมืองหนึ่ง หรือเพื่อทำให้ขึ้นสู่ฟากฟ้าได้ สภาวะของสัญชาตญาณสามารถมีชัย เหนือตัวเขาได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่และทุกท่าไม่ว่านั่ง นอน เดิน หรือ แม้แต่การสนทนา ในสภาวะนี้ถ้าจิตใจแรกที่เรียกว่าหัวใจที่ตื่นขึ้นและมีจิตสำนึก สัมพันธ์อยู่กับจิตสำนึก กอลันดาร ดังนั้นแม้ในสภาวะที่ตื่นขึ้น มนุษย์ไม่เพียงสังเกตโลกอื่นได้เท่านั้น แต่ ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโลกอื่นนั้นด้วย และชีวิตก็กลายเป็นตื่นตัวสำหรับเขาใน โลกอื่นเหมือนกับชีวิตของการตื่นอยู่ สภาวะดังกล่าวนี้ ที่ทั้งจิตสำนึกและจิตไร้สำนึก เริ่มทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกัน  แต่ไม่มีสภาวะทางสัญชาตญาณสภาวะใดเป็น สภาวะที่คงที่ ระยะเวลาเช่นเดียวกับระยะห่างมีการขึ้นลง บางครั้งสภาวะนี้ไม่เกิด ขึ้นเป็นเดือนบางครั้งเกิดขึ้น 24 ครั้งต่อวัน อย่างไรก็ตาม นี่คือกระบวนการอธิบาย ความหมายของข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งเด่นกว่าในจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกในเวลาเดียวกัน

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 97 ถึง 98

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)