มนุษย์ เวลา และของเล่น

مکمل کتاب : มนุษย์ เวลา และของเล่น

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9587

เมื่อเราเปรียบเทียบผู้คน ในเชิงของความสามารถทางสติปัญญาและจิตใจ จะพบว่า บางคนมีความสามารถมากกว่าผู้อื่น บางคนมีความสามารถน้อยกว่า และ บางคนปราศจากความสามารถอันมหัศจรรย์นี้อย่างสิ้นเชิง วิทยาศาสตร์อาจอ้างถึง ความสำเร็จของตน ที่สามารถไปเดินบนอวกาศได้ แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนที่บันทึกว่า คนปัญญาอ่อนนั้นถูกทำให้เป็นผู้มีความรู้ได้ พระเจ้าให้สติปัญญาและความเข้า ใจ ได้มากเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์ ความสามารถที่จะพิจารณาไตร่ตรองและทำความเข้าใจ ก็เป็นสิ่งที่พระองค์มอบให้ แต่โศกนาฏกรรมก็คือ ผู้ที่ได้รับความสามารถนี้ กลับถือว่าเป็นบุญกุศลและคุณงามความดีของตัวเอง และเมื่อมันถูกนำไปจากพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้

องค์ประกอบทั้งหมดของชีวิตควบคุมโดยพลัง พลังจะเดินหรือหยุดมันเมื่อ ประสงค์เท่านั้น ตามทรรศนะของกอลันดาร บาบา เอาลิยาอ์ ผู้สถาปนาจิตสำนึก กอลันดาร กล่าวว่า

“นับเป็นความโง่เขลาในส่วนของผู้คนที่กล่าวว่า พวกเขาได้ควบคุมเหนือ สภาพแวดล้อม และมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตามเจตนารมณ์ และ ความต้องการของตนได้ มิได้เป็นเช่นนั้นเลย มนุษย์เป็นของเล่น เขาแสดงและเล่น ไปตามการเวลาของสภาพแวดล้อม ความจริงถ้ามนุษย์ได้ควบคุมเหนือสภาพแวดล้อม และสถานการณ์แล้ว จะไม่มีใครอยากยากจนเจ็บป่วย ไม่มีใครจะชอบการแก่เฒ่า และไม่ มีใครอยากตาย”

ประวัติศาสตร์บอกเราว่า ผู้ที่อ้างตัวเป็นพระเจ้าต้องถูกเค้นคอด้วยการบีบคั้นของความตายที่ไร้ความปรานี ตัวอย่างของชัดดาด นีมรอด (นัมรูด) และฟาโรห์ (ทิเรอูน) ไม่อาจละเลยได้ ด้วยข้อแก้ตัวของเรื่องราวดังกล่าว ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ตัวเองอยู่ทุกยุคสมัย เพียงชื่อและคุณลักษณะเท่านั้นที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างของชาห์ แห่งอิหร่านซึ่งฉลอง 25 ศตวรรษของราชวงศ์ตนเอง สามารถนำมาอ้างอิงอย่างง่ายดายในกรณีนี้ได้  ในยุคปัจจุบันซึ่งถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความตายอย่างน่าอดสู ในสภาพที่ช่วยอะไรไม่ได้ และถูกเนรเทศไปยังดินแดนที่ไม่คุ้นเคย ไม่มีใครคอยปลอบ ประโลมในความทุกข์ยากลำบาก มีใครที่กุมสภาพความเป็นกษัตริย์เช่นพระองค์ ไม่เคยตายในสภาพที่น่าสังเวชบ้าง เหตุการณ์แบบนี้มากมายเกิดขึ้นทุกวัน แต่เราไม่เคยกังวลที่จะให้ความสนใจใดๆ และผ่านไปอย่างเมินเฉย และเรียกมันว่า “ความน่าจะเป็น” ขณะที่ไม่มีที่ว่างสำหรับความน่าจะเป็นหรืออุบัติเหตุใดๆ ในจักรวาลนี้ ซึ่งเป็นการเดินเครื่องกลุ่มของระบบอันไพศาลที่เกาะยึดและประสานกันโดยพระเจ้า

เมื่อบุคคลหนึ่งเปลี่ยนเป็นมีความเชื่อว่า ทุกสิ่งไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ที่ดำรงอยู่ ตามระบบของสูตร ซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดขึ้นแล้ว แบบแผนความศรัทธาและความ เชื่อมั่นก็จะประกอบขึ้นในตัวเขา ภายใต้การกระตุ้นของ เหตุการณ์ต่างๆ มากมาย ในชีวิต เขาจะพบว่าเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมด เป็นลูกโซ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแข็ง แรง สอดคล้องกัน และเขาถูกบังคับให้พิจารณาและตระหนักว่ารัฏฐาธิปัตย์สูงสุด ของจักรวาลคือ พระเจ้า

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 75 ถึง 76

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)