มดอิสระจากกาลเทศะ

หนังสือ:มดอิสระจากกาลเทศะ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9612

มีมดประเภทพิเศษซึ่งมีความสามารถโดดเด่น ในการหลอมละลายตัวเองไป ในอากาศ กำจัดระยะทางที่เกี่ยวข้องอยู่ไปยังสถานที่อื่นๆ โดยไม่ใช้เวลาจากผล การทดลองมากมาย ที่กระทำขึ้นเกี่ยวกับมดประเภทนี้ นักวิทยาศาสตร์มีข้อพิสูจน์ ใหม่ว่ามดเหล่านี้ สามารถหลอมละลายตัวเองไปในอากาศได้

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 39 ถึง 40

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)