มดวิศวกร

หนังสือ:มดวิศวกร

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9616

มดเหล่านี้ผลิตผลงานด้วยความยอดเยี่ยมและชำนิชำนาญ พวกมันสร้างห้อง โถงใหญ่บริเวณศูนย์กลางซึ่งใช้เป็นวังหลวง และเชื่อมต่อผ่านระเบียงรอบด้านชิง ได้รับการรักษาไว้อย่างสะอาดสะอ้านและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นที่พำนัก ของมดราชินี มดงานและมดกรรมกรจะอยู่โยงคอยปรนนิบัติเรื่องต่างๆ ให้มดราชินี มีห้องอยู่ในระเบียง ซึ่งเป็นทั้งที่เก็บอาหารและเป็นที่พักของมดงานกับมดกรรมกร ปราสาทที่พวกมันสร้างมีความแข็งแรงเพียงพอในการต่อสู้กับอากาศ นี้ๆและความร้อน

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 37 ถึง 38

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)