มดผู้ปกครอง

หนังสือ:มดผู้ปกครอง

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9620

กษัตริย์โซโลมอนเป็นบุตรคนสุดท้องของเดวิด (ดาวูด) ซึ่งสืบทอดอำนาจต่อ จากบิดาเมื่อ 965 ปีก่อน ค.ศ. และปกครองอยู่ประมาณ 40 ปี พระเจ้าทรงประทาน ความสามารถในการเข้าใจภาษาสัตว์ให้ท่าน ครั้งหนึ่งท่านเดินทางออกไปผจญศึก สงครามพร้อมกับขบวนกองทัพอันมหาศาลที่ประกอบด้วยมนุษย์ ฌินและสัตว์ แม้ว่ากำลังทหารจะมีจำนวนมากมายมหาศาล แต่ก็ไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนวินัยและการ บังคับบัญชา ทหารทั้งหมดเดินทัพอย่างเป็นระเบียบตามลำดับ อยู่ในคำสั่งของ กษัตริย์โซโลมอนจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อพวกเขามาถึงทุ่งราบ ซึ่งครอบครองและตั้ง ถิ่นฐานโดยพวกมด ผู้ปกครองมดมองเห็นทหารจำนวนมหาศาล กำลังมุ่งหน้ามายัง ทุ่งราบ จึงออกคำสั่งแก่ประชากรมด ว่า

“จงเข้าไปในรัง โซโลมอนและทหารของเขาไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ในทุ่งราบ แล้ว พวกเขาจะเหยียบย่ำบดขยี้พวกเราโดยที่พวกเขาไม่รู้”

เหตุการณ์นี้พระเจ้าทรงกล่าวไว้ดังนี้

และโดยแน่นอนเราได้ให้ความรู้แก่ดาวูด (เดวิด)และสุลัยมาน (โซโล มอน) และเขาทั้งสองกล่าวว่า

“บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ ผู้ทรงโปรดปรานแก่เรา เหนือส่วน มากของปวงบ่าวของพระองค์ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย”

และสุลัยมานเป็นทายาทของดาวูด และเขากล่าวว่า

มหาชนทั้งหลายเอ๋ย เราได้รับความรู้ในภาษาของนก และเราได้รับทุกๆสิ่ง แท้จริงนี่คือความโปรดปรานอันแท้จริงแน่นอน

และไพร่พลของเขาที่เป็นณิน มนุษย์และนกได้ถูกให้มาชุนนุมต่อหน้าสุลัย มาน และพวกเขาถูกจัดให้เป็นระเบียบ จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงทุ่งที่มีมด มาก มดตัวหนึ่งได้พูดว่า

โอ้พวกมดเอ๋ย พวกเจ้าจงเข้าไปในรังของพวกเจ้าเถิด เพื่อว่าสุลัยมาน และไพร่พลของเขาจะได้ไม่บดขยี้พวกเจ้า โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว

เขา (สุลัยมาน) ยิ้มแกมหัวเราะต่อคำพูดของมดและกล่าวว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่ข้า พระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์ขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงโปรดปรานแกข้าพระองค์ และบิดามารดาของข้าพระองค์ และให้ข้าพระองค์กระทำความดีเพื่อให้พระองค์ทรงพอพระหัย และทรงให้ข้า พระองค์เข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์ ในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ที่ดีทั้ง หลาย (อัล กุรอ่านบทที่ 27 โองการที่ 15-19)

 

สิ่งถูกสร้างตัวเล็กๆ เช่นมด มีการจัดตั้งทางสังคมที่เฉพาะเป็นของตนเอง ระบบชีวิตมนุษย์ทั้งหมด ปรากฏเหมาะสมเช่นเดียวกับการมีชีวิตของแมลงตัว กะจี๊ดริดนี้   นิคมของมดประกอบด้วยสมาชิกนับพันๆ ตัว ที่มีความแตกต่างและมี หลายลักษณะ ทรวดทรงและสีผิว มีราชินีในแต่ละนิคม ซึ่งสมาชิกทุกตัวในนิคมต้อง เชื่อฟังคำสั่งของเธอ ในนิคมมดมีช่างฝีมือ วิศวกร ผู้ชำนาญการทำสวน รวมทั้งมี องค์กรทางการทหารด้วย พวกมันมีความชื่อสัตย์และเสียสละยิ่ง ทุกตัวทำหน้าที่ อย่างมีประสีทธิภาพมาก มีทั้งมดตัวผู้และตัวเมีย แต่หน้าที่สืบพันธุ์เป็นของมด ราชินีเท่านั้น ถ้าราชินีตายอย่างปัจจุบันทันด่วน จะไม่มีการเลือกราชินีใหม่แบบผึ้ง แต่จะย้ายไปรวมกับนิคมอื่น นิคมมดได้ให้ตัวอย่างที่วิเศษและยอดเยี่ยมในการแบ่งงานกันทำ งานถูกแบ่งระหว่างมดประเภทต่างๆ และทุกตัวก็จะปฏิบัติหน้าที่ของ ตนอย่างเต็มความสามารท มดงานจะจัดหาอาหารและดูแลสมาชิกในรุ่นใหม่ๆ กรรมกรจะเป็นผู้ขนส่งอาหาร มดตัวผู้ทำหน้าที่สืบพันธุ์ และเมื่อมดราชินีออกไข่พวกมัน ก็ไร้ประโยชน์ และถูกขจัดไปจนหมดสิ้น

ร่างกายของมดราชินีขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาวางไข่ใกล้เข้ามา มดพยาบาลและ มดงานจะดูแลใกล้ชิดมากขึ้น ประชาคมมดใหม่เกิดขึ้นจากไข่ที่มดราชินีวางไข่จะ ถูกวางราว 30 – 40 ใบต่อสัปดาห์ ซึ่งมดงานจะนำจากตัวมดราชินีเพื่อเอาไปเก็บ อย่างปลอดภัยเพื่อฟัก ตัวอ่อนจะฟักออกมาจากไข่ภายในไม่กี่วัน และพัฒนาขึ้น ตามลำดับจนโตเป็นมดเต็มวัย ไข่ประมาณครึ่งโหลจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อ ให้เป็นมดราชินีต่อไป เมื่อมดราชินีกลุ่มใหม่ถือกำเนิด ประชาคมมดจะแบ่งออกเป็น 6 หรือ 7 ส่วน นำโดยมดงานที่ตัวยอมรับ มดงานของมดราชินีแต่ละตัวจะปฏิบัติ งานอย่างดีเยี่ยม และเชื่อฟังราชินีของตน แมลงตัวเล็กนี้ทำงานเป็นกลุ่ม ด้วยการ ร่วมมือกันอย่างดีได้อย่างไร ความรู้สึกของความเป็นองค์กรและความร่วมมืออันเกิด จากการปฏิบัติการดังกล่าวถูกประทานมาให้โดยธรรมชาติ ความจริงองค์กรที่มี ระเบียบนี้ เป็นผลที่ตามมาจากการมีความรู้สึกและมีสติปัญญา

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 34 ถึง 36

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)