มดนักวิทยาศาสตร์

مکمل کتاب : มดนักวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9613

มีมดที่เรียกได้ว่าเป็นมดทหารทั้งหมดจะลาดตระเวนไปโดยพักเหมือนทหาร ในค่ายกลางป่ามดเหล่านี้จะเดินทางเป็นแถว มดราชินีจะอยู่ตรงศูนย์กลางของ การระวังภัย แถวทหารจะเคลื่อนไหวในเวลากลางวัน แมลงตัวใดที่เข้ามาโจมตีจะ ถูกสังหารโดยหน่วยองครักษ์ ในเวลากลางคืนมดเหล่านี้จะขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บน ตันไม้ และจัดระเบียบตัวเองเป็นฐานที่มั่นเหมือนการจัดตามแบบแผน วิธีการที่พวก มันรวมตัวกันและอยู่เวรตลอดคืนนับว่าน่าสนใจยิ่ง มดราชินีและผู้ที่แทนเธออยู่ จะอยู่บริเวณศูนย์กลาง รายรอบด้วยมดงานและทหาร ระเบียงที่เป็นเหมือนทางเดิน ภายในใช้เป็นที่ระบายอากาศ ราวกับว่าพวกมันรู้หลักการวิทยาศาสตร์ในเรื่องการ ถ่ายเทอากาศ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเข้า หลังจากอยู่โยงมาตลอดคืน ทหารราว หนึ่งโหลหรือมากกว่า ก็เริ่มออกเดินทาง ตัวอื่นจึงเริ่มเคลื่อนไหว และขบวนจึงเริ่ม การเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 38 ถึง 39

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)