มดทำสวน

หนังสือ:มดทำสวน

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9618

มดอีกประเภทหนึ่งคือมดทำสวน มดเหล่านี้จะทำการเพาะปลูกสวนเห็ด ราในระเบียงและห้องของสถานที่ตั้งถิ่นฐาน สวนเหล่านี้เต็มไปด้วยความชำนาญตาม ธรรมชาติ เป็นสวนผลไม้ของมดและจัดเตรียมอาหารไว้ให้สมาชิกของประชาคมทุกตัว

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 37 ถึง 37

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)