พฤติกรรมของพระเจ้า

مکمل کتاب : พฤติกรรมของพระเจ้า

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9609

เป็นกฎที่ว่าเมื่อบุคคลใดติดตามสืบค้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยตั้งใจกำหนดเป้าหมาย ให้เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตเขาก็จะได้รับมัน เป็นพฤติกรรมของพระเจ้าที่ว่า สิ่งใดใช้ได้อยู่ในอดีต จะยังใช้ได้ในปัจจุบัน และจะยังคงใช้ได้ในอนาคต ถ้อยคำที่ว่า “ผู้ได้ค้นหาจะได้รับมัน” นั้นเป็นคติพจน์เก่าแก่ที่ยืนยันในแบบเดียวกัน เมื่อนักวิทยา ศาสตร์ริเริ่มค้นหาแร่ยูเรเนียม คนจำนวนมากล้อเลียนและหัวเราะเยาะ แต่พวกเขา ก็ยังดำเนินการค้นหาด้วยความกระตือรือร้นอย่างตั้งใจ สุดท้ายพวกเขาคือผู้ที่ค้นพบ แร่ยูเรเนียม อันเป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการผลิตระเบิดปรมาณู

เรื่องราวที่กล่าวในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และอัลกุรอาน เกี่ยวกับกษัตริย์โซโลมอน ไม่ใช่เพียงเรื่องราวที่พระเจ้าทรงกล่าว เพื่อให้เรามีความประทับใจ ทำไมพระเจ้า จึงจะต้องสร้างความประทับใจให้เรา เราเป็นใคร และสถานภาพของเราคืออะไร ในทัศนียภาพอันกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาล ความรู้ของพระเจ้านั้นไร้ขอบเขตจำกัด วัตถุประสงค์ของพระเจ้าก็คือ เพื่อชวนใจเราให้ดำเนินตามตัวอย่างของผู้คนที่ก้าว หน้าไปแล้ว เรื่องนี้มีเป้าหมายไปที่ทางนำของเรา พระเจ้าทรงกล่าวถึงญินเพื่อจะ บอกให้เรารู้ว่า มนุษย์นั้นสามารถกำราบญินได้ ถ้าวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาเข้าไป ในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะทำให้เราสามารถมีความเหนือกว่าไม่เพียงกับหมู่ญินเท่านั้น แต่ยังเหนือกว่าจักรวาลทั้งมวลด้วย สิ่งนั้นถูกเรียกว่าความรู้ในคัมภีร์

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 45 ถึง 46

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)