ประสาทสัมผัสอันทรงพลัง

مکمل کتاب : ประสาทสัมผัสอันทรงพลัง

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9635

ตามปกติแผ่นดินไหวจะไม่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ชั้นหินใต้ดินที่ประสานกันแน่น คือจุดสำคัญแห่งขั้นตอนแรกของแผ่นดินไหว แรงกดดันทางธรณีวิทยาที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติบริเวณด้านบนของ เปลือกโลกส่วนที่บางที่สุด และคลี่นของแผ่นดินไหวก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในชั้นหินใต้ ดิน ความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในสนามแม่เหล็กโลก ประสาทสัมผัสของ มนุษย์ไม่สามารถตรวจพบสภาวะความเปลี่ยนแปลงนี้ขั้นตอนเริ่มต้นได้ แต่ในกรณี นี้สัตว์สามารถรู้สึกถึงการครูดเพียงเล็กน้อยมากของชั้นหินใต้ดินได้ทันที ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวขึ้น
ความสามารถทางโสตประสาทของมนุษย์ เมื่อเปรียบเที่ยบกับสัตว์อื่นแล้ว มีความจำกัดมาก มนุษย์สามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ 20 รอบต่อวินาที แต่เสียงที่ มีความถี่มากกว่า 20,000 รอบต่อวินาที หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้ ขณะที่สุนัข แมวและกบสามารถได้ยินแม้แต่เสียงที่มีความถี่มากกว่า 60,000 รอบต่อวินาทีได้ หนู ค้างคาว วาฬและโลมาสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่มากกว่า 100,000 รอบต่อวินาทีได้ ในมหาสมุทร ปลาสามารถรู้สึกได้แม้มีการสั่นเพียงน้อยนิดที่สุด ระยะการมอง เห็นของมนุษย์ก็ไม่ดีเอาเลย ขณะที่ผึ้งมองเห็นแม้แต่รังสีอัลตร้าไวโอเลต ตา นกเหยี่ยวมองเห็นวัตถุขยายใหญ่กว่าที่ตามนุษย์เห็น 8 เท่า

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 23 ถึง 24

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)