ประสบการณ์และเหตุการณ์ – บทฝึกที่ 4

مکمل کتاب : ประสบการณ์และเหตุการณ์ – บทฝึกที่ 4

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16352

ซัยยิดอัลฆอร อะลี ชารอร์ รายงานว่า

วันที่ 24 พฤศจิกายน

“วันนี้ผมเริ่มต้นด้วยบทเรียนที่ 4 ของโทรจิต ด้วยความกรุณาของพระ เจ้า ผมได้รับความสำเร็จในจินตนาการที่ต้องการในเวลาไม่นาน มองเห็นแลง ตกลงบนตัวเอง และหลังจากแสงนี้ซึมซาบเข้าไปในศีรษะแล้ว ก็ไหลผ่านผ่าน เท้าผมลงไปในพื้นดิน เมื่อตอนที่แสงซึมซาบเข้าไปในศีรษะแสงเหล่านี้มีสีฟ้าแต่เมื่อไหลลงดินกลายเป็นไม่มีสี ประหนึ่งว่าสีของแสงนี้ซึมซาบและถูกเก็บไว้ ในร่างกายของผม จากนั้นผมมองเห็นตัวเองเสมือนโลกที่บรรจุด้วยแสงสีฟ้า ทันใดนั้น โดมขนาดใหญ่สีเขียวก็ปรากฏต่อ”

“ระหว่างการฝึกในตอนเข้า ผมมองเห็นศีรษะของตัวเองเปิดออก แสง ที่ก่อรูปร่างเป็น 2 ชั้นกำลังเข้าไปในนั้น หลังจากทำความสะอาดซอกเล็กซอก น้อยภายในของผมแล้ว ทั้ง 2 ชั้นนี้ก็ละลายเป็นแสงชั้นเดียวและออกไปทาง เท้า หลังจากการชำระล้างทางจิตวิญญาณหรือร่างกายนี้แล้ว สำแสงสีก็เริ่มเข้ามาในตัวผมเร็วมากขึ้น”

วันที่ 25 พฤศจิกายน

“ระหว่างการฝึกนี้ผมบังเอิญคิดถึงโดม ที่มองเห็นว่าแสงที่ลงมานั้นมีสี ขาว แต่ทันที่ที่ผ่านโดมแสงนั้นก็กลายเป็นสีฟ้า ถึงตรงนี้สามารถสังเกตได้ว่ามีวง แหวนที่หนาแน่นของสีสันหลากหลายบนเพดานโดม วงแหวนนี้เรียงรายไปด้วย หินที่มีค่าและไข่มุก จากนั้นผมมองเห็นสีของแสงที่ตกลงมาเปลี่ยนแปลงไปใน ทางที่ต่างกัน และร่างกายของผมดึงดูดมันเหมือนแม่เหล็กและซึมซับมัน”

วันที่ 27 พฤศจิกายน

“ระหว่างการฝึกฝนผมมองเห็นว่า มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นมา นั่ง ลงบนหลังคาโดมและเริ่มเขย่ามัน มีแสงตกลงมาอย่างมากมายจากการเขย่า ผมรู้ถึกถึงฝนของแสงนี้บนร่างกายตัวเอง ณ เวลานั้นตัวผมลันเทาด้วยความ หนาว คิดขึ้นมาว่าฝนเหล่านี้มาจากไหน ผมสังเกตเห็นเสาอากาศสูงถูกติด ตั้งไว้ที่ยอดโดม ซึ่งแพร่กระจายแสงเหล่านี้ผ่านทางวงแหวนและไข่มุก หลังจาก ซึมซับมันจากบรรยากาศ”

วันที่ 2 ธันวาคม

“ผมเห็นภาพที่สวยงาม ตึก สวน สวนผลไม้ ต้นไม้และดอกไม้ น้ำพุ และบ่อน้ำที่ใหญ่โตมากมาย ทั้งหมดนี้โปร่งตาและแสงซึมซับไปทุกหนทุกแห่ง”

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)