ประสบการณ์และเหตุการณ์ – บทฝึกที่ 3

مکمل کتاب : ประสบการณ์และเหตุการณ์ – บทฝึกที่ 3

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16343

อิฟติการ นัจญ์มี จากชัดรา รายงานว่า

วันที่ 18 ตุลาคม

เมื่อผมพยายามจินตนาการถึงบ่อปรอท ภาพฝนแสงก็ปรากฏขึ้นอย่าง ต่อเนื่องบนฉากจิตใจของผม เป็นเพราะผมเติบโตขึ้นมาด้วยความคุ้นเคยกับมัน กักพักหนึ่งผมเห็นฝนตกลงมาในบ่อปรอท จากนั้นฝนจึงหยุดตกและผมถูกทิ้ง ไว้ที่บ่อนั้น ผมรู้สึกว่าการมองอย่างเพ่งพินิจไปยังปรอทในบ่อ ทำให้ตัวผมเอง ถูกส่งลงไปในปรอทนั้น

วันที่ 19 ตุลาคม

“ระหว่างการฝึกฝน ผมมองเห็นบ่อปรอททั้งหมดจำนวนมาก และผม บินอยู่เหนือบ่อเหล่านั้น ผมเลือกบ่อหนึ่งและเริ่มเพ่งพินิจไปยังบ่อนั้น”

วันที่ 20 ตุลาคม

“คลื่นขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นบนโลกและแผ่คลุมผืนโลกทั้งหมด เมื่อคลื่น ผ่านไปบ่อที่เต็มไปด้วยปรอดถูกทิ้งไว้เบื้องหลังบนพื้นโลก ผมรู้สึกประหนึ่งว่า จมลงไปในปรอท”

วันที่ 21 ตุลาคม

ผมรู้สึกว่าตัวเองจมลงไปในบ่อปรอท และความลีกของบ่อไม่มีที่สิ้นสุด

ผมเริ่มโบยบินในความลึกของบ่อปรอทนั้น สถานที่ฝั่งศพของท่านศาสดาปรากฏ ต่อสายตาผม ผมเห็นมันเต็มไปด้วยรัศมี (นูร) แสงสะท้อนจากผนัง น้ำตาของ ผมเอ่อล้นดวงตาเมื่อเห็นภาพนี้ เมื่อออกมาจากสภาวะดังกล่าว ผมพบน้ำตาจริงในดวงตาของตัวเอง จึงเริ่มการทำมุรอกอบะฮ์ และเห็นพระราชวังใหญ่โต ที่ความลึกของบ่อปรอท แสงสกาวสดใสสะท้อนจากทุกซอกมุมของวังตังกล่าว อย่างมากมาย แม้กระทั่งผู้คนที่นั่งอยู่ในวังนั้นก็ยังฉายแสงออกมา รังสีของแสง สะท้อนออกจากหน้าผาก เคราและส่วนอื่นของร่างกายพวกเขา ตาของผมพร่า เพราะแสงที่มากมายนั้น และการฝึกฝนของผมก็สิ้นสุดลง

วันที่ 23 ตุลาคม

“เมื่อผมพยายามเพื่อให้เห็นภาพบ่อปรอท มหาสมุทรปรอทก็ปรากฏต่อ สายตาของผม แสงสะท้อนเป็นประกาย รังสีที่สะท้อนก็เป็นสีปรอท มีคนเคาะ ประตูผมจึงงดการฝึกฝน

เมื่อเริ่มการฝึกฝนใหม่ บ่อปรอทก็มาปรากฏต่อหน้าผมอย่างง่ายดายยิ่ง ผมมองเห็นกระแสปรอทไหลลงไปในบ่อ ผมเริ่มบินอยู่เหนือบ่อกระแสปรอทนั้น ไปทางเหนือ ในการตามกระแสปรอท ผมไปถึงมหาสมุทรปรอท สีของรังสีใน มหาสมุทรเป็นประกายสดใสกว่าในบ่อ “

วันที่ 5 พฤศจิกายน

“ระหว่างการฝึกผมพบว่าตัวเองจมดิ่งลงไปในมหาสมุทรที่ไม่มีขอบเขต ของปรอท จิตใจของผมค่อยๆ เบาขึ้นอย่างมาก และเห็นตัวเองบินอยู่เหนือพื้น ดิน เบื้องล่างผมเป็นไร่นาทีมีคนกำลังทำงานกันอยู่ ระหว่างที่บินอยู่นั้น ผมได้ ข้ามกระแสปรอทไปซึ่งรังสีของมันส่องประกายแวววาว”

วันที่ 9 พฤศจิกายน

“ผมพบว่าตัวเองไปเยี่ยมสถานที่หลายแห่ง ภาพธรรมชาติที่สวยงาม เมืองที่วุ่นวาย สถานที่น่าอัศจรรย์สำหรับการเคารพภักดี ลำธาร สายนาและ อาคารหลายชั้นยังคงปรากฏอยู่โนภาพภายในจิตใจของผม สิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ จิตใจอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ วันนี้ผมรู้แล้วว่าความสงบของจิตใจคืออะไร

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)