บุคคลทางจิตวิญญาณ

مکمل کتاب : บุคคลทางจิตวิญญาณ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16366

สเวตลานา ทาโดโรวิซ

คำถาม ทฤษฎีที่ท่านตั้งขึ้นเกี่ยวกับโทรจิตนี้ แนะนำว่า ท่านต้องการ สงวนรักษา ความรู้นี้ไว้ให้แก่มุสลิมเท่านั้น ท่านต้องการสร้างความรู้สึกนี้ ฝึกผู้ที่นิยมในศาสตร์ทางต้านอภิปรัชญาว่า อภิปรัชญานี้เป็นมรดกของมุสลิม และมุสลิมเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้นำแห่งความสมบูรณ์ในศาสตร์เหล่านี้หรือ

ตอบ ผู้ใดก็ตามที่ได้รับความพึงพอใจ อย่างชัดเจนแท้จริง ในขอบข่าย ใดๆ ของศาสตร์ทางจิตวิญญาณ ความคิดของเขาจะเข้าใกล้การออกห่างจาก ลัทธิวัตถุนิยมตามลำดับ และเขาเห็นทุกๆ ปรากฏการณ์ของชีวิต

มันจะกลายเป็นความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นของผู้นั้นว่า ความสามารถ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เขารู้และรู้จักมันดีว่า มนุษยชาติทั้งหมด ได้รับความโปรดปรานด้วยศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณ และทุกคนสามารถฉวยความได้เปรียบของความสามารถพิเศษแห่งวิญญาณ ของตนได้

เมื่อผู้หนึ่งเพ่งพิจารณาดูโครงสร้างที่ก่อตัวขึ้นของโลก หลังจากโผล่พ้น ออกมาจากปริมณฑลที่จำกัดของมนุษยชาติ เขาก็มีความรู้ว่าทุกซอกทุกมุมของ โลกถูกบรรจุไว้ด้วยแสงและความสว่างไสว เขายังมีความรู้ด้วยว่า ถ้าอุบัติเหตุ พรุนแรงเกิดขึ้น คลื่นของโศกนาฏกรรมนั้นจะทิ้งร่องรอยประทับไว้ตลอดไป ณ สถานที่ซึ่งเกิดอุบติเหตุขึ้น อุบัติเหตุนี้จะถูกบันทึกไว้บนประวัติศาสตร์โลก เหมือน กับเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่ถูกบันทึกไว้ ในความทรงจำ และยังคงชัด เจนอยู่ ความทรงจำเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ได้ถูกประทับไว้บน กำแพงแห่งหลักฐานและวัตถุพยานอย่างอื่น คลื่นของความน่าหวาดกลัวของ เหตุการณ์ยังคงค้างอยู่ไม่รู้คลาย และรอยประทับของเหตุการณ์ยังคงอยู่ที่นั่น บนภาพอย่างยาวนาน หลังจากตัวเหตุการณ์ได้ถูกลืมเลือนไปแล้ว

บางครั้ง เหตุการณ์ที่น่า สยดสยองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและโศก นาฏกรรม ณ สถานที่หนึ่ง ก็ทำให้สถานการณ์เคร่งเครียดขึ้น และสถานที่พิเศษ ตังกล่าว จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้าย และเริ่มต้นมีการปรากฏ ขึ้นของการสิ่งสถิต ผู้ที่มีความรู้สึกอ่อนไหวหรือมีประสาทอ่อนแอจะรู้สึกหวาด กลัวหรือหวาดหวั่นเมื่อไปเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนั้น ประสาทรู้สึกได้เพราะ อิทธิพลของคลื่นที่แผ่ออกมาโดยภาพยนตร์ของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในอดีต ที่ถูกบันทึกไว้ ได้ถูกแสดงออกมาในฐานะที่เป็นความรู้สึกถึงผลกระทบ ณ สถานที่แห่งการสิ่งสถิตดังกล่าว ผู้คนที่มีการรับประสาทสัมผัสพิเศษ สามารถรู้สึกถึงคลื่นแห่งความน่าหวาดกลัวซึ่งประทับอยู่ซึ่งสว่างจ้ามากกว่า ดังนั้น ความรู้สึกน่ากลัวเกี่ยวกับสถานที่สิ่งสถิตพิเศษเฉพาะเช่นนั้น ไม่ใช่เพราะความทรง จำของผู้คน แต่เพราะคลื่นของความทรงจำที่ยังคงค้างอยู่ ของเหตุการณ์โศก นาฏกรรมดังกล่าวนั้นซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้

ในเชิงรหัสยะ ความรู้สึกน่ากลัวดังกล่าวคือต้นเหตุเพราะความโศกเศร้า เสียใจของสถานที่เกี่ยวข้องกับความน่าขนพองสยองเกล้า และเหตุการณ์โศก นาฏกรรมซึ่งเกิดขึ้นที่นั่น การแสดงความอาลัยแก่สิ่งที่ไม่มีชีวิต จะปรากฏเป็น บทกวีมากกว่าการนำเสนอความจริง แต่ผู้ที่ได้รับมอบความรู้สึกซึ่งถูกทำให้ บริสุทธิ์และความสามารถที่จะทราบความจริงของอาณาบริเวณที่มองไม่เห็นนั้นรู้จักมันดีว่า จักรวาลไม่ใช่สิ่งใด นอกจากเครือข่ายที่เหลือเชื่อที่สุดของคลื่น แต่ละคลื่นและทุกๆ คลื่นประกอบด้วยข้อมูลที่คงที่แน่นอน ส่วนเล็กๆ ของข้อมูล นี้ได้รับโดยผ่านอวัยวะทางกายภาพของร่างกาย แต่สำหรับส่วนหลักของข้อมูล ต้องการการรับความรู้สึกสัมผัสพิเศษเพื่อการหยั่งรู้ที่แน่นอน

ผู้มีส่วนร่วมทางจิตวิญญาณ ก็คือผู้ที่หลังจากได้เรียนรู้ในการใช้ความ รู้สึกที่ถูกทำให้บริสุทธิ์พิเศษ จะประจักษ์ในโลกที่มีมุมมองกว้างและได้รับข้อมูล ในแนวคิดที่กว้างมากกว่า ไม่มีนักจิตวิญญาณนิยมคนใดจำกัดขอบเขตความ รู้ส่วนใด แก่ประชาชาติใดเป็นพิเศษ หรือประเด็นใดแก่ชั้นชั้นใดโดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านจิตวิญญาณนั้น เป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งมวล

ปัจเจกของทุกๆ ประชาชาติ มีสิทธิของพระเจ้าที่จะได้รับองค์ความรู้ ของพระองค์ที่นำมาโดยบรรดาศาสดา เป็นที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งที่ต้องกล่าวว่า บรรดามุสลิมนั้นตัดสิทธิตัวเองจากมรดกอันทรงคุณค่าทางความรู้ ที่บุคคลรุ่น ก่อนได้เสาะแสวงหาไว้ เพียงเพราะทรรศนะที่ไม่นำพาต่อวิชาการที่สืบเนื่องมา จากบรรพบุรุษ

ขณะที่ประชาชาติที่ไม่ใช่มุสลิม ยังคงหิวกระหายที่จะสำรวจความจริง แท้ของศาสตร์แห่งอภิปรัชญา และพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในขอบข่าย ที่ยิ่งใหญ่ ตัวอย่างหนึ่งก็คือผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์รัสเซีย ซึ่งจาก การทดลองตังกล่าว พวกเขาจึงกำหนดให้โทรจิตซึ่งเป็นสาขาวิชาอภิปรัชญา นั้น คือความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยาและปราจิตวิทยาของชาติ อื่น ต่างวิตกในความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์รัสเชีย เพราะรู้ว่าถ้าหลังจาก ประชาชาติเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสมองถูกทำลายแล้ว มนุษยชาติ ทั้งมวล ก็จะบังคับให้สวมปลอกแห่งความเป็นทาสของประชาชาตินั้น และ ทรัพยากรธรรมชาติของโลกนี้ ก็จะตกอยู่ในการจัดการของประชาชาติดัง กล่าว.

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)