บริโภคทองคำ

مکمل کتاب : บริโภคทองคำ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9589

หลังจากนี้การอบรมโปรแกรมที่สองก็เริ่มขึ้น ข้าพเจ้าถูกทำให้เห็นด้วยตาทางจิตวิญญาณว่า มีห้องขนาดใหญ่ ที่มีตู้จำนวนมากเก็บทองคำแท่งไว้ และข้าพเจ้า ถูกกักตัวอยู่ในห้องดังกล่าว สภาวะนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปกว่า 48 ชั่วโมง ในสภาวะนี้ เมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าถูกกระตุ้นให้กินอาหาร จะมีเสียงก้องในหว่า “จงกินทองคำ” เมื่อข้าพเจ้าปรารถนาจะดื่มน้ำ เสียงเดียวกันก็บอกว่า “ดับความกระหายของเจ้า ด้วยทองคำและเงิน”ในที่สุดเมื่อข้าพเจ้าหลุดออกมาจากสภาวะดังกล่าว เงินแม้เพียง 10 รูปี ก็สร้างรสชาติแห่งความเกลียดชังขึ้นในตัวข้าพเจ้าแล้ว และติดตามมาด้วย เหตุการณ์นับพันๆ เหตุการณ์ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางเหตุผลและตรรกกะ แต่มันก็ เกิดขึ้น ประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทำให้ความเชื่อที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย เจตนารมณ์ของพระเจ้าเท่านั้นเกิดขึ้นอย่างมั่นคง วัตถุประสงค์ที่เล่าเรื่องเหล่านี้ก็คือ จิตวิญญาณนิยมไม่ใช่ความรู้ที่วางพื้นฐาน และสถาปนาขึ้นเพียงบนคำพูดหรือวลี ประโยคเท่านั้น แต่เป็นศาสตร์แห่งการปฏิบัติที่วางพื้นฐานอยู่บนการสังเกตและประสบการณ์จริง

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 72 ถึง 73

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)