บทเรียนขั้นต้นทางด้านจิตวิญญาณ

مکمل کتاب : บทเรียนขั้นต้นทางด้านจิตวิญญาณ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9558

ในการศึกษาเรื่องราวใดๆ ความรู้เบื้องต้นของเรื่องราวนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ มีใครเรียนเขียนอ่านโดยที่ไม่ได้ศึกษาบทเรียน กอขอ  กอกา ในการศึกษาด้านจิตวิญญาณนิยม การเรียนบทเรียนเบื้องตันนั้นเป็นเงื่อนไขซึ่งต้องทำก่อน เหมือนกับ การเรียนศาสตร์ทางโลกอื่นๆ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองก็คือ สำหรับศาสตร์และ ความรู้ทางโลก จะได้เรียนความรู้ขั้นพื้นฐานของแต่ละหัวข้อ และในการศึกษาศาสตร์ ทางด้านจิตวิญญาณ การเข้าใกล้ความคิดจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง ไม่มีบทเรียน พื้นฐานเหมือนบทเรียนของศาสตร์ทางโลกถูกตีพิมพ์เพื่อการสอนและศึกษาด้าน จิตวิญญาณนิยม ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรู้ที่วางอยู่บนกฎและระเบียบข้อบังคับที่ แน่นอน   แต่ก็ไม่สามารถได้รับโดยการอ่านหนังสือได้ การเร่งเรียนหรือฝึกฝนเขียน ลงบนกระดาษซ้ำแล้วซ้ำอีก การเรียนภาษาแม่โดยเด็กเล็กๆ เป็นตัวอย่างที่ใกล้เคียง ที่สุดในเรื่องนี้ ไม่มีแม่คนใดสอนตัวอักษรภาษาแม่ให้ลูกเพื่อการเรียนรู้ภาษาแม่ แต่ ลูกก็สามารถพูดภาษาแม่ได้เหมือนกับที่แม่พูด กระบวนการทางความคิดของแม่ถูกถ่ายทอดไปยังลูกโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ลูกแกะถูกเลี้ยงด้วยหญ้า ลูกสุนัขจิ้งจอก ไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยหญ้าแต่ถูกเลี้ยงด้วยเนื้อ ลูกนกพิราบไม่กินทั้งหญ้าและเนื้อสัตว์ แต่จิกกินเมล็ดพืช ลูกของมนุษย์กินและบริโภคเนื้อสัตว์ รากไม้และไม้ หินหรือแม้ แต่ดิน เพราะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโภชนาการและอาหารของพ่อแม่ของเขา ทั้งหมดที่เป็นอาหารของสิงโต ลูกๆ ของมันก็จะกินเหมือนกัน นิสัยการกินการดื่ม การล่าและกิจกรรมของชีวิตอื่นๆ ล้วนถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูก นั่นคือเขามิได้เรียน  ผ่านทางแบบเรียนชั้นต้นหรือหนังสือ นับว่าเป็นประโยชน์ที่จะสังเกตว่า สิ่งถูกสร้าง ทุกชนิดล้วนมีภาษาที่จะติดต่อสื่อสารความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง เมื่อแม่ไก่มี ความหวาดกลัวว่า เหยี่ยวจะเอาถูกเจี๊ยบไปเป็นเหยื่อ มันจะเปล่งเสียงที่มีลักษณะ พิเศษเฉพาะ และลูกเจี๊ยบทั้งหมดก็จะเข้าไปซุกอยู่ใต้ปีกของแม่ กล่าวอย่างสั้นๆ คือทุกเผ่าพันธุ์รู้ภาษาของตัวเอง นอกจากภาษาสนทนาแล้วยังมีวิธีการติดต่อสื่อสาร แบบอื่นๆ อีกเช่นกัน นั่นคือภาษาสัญลักษณ์

ทุกคนมีความคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดี เมื่อพ่อต้องการให้ลูกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขาจะมองไปยังลูกด้วยสายตาพิเศษ ซึ่งจะบอกถูกอย่างชัดเจนว่า พ่อต้องการอะไร วิธีการร้องไห้ของเด็ก บอกแม่ได้ถึงสาเหตุที่ร้อง ไม่ว่าจะเป็นความหิวหรือความเจ็บปวด ยังมีตัวอย่างอื่นๆ อีกด้วยเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านมีการสรวลเสเฮฮา กับเพื่อนๆ ซึ่งการสนทนาดำเนินไปในลักษณะที่ตามความคิดของท่านแล้ว ไม่เหมาะ ที่ลูกของท่านจะเข้ามาได้ยิน ถ้าลูกชายท่านเข้ามา ท่านมองหน้าลูกด้วยความคิด ที่ว่า เขาไม่ควรจะมาที่นี่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีลักษณะดุด่าอย่างชัดแจ้ง ลูกก็เข้าใจว่าเขา ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นั่น และถอยออกไปโดยไม่มาย่างกรายอีก

บางครั้ง คนที่ท่านรักซึ่งอาศัยอยู่ห่างไกลออกไป ประสบกับความยากลำบาก บางประการ และท่านเริ่มปริวิตกเกี่ยวกับความยากลำบากที่ตัวเขาเผชิญอยู่  และ ต่อมาภายหลังความวิตกกังวลและความยากลำบากเหล่านั้น ก็ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็น จริง บางครั้งก็บังเกิดขึ้นแก่ท่านว่า มีเพื่อนสนิทที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน เมื่อท่านออกมาจากบ้านก็พบเขาทันที เหมือนกับเป็นการบังเอิญ บางครั้งในทันที่ทันใด ท่านจินตนาการถึงอุบัติเหตุ และทำให้เกิดความตึงเครียดอย่างมากต่อประสาท ของท่านจนรู้สึกอ่อนเพลีย ยังปรากฏอีกว่า บางครั้งท่านจะมีความรู้สึกสุขสดชื่นขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน ท่านไม่สามารถชี้ถึงเหตุผลออกมาอย่างชัดเจนได้ถึงความรู้สึกสดชื่นนั้น แต่มันก็ยังคงฝังแน่นอยู่ และไม่อาจจะละเลยได้

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 112 ถึง 114

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)