บทฝึกที่ 8 – การฝึกลมหายใจ

مکمل کتاب : บทฝึกที่ 8 – การฝึกลมหายใจ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16364

ปิดรูจมูกด้านขวาของคุณ ด้วยนิ้วหัวแม่มือขวา หลังจากนั่งในท่าที่สบายแล้ว

สูดลมหายใจเข้าทางรูจมูกด้านซ้าย 10 วินาที กลั้นลมหายใจไว้ 45 วินาที หลังจากที่ได้รูจมูกด้านซ้ายด้วยนิ้วก้อยมือขวา

หลังจาก 45 วินาทีแล้วเอานิ้วหัวแม่มือออกจากรูจมูกด้านขวา และ หายใจออก 10 วินาที ที่นี้จึงหายใจเข้าทางรูจมูกเดียวกัน 10 วินาที และ กลั้นลมหายใจไว้ 45 วินาที ปิดด้วยนิ้วหัวแม่มือขวา หายใจออกทางรูจมูกด้าน ซ้าย หลังจากเอานิ้วก้อยออก นี่คือครบ 1 รอบ ปฏิบัติให้ครบ 20 รอบ การฝึก นี้ให้ปฏิบัติในตอนเช้า และตอนเย็นก่อนเข้านอน การฝึกนี้จะได้ผลดีเยี่ยมถ้า ปฏิบัติในขณะท้องว่างในสถานที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวก

นักศึกษาทั้งหมดที่ฝึกฝนการฝึกนี้ ได้รับการแนะนำให้รับประทาน อาหารเย็นเร็วขึ้น จะต้องมีช่องว่างระหว่างอาหารเย็นกับการฝึกประมาณ 3 ชั่วโมง นั่นคือการฝึกจะกระทำหลังจากอาหารเย็นแล้ว 3 ชั่วโมง

หลังจากปิดตานั่งในท่าที่ผ่อนคลายแล้ว ดังที่กระทำมาก่อนหน้านี้ และ จินตนาการว่ามีจุดสว่างไสวภายในจิตใจของท่าน เมื่อเพ่งจิตใจไปที่จุดนี้แล้ว ให้ เคลื่อนจุดดังกล่าวทวนเข็มนาฬิกา เหมือนกับที่ทำกับสมองของท่านในการฝึก ที่ผ่านมา “มุรอกอบะฮ์” นี้ จะต้องปฏิบัติเป็นเวลา 20 นาที ครั้งหนึ่งในตอน เช้าและครั้งหนึ่งในตอนกลางคืน

เมื่อการฝึกนี้มีความสมบูรณ์ เลือกเพื่อนของท่านคนหนึ่ง ซึ่งมีความ ขมักเขม่นในเรื่องการศึกษาโทรจิต และสำเร็จการฝึก เรื่องโทรจิต เรียบร้อย แล้ว ระยะทางระหว่างกันไม่ใช่ประเด็น เขาสามารถอยู่ในส่วนใดของโลกก็ได้

ณ การตกลงร่วมกัน และตามเวลานัดหมาย ทั้งสองคนส่งสารซึ่งกัน และกันสารที่ส่งให้กันจะต้องบันทึกรายละเอียดและวันเวลา เพื่อเปรียบเทียบ ในภายหลังเมื่อโอกาสอำนวย หลังจะอัตราการประสบความสำเร็จในการส่ง และรับสารอยู่ที่ร้อยละ 50 ที่ท่านสามารถเริ่มฝึกกับคนธรรมดาในสภาพ แวดล้อมปกติได้ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถแนะนำโทรจิตแก่ผู้ป่วยไข้ที่มีอาการ ดีขึ้นและสุขภาพของเขา ฯลฯ.

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)