บทฝึกที่ 7 – การฝึกลมหายไจ

หนังสือ:บทฝึกที่ 7 – การฝึกลมหายไจ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16361

ปิดรูจมูกขวาด้วยนิ้วหัวแม่มือขวา ขณะนั่งอยู่ในท่าสบายๆ หายใจเข้าทางรูจมูกด้านซ้าย 10 วินาที กลั้นลมหายใจไว้ 30 วินาที หลังจากปิดรูจมูกด้านซ้ายด้วยนิ้วก้อยมือขวา

หลังจาก 30 วินาที เอานิ้วหัวแม่มือออกจากรูจมูกด้านขวา และหายใจ ออกเป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นจึงหายใจเข้าทางจมูกด้านนี้อีก 10 วินาที และกลั้นลมหายใจไว้ 30 วินาที โดยการปิดด้วยนิ้วหัวแม่มือ หายใจออกผ่าน รูจมูกด้านซ้าย 10 วินาทีหลังจากเอานิ้วก้อยออก นี่คือครบ 1 รอบ การฝึกนี้จะกระทำ 5 รอบ ในตอนเช้าตรู่และ 10 รอบในตอนค่ำก่อนเข้านอน การฝึก นี้จะให้ผลดีที่สุดหากกระทำในขณะท้องว่างและที่อากาศเปิดโล่ง

นักศึกษาทั้งหมดที่ฝึกฝนการฝึกนี้ ขอให้รับประทานอาหารค่ำนั้นๆ ตั้งแต่เวลาเย็น โดยมีช่วงห่างประมาณ 3 ชั่วโมงระหว่างอาหารเย็นกับเวลาฝึก นั่นคือการฝึกควรเริ่มต้นหลังทานอาหารเย็นแล้ว 3 ชั่วโมง

หลังจากการฝึกลมหายใจนี้แล้วให้นั่งในท่าผ่อนคลายเพื่อทำมุรอกอบะฮ์ ปิดดวงตาของท่านด้วยผ้านุ่มๆ สีดำ ในลักษณะที่นัยน์ตานิ่งอยู่กับที่ด้วยแรง บังคับจากจิตใจ ผ้านุ่มจะไม่ระคายเคืองดวงตา ใช้แรงบังคับดวงตาแต่น้อยเท่า นั้น ตอนนี้จินตนาการว่าสมองด้านซ้ายหมุนทวนเข็มนาฬิกา ระหว่างการฝึก นี้จะเลรู้สึกว่าร่างกายเริ่มหมุนตาม อย่าให้ศีรษะเคลื่อนไหวระหว่างการฝึกนี้ การฝึกนี้ให้กระทำ 1 ครั้งหลังการฝึกลมหายใจในตอนเช้าตรู่และกระทำ 1 ครั้งในตอนกลางคืน แต่ละครั้งให้ปฏิบัติอย่างน้อย 15 นาที

นอกจากปฏิบัติดังนี้แล้ว ให้หาคนๆ หนึ่ง ที่จิตใจได้รับการขัดเกลาและ มีความใกล้ชิดกับท่าน เตรียมแท่งไม้เนื้ออ่อนทรงถูกบาศก์แบบลูกเต๋าขึ้น จำนวน 50 ถูก หลังจากทาสีลูกเต๋านี้ด้วยสีน้ำเงินและเขียนหมายเลข 1 ถึง 50 บนลูกเต๋าแต่ละลูก โดยเขียนทั้ง 6 ด้าน

แบ่งถูกเต๋าเหล่านี้ออกฝ่ายละ 25 ลูก

นั่งลงบนโต๊ะตรงข้ามกัน โดยมีฉากกระดาษแข็งหรือไม้กั้นระหว่าง สองคน เพื่อไม่ให้แต่ละฝ่ายมองเห็นกัน ทั้งสองคนมีสมุดบันทึกและปากกาพร้อม

ที่นี้ ให้คนหนึ่งนึกถึงหมายเลขลูกเต๋าไว้ และแนะนำในใจให้อีกคนหนึ่ง หยิบลูกเต๋าหมายเลขนั้นออกมา หมายเลขที่คิดไว้ในใจต้องเขียนไว้ในสมุดบัน ทึก อีกคนหนึ่งต้องพยายามรับเอาหมายเลขที่แนะนำนั้นและหยิบถูกเต๋าออก มาให้ตรงหมายเลข และต้องจดหมายเลขนั้นไว้ในสมุดบันทึก จากนั้นคนที่ทอด ถูกเต๋าก็พยามยามสื่อสารทางจิตให้อีกคนหนึ่งหยิบถูกเต๋าตามหมายเลขที่ตน แนะนำในใจออกมากระทำสลับไปมาระหว่าง 2 คนนี้ ทั้งสองคนก็จะหยิบลูกเต๋าออกมาจน หมดฝ่ายละ 25 ลูก จากนั้นจึงเปรียบเทียบหมายเลขที่บันทึกไว้กับหมายเลข ลูกเต๋าที่หยิบออกมา ว่ามีที่ลูกที่ตรงตามที่จิตแนะนำ

การฝึกนี้ให้กระทำ 2 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง ครั้งละประมาณ 15 นาที และต้องกระทำอย่างต่อเนื่องจนอัตราการหยิบเป็นไปตามที่จิตแนะนำขึ้นไปถึง ร้อยละ 75 หรือ 19 ลูก จาก 25 ลูก

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)