บทบาทการหายใจกับชีวิตของเรา

مکمل کتاب : บทบาทการหายใจกับชีวิตของเรา

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9542

การเรียนรู้ศาสตร์แห่งอภิปรัชญา ต้องการประสาทที่เข้มแข็งและจิตใจทรงพลัง การฝึกลมหายใจเป็นประโยชน์และผลดีอย่างยิ่งยวดต่อการมีประสาทที่ ยืดหยุ่นต่อจิตใจที่แข็งแรงและต่อการเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานที่ซ่อนอยู่ เมื่อนักศึกษาจิตวิญญาณกอลันดาร สามารถควบคุมการหายใจของตนเองได้  ความสามารถในการทำงานของเนื้อเยื่อสมองและเซลล์ต่างๆ ที่วิ่งอยู่จะเพิ่มขึ้น เซลล์สมอง จะได้รับการประจุ เมื่อลมหายใจถูกเก็บกักไว้ภายใน และสิ่งนี้ได้เตรียมโอกาสที่ดีขึ้น ในการกระตุ้นความสามารถที่ซ่อนอยู่  นักจิตวิญญาณนิยมได้สร้างกฎและแบบแผนในการฝึกฝนลมหายใจ ซึ่งถ้าได้รับการฝึกฝนจะมีประโยชน์ในทางกายภาพและทาง จิตวิญญาณอย่างมาก

เป็นที่ชัดเจนว่าชีวิตขึ้นอยู่กับการหายใจ ความลังเล ความคิด ทรรศนะและ ความรู้สึกจะดำรงอยู่ ก็ต่อเมื่อระบบการหายใจทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น คลื่นของสุขภาพและพลังงานเข้าไปในร่างกายผ่านทางการหายใจ แต่มลภาวะควัน และฝุ่นทำให้เกิดความเจ็บป่วย เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกสูดเข้าไป และพบหนทางเข้าไปในร่างกายผ่านทางการหายใจ

ถ้าต้องการจินตนาการให้นั่งในสถานที่เปิดโล่งและหายใจเข้าลึกๆ ซึ่งคลื่นพลังงานและความสมบูรณ์ ได้เข้ามาในร่างกายด้วยและถูกดูดขับเข้าไปในร่างกาย ครั้นแล้วมันก็เกิดขึ้นเช่นกัน การฝึกลมหายใจที่แน่นอนฟอกเลือดและร่นเวลาการไหลเวียนของเลือด สร้างความชัดเจนให้ความสามารถของจิตใจ และทำให้ความตื่นเต้นทางอารมณ์สงบเยือกเย็นลง มนุษย์สามารถบำบัดรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกือบทุกชนิด   ด้วยการฝึกลมหายใจของตนเอง ตัวอย่างเช่น โรคเกี่ยวกับกระเพาะ การย่อยและแผลในลำไส้ ท้องผูก นิ่วในไต ไข้และไข้หวัด ปวดหัว ลมบ้าหมู และ อาการโรคทางอารมณ์อื่นๆ เกี่ยวกับโรคตา ฯลฯ โรคเกี่ยวกับหน้าอก คอหอย จมูก  จะได้รับการรักษาโดยอัตโนมัติ ถ้าการฝึกลมหายใจได้รับการปฏิบัติตามกำหนด ตามแบบแผนการรักษา ได้มีการสังเกตด้วยเช่นกันว่าคนชรา ที่ยอมรับการฝึกลมหายใจ  โดยเฉพาะเป็นปกติในชีวิตจะมีความสดชื่นเบิกบานเหมือนคนหนุ่มสาว   แม้ในวัย 60 หรือ 70 ปี มีน้อยที่จะพบว่าไม่มีความเบิกบานและวิตกกังวล และผิวพรรณยัง คงเต่งตึง แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต

ผู้ที่ปฏิบัติการฝึกลมหายใจภายใต้การกำกับดูแลของครู จะเปลี่ยนเป็นมีพลัง ของการถ่ายทอดคำสั่งและการชี้นำทางโทรจิต ในระยะใดก็ได้ที่ต้องการ ตัวข้าพเจ้า เองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ครั้งหนึ่งได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ขณะฝึกลมหายใจ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกอลันดาร บาบา เอาลิยาอ์ ว่าเมื่อชีวิตขึ้นอยู่กับการหายใจ  และทุกสิ่งในโลกที่ดำรงอยู่ถูกห่อหุ้มอยู่ในรัศมี  ดังนั้น ด้วยเหตุผลใดที่เรา ทนลำบากเพื่อเตรียมแป้งอบขนมปังเพื่อกิน ทุกดวงอาทิตย์ขึ้นความคิดนี้เจริญงอกงามขึ้นอย่างมั่นคงและเข้มข้น

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 144 ถึง 145

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)