ต้นไม้ใบหญ้า

หนังสือ:ต้นไม้ใบหญ้า

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9581

อย่างไรก็ตาม สรรพสัตว์บนโลกนั้นมีจำนวนมากกว่ามนุษย์ เป็นที่ชัดเจนว่า สัตว์เหล่านี้หาเลี้ยงชีพด้วยการกินหญ้า ปริมาณหญ้าและใบไม้ที่พวกมันบริโภค มีจำนวนมากมายมหาศาล จนแทบจะไม่มีหญ้าหรือต้นไม้หลงเหลืออยู่บนโลก แต่ ธรรมชาติก็ได้ผลิตต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาจำนวนมากมายมหาศาลเช่นกัน จนไม่ปรากฏว่าจะมีการขลาดแคลนต้นพืช   มนุษย์ไม่ได้ควบคุมการเจริญเติบโตและการผลิตต้นพืช   ธรรมชาติเป็นผู้ผลิตด้วยเจตนารมณ์ที่งดงามของตัวเอง อุปถัมภ์ค้ำชูตามเจตนารมณ์ของตน   ความต้องการและความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตนั้น    พระเจ้าทรงแบ่งสรรปันส่วนโดยไม่มีความเกี่ยวพันกับกับดักหรือเหยื่อล่อใดๆ เลย อากาศ น้ำ แสงอาทิตย์ และแสงจันทร์ คือความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด และถ้ามนุษย์กล่าวอ้างว่าพึ่งตนเองได้ในความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ด้วยอำนาจที่ตนครอบครองและความรู้ที่เขามี จึงสามารถทำให้ได้รับแสงอาทิตย์ได้ ถ้าอ่างเก็บน้ำจากโต้ดินแห้งลง มนุษย์สามารถ ฟื้นฟูทางน้ำบนโลกไว้ด้วยความรู้และพลังของเขาได้หรือไม่ เหมือนกันกับในกรณี ของอากาศ ถ้าระบบการผลิตและการหมุนเวียนอากาศถูกแขวนไว้เฉยๆ สิ่งถูกสร้าง จำนวนนับล้านชนิดจะถูกทำลายภายในเสี้ยววินาที

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 81 ถึง 82

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)