ตำแหน่งผู้แทน และ การแต่งตั้งผู้แทน

مکمل کتاب : ตำแหน่งผู้แทน และ การแต่งตั้งผู้แทน

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9563

ตามคำสอนของจิตสำนึกกอลันดาร อำนาจสูงสุดและลักษณะพิเศษของ มนุษย์เหนือสิ่งถูกสร้างอื่นๆ ในจักรวาล การก้มลงกราบของเทวทูต (มะลาอิกะฮ์) ต่อเขา อำนาจตามหน้าที่ซึ่งพระเจ้ามอบให้ และการที่มนุษย์ พิชิตจักรวาลนั้นพิสูจน์ความจริงที่ว่า พระเจ้าได้มอบความรู้แห่งคุณลักษณะของพระองค์แก่มนุษย์ ซึ่งความรู้นี้มิได้ถูกมอบให้สิ่งถูกสร้างใดๆ ในจักรวาลเลย นี่คือความรู้ซึ่งหากได้รับการศึกษา อย่างเหมาะสม มนุษย์ก็จะตระหนักถึงตำแหน่งอันสำคัญยิ่งในจักรวาลที่ตนได้รับ องค์ความรู้นี้ทั้งหมดเกี่ยวพันกับระบบที่ควบคุมการทำงานของจักรวาลอยู่   มนุษย์ที่มีความรู้นี้ทราบดีว่าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวและเทวทูตคืออะไร    ญินถูกสร้างมาในรูปแบบไหนและในรูปพรรณสัณฐานใด นิสัยตลอดจนทัศนะคติเป็นอย่างไร มีระบบสุริยะอยู่จำนวนเท่าใดในหนึ่งดาราจักร (Galaxy) ในแต่ละระบบสุริยะมีดาว เคราะห์กี่ดวง มนุษย์ที่ได้รับความพึงพอใจจากความรู้ที่พระเจ้ามีความไว้เนื้อเชื่อใจ มนุษย์ จะรู้ถึงการมีส่วนร่วมและอิทธิพลของคุณลักษณะของพระเจ้าต่อสิ่งถูกสร้าง เขายังรู้ด้วยถึงวิธีการที่ชีวิตก่อนความตาย ดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งปรากฏการณ์จริง ภายใต้กฎแห่งการสร้างสรรค์ สถานที่ซึ่งมนุษย์พำนักอยู่ก่อนจะถือกำเนิดขึ้นมา มนุษย์อยู่ที่ไหนก่อนถือกำเนิดขึ้นมาสภาพและสถานการณ์ก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไร ถ้าชื่อสถานที่ซึ่งมนุษย์พำนักอยู่ก่อนจะถือกำเนิดขึ้นมาคือ “สถานที่ดังถูกหยดทิ้ง” ดังนั้น ชื่อของสถานที่ที่ดำรงอยู่ก่อนสถานที่ซึ่งถูกทอดทิ้งคืออะไร และถ้าชื่อของ ปริมณฑลดังกล่าวคือปริมณฑลของวิญญาณ ดังนั้น ชื่อ ธรรมชาติและสภาวะของ ปริมณฑลก่อนหน้านั้นคืออะไร โครงสร้างของจักรวาลในปริมณฑลของวิญญาณ คืออะไร และจักรวาลดำรงอยู่อย่างไรก่อนปริมณฑลของวิญญาณ สภาวะและ สถานการณ์ของแต่ละปัจเจกในจักรวาลก่อนคำว่า “จงเป็น จะถูกสั่งออกมา เขา ยังรู้อีกว่าชีวิตหลังการถือกำเนิดนั้นวางอยู่บนกฎเกณฑ์อะไร และจะวางอยู่จนถึงวัน สิ้นโลก เขารู้สิ่งเหล่านี้โดยความรู้ของพระเจ้าว่า เปลือกนอกของแสงได้ห่อหุ้มเรือน ร่างทางกายภาพเอาไว้ รวมทั้งรู้จำนวนสันเปลือกนอกของรัศมี (นูร) ที่อยู่เหนือ เนื้อแท้ของแสงด้วย อะไรคือ ความแตกต่างระหว่างรัศมี (นูร) กับอภิปัสนาของ พระเจ้า อภิปัสนา (ตะญัลลี) และความโน้มเอียง (ตะดัลลา) คืออะไร

เขาจะได้รับวิทยาการเหล่านี้ทั้งหมด เมื่อมีความคุ้นเคยกับความรู้ดังกล่าว ซึ่งถูกเรียกว่าความไว้วางใจในพระเจ้า และมนุษย์เท่านั้นเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ เป็นเพราะ ความไว้วางใจเดียวกันนี้เอง ที่ทำให้มนุษย์เป็นผู้ช่วยและตัวแทนของพระเจ้า หมายความว่าเขาได้รับสิทธิ์ในพลังอำนาจของผู้ทรงเอกะ ซึ่งเขาเป็นผู้ช่วยหรือตัวแทนของพระองค์   พระเจ้าคือผู้ทรงสร้างสรรค์และอำนาจของพระองค์เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ โดยที่มนุษย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกนี้ พลังแห่ง การสร้างสรรค์ของพระองค์จึงได้รับการถ่ายทอดมายังมนุษย์ กลุ่มผู้คนที่ครอบครอง พลังแห่งการสร้างสรรค์เหล่านี้อย่างสมบูรณ์ได้รับการเรียกขานว่า กลุ่มผู้บริหาร จัดการ (อะฮ์ลุลอัตตักวีน)

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 104 ถึง 105

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)