ตาด้านใน

مکمل کتاب : ตาด้านใน

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16348

ราชา มุฮัมมัด นัจญ์มี จากละโฮร์

คำถาม หนังสือทั้งหมดที่ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อโทรจิต แนะนำให้ ฝึกการปฏิบัติในเรื่องโทรจิตโดยหันไปทางทิศเหนือ การฝึกที่ท่านแนะนำสำหรับ ผู้ศึกษาโทรจิตไม่มีการกล่าวถึงทิศทางเฉพาะ ปัญหาก็คือถ้าจำเป็นต้องฝึกโดย หันหน้าไปทางทิศเหนือ ดังนั้น ทำไมท่านไม่ย้ำเกี่ยวกับสิ่งนี้

คำตอบ การสร้างสรรค์ที่มหัศจรรย์ที่สุดประการหนึ่งของธรรมชาติ ก็คือสมองมนุษย์ สมองมนุษย์อันเป็นคอมพิวเตอร์ที่น่าตรึงใจนั้น มีมากกว่าสอง พันล้านส่วนประกอบ รับผิดชอบในการสร้างความรู้สึก 2 ประเภท หนึ่งคือ ความรู้สึกที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปริมณฑลทางกายภาพ และ ความรู้สึกอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตรงข้ามกับประเภทแรก ที่รับผิด ชอบต่อความเข้าใจในสิ่งเร้าของตัวแทน ซึ่งควบคุมอยู่เบื้องหลังปริมณฑลของ ปรากฏการณ์ต่างๆ

ความรู้สึกที่สิ่งต่างๆ ต้องได้รับความเข้าใจผ่านความรู้สึกนี้ อยู่ภายใต้ อิทธิพลของแรงดึงดูดระหว่างทั้งสองสิ่ง ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนาม จิตที่ มีจิตสำนึก และความรู้สึกที่เราได้รับการปลดปล่อยจากแรงดึงดูดดังกล่าวรู้จัก กันในนามจิตที่เป็นจิตไร้สำนึก จิตทั้งสองต่างอาศัยพื้นฐานจากเครือข่ายที่ครอบ คลุมอย่างทั่วถึงของคลื่น คลื่นที่ทำหน้าที่อยู่ในความรู้สึกของจิตสำนึกเป็นสาม เหลี่ยม ส่วนคลื่นที่ทำหน้าที่อยู่ในความรู้สึกของจิตไร้สำนึกมีโครงสร้างเป็นวงกลม

การเคลื่อนไหวของโลกมี 2 แบบเช่นกัน แบบแรกคือการเคลื่อนที่ไป ทางยาว แบบที่สองคือการเคลื่อนที่โดยการหมุน ในการเคลื่อนที่ไปทางยาว โลกเคลื่อนไปตามวงโคจร ตามเครื่องหมายบนเส้นทางเดินนั้น ส่วนในการหมุน นั้นจะหมุนรอบฝึกเหมือนลูกข่าง ตามทัศนะของศาสตร์ทางจิตวิญญาณแล้ว

การเคลื่อนไหวไปตามทางยาวคือแบบสามเหลี่ยม และการเคลื่อนไหวแบบหมุน คือวงกลมในธรรมชาติของมัน โลกนี้เป็นสถานที่พำนักอาศัยของมนุษย์ ญินและ เทวทูตในระดับที่ต่ำลงมา ในการสร้างมนุษย์ สามเหลี่ยมมีอิทธิพลเหนือวง กลม ในญินวงกลมมีอิทธิพลเหนือสามเหลี่ยม และในเทวทูตอิทธิพลของวงกลม มีมากกว่าในญินเสียด้วยซ้ำ ในการสร้างมนุษย์นั้นประกอบด้วยทั้งสามเหลี่ยม และวงกลม ด้านที่มีอิทธิพลของมนุษย์คือสามเหลี่ยม ด้านที่ถูกอำพรางคือวงกลม เมื่ออิทธิพลของสามเหลี่ยมลดลงในมนุษย์ วงกลมจะกลายเป็นฝ่ายควบคุม มนุษย์ก็จะเริ่มเห็นปริมณฑลที่มองไม่เห็นและสิ่งที่สร้างซึ่งขึ้นอยู่กับปริมณฑล นี้ นั่นคือญินและเทวทูตก็จะถูกเข้าใกล้ได้ง่าย เมื่อความคุ้นเคยกับสิ่งถูกสร้าง เหล่านี้พัฒนาขึ้น มนุษย์ก็สามารถจะสนทนาแลกเปลี่ยนกับสิ่งถูกสร้างเหล่านี้ได้

กระแสการไหลของการเคลื่อนไหวไปตามทางยาว อยู่ในทิศทางจาก ตะวันออกไปทางตะวันตก และการเคลื่อนไหวแบบหมุนหรือเป็นวงกลมมีทิศทาง จากเหนือไปใต้ ในการฝึกหลายลักษณะของศาสตร์ทางอภิปรัชญาอย่างเช่น โทรจิต ผู้ศึกษาได้รับการแนะนำให้หันไปทางต้านทิศเหนือ เพื่อว่ากระแสการ เคลื่อนไหว เป็นวงกลมจะสามารถสอดคล้องต้องกันกับกระแสคลื่นสมอง และไม่ทำให้เกิดความกดดันต่อผู้ที่ทำการฝึกดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้หนึ่ง กระโจนลงไปในแม่น้ำ เขาสามารถที่จะควบคุมสติเอาไว้ได้ แต่ถ้าผู้นั้นถูกผลัก ลงไปในแม่น้ำเขาก็มีโอกาสที่จะขาดสติได้ ผู้หนึ่งสามารถเผชิญกับความยาก ลำบากใดๆ ได้ ถ้าเขาเตรียมใจไว้พบกับมัน ในขณะที่เหตุการณ์กระทันหันทำ ให้บางคนเกิดอารมณ์เสียได้โดยง่าย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ

เราไม่ได้เอ่ยถึงทิศทางใดเป็นการเฉพาะ เพราะบทเรียนของโทรจิตไม่ ได้ถูกนำเสนอโดยตรงเพียงเท่านี้ บทเรียนทั้งหมดที่ได้รับการแนะนำเพียงเท่า นี้ เป็นเพียงแรงกระตุ้นให้เกิดความสามารถที่เข้มข้น ในการรวมศูนย์จิตใจของ ผู้หนึ่ง และสำหรับการแนะนำดังกล่าว ในการหันไปทางทิศใดทิศหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ได้ถูกพิจารณาอย่างสำคัญ

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)