ด้วยการสร้างสรรค์ของพระเจ้า

مکمل کتاب : ด้วยการสร้างสรรค์ของพระเจ้า

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9595

เป็นบุคลิกลักษณะของพระเจ้าที่ทุกการสร้างสรรค์นั้นให้กำเนิดและทำให้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มากกว่านับพันๆ ล้านอย่างปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ด้วยการสร้าง สรรค์ของพระเจ้า กระแสไฟฟ้าได้รับผิดชอบสิ่งประดิษฐ์นับพันชนิดที่เกิดขึ้นและ ยังมีอีกมากมายที่จะตามมา สถานการณ์เช่นนี้เปิดเผยความลับที่ว่า พระเจ้าทรงสร้าง ทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนั้น มนุษย์จะต้องสืบเสาะหาเอาแหล่งที่ซ่อนแฝงอยู่เหล่านี้ออก มาและใช้ให้เป็นประโยชน์ เมื่อประชาชาติเตรียมการสำรวจสิ่งที่ซ่อนแฝงอยู่ พระเจ้าจะประทานความลับมากมาย เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ให้และเมื่อพวกเขาพิจารณา ไตร่ตรองในข้อมูลความจริงที่ได้รับการประทานลงมา การสร้างสรรค์ใหม่ๆ กว่าก็ จะเกิดเป็นจริงขึ้น

จิตสำนึกกอลันดารชี้นำเราว่า  ทุกสิ่งที่พบในจักรวาลล้วนมี 2 ระนาบ หนึ่ง ในสองด้านของการสร้างสรรค์คือปรากฏการณ์ และอีกด้านหนึ่งคือที่ดำรงอยู่ภายในน้ำเป็นของเหลวนี่คือด้านภายนอก แต่เมื่อสำรวจดูด้านในที่ซ่อนอยู่จะพบว่ามีอยู่ อย่างมากมาย เหมือนกับกรณีของเหล็กซึ่งมองดูภายนอกเป็นโลหะ แต่เมื่อสิ่งที่ซ่อน แฝงอยู่ภายในถูกค้นออกมา ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ก็เกิดขึ้น เมื่อเราเริ่มแสวงหาคุณลักษณะของพระเจ้าในสิ่งใดก็ตาม จะสังเกตเห็นว่า อะไรก็ตามที่อยู่ในจักรวาล หรือมือยู่ในโลก ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างมาเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์ทั้งสิ้น

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 65 ถึง 66

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)