ณ ธรณีประตูหลุมฝั่งศพ

مکمل کتاب : ณ ธรณีประตูหลุมฝั่งศพ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16308

คุณตุเฟล เอ. ชาฮิต จากละโฮร์เขียนมาว่า
คำถาม ผมอายุ 60 ปี เป็นผู้อ่านบทความเกี่ยวกับโทรจิตและวิชาการ อื่นที่เกี่ยวข้องกัน ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อนี้จากนักเขียนเกือบทั้งหมดทั้งจาก ตะวันออกและตะวันตก แต่ไม่เคยบังเอิญพบข้อเขียนใดที่ประทับใจ มีความลึกซึ้ง มีตรรกะและชัดเจนมากเท่ากับข้อเขียนของท่าน
ในขณะนี้ ขณะที่อายุปูนนี้ ซึ่งจริงๆ ผมกำลังนั่งอยู่ ณ ธรณีประตูหลุม ฝังศพ ตั้งใจที่จะแสวงหาคำแนะนำจากท่านว่า ผมสามารถเริ่มการฝึกฝนโทรจิต ที่ท่านแนะนำในอายุขนาดนี้ได้หรือไม่
ท่านรู้ดีว่า ณ อายุขนาดนี้ไม่มีผลประโยชน์อันใดเหลืออยู่แล้ว ผมมี สิ่งอำนวยความสะดวกทางโลกอยู่เกือบครบครัน ด้วยความโปรดปรานของ พระเจ้า ยกเว้นความสงบทางใจ ท่านเขียนว่าการฝึกฝนโทรจิต ลดจำนวนเซลล์ สมองที่ถูกทำลายลง ความคิดจะได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นโดยอัตโนมัติความทุกข์ใจและความตกตาจะหมดไป ผลของการฝึกฝนนี้จะมีกับทุกระดับอายุ หรือไม่ และการฝึกฝนนี้จะมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ ต่อลมองและหัวใจ ใน ขณะอายุ 60 ปีหรือไม่ โปรดอนุญาตให้ผมเริ่มการฝึกฝนนี้ ถ้าคำตอบต่อปัญหา นี้เป็นลบ
อีกคำถามหนึ่ง คือ
เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับญิน เทวทูตและสัตว์อย่างที่สามารถ ทำกับมนุษย์ด้วยกันได้หรือไม่ เราสามารถมีอิทธิพลเหนือระบบสุริยะอื่นๆ ด้วย ความคิดของเรา นอกจากโลกของเรานี้ และแสง (ความคิด) มีสัญชาตญาณ ความโน้มเอียงและคุณลักษณะตามธรรมชาติของตัวเองหรือไม่
คำตอบ บาบา ตะญุดดีน นักปูรี ปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงในยุคของท่าน ไม่เพียงแต่พรรณนาจุดสำคัญ แต่แม่ในการสนทนาตามปกติของท่านก็จะเกี่ยว ข้องกับความจริงตังกล่าว ซึ่งมีความผูกพันโดยตรงกับกฎทางธรรมชาติ บางครั้งท่านพูดเป็นนัยถึงเบื้องหลังของงานที่มีความมหัศจรรย์ (กะรอมะฮ์) ซึ่ง ถูกอธิบายในแบบวิทยาศาสตร์ ผู้พึ่งจะเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ควบคุมอยู่ เบื้องหลังงานอันมหัศจรรย์ทันที่ ณ เวลานั้น รู้สึกประหนึ่งว่าคลื่นแสงได้ส่งไปในใจ ของผู้ฟัง สิ่งนี้ยังเป็นประสบการณ์ของผู้คนที่อยู่รอบๆ บาบา ตะผุด ดิน ซึ่งท่านนั่งอยู่อย่างสงบ และพวกเขามีความรู้สึกและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ท่านไตร่ตรองถึงบาบาซอฮิบ โดยปราศจากการพิจารณารวมศูนย์ความสำนึก ของท่านไปที่บุคคลใด ทำให้การพิจารณาโดยไม่ตั้งใจนี้ มีผลกระทบต่อผู้คน พวกเขาได้รับผลประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่จากวิธีการนี้ของบาบาซอฮิบ นี่เกือบ เป็นเรื่องปกติที่เมื่อมีบางคนมีปัญหาอยู่ในใจ บาบาซอฮิบจะตอบพวกเขาก่อน ที่พวกเขาจะกล่าวสิ่งใดออกมา

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)