ชีวิตประชาชาติและชีวิตปัจเจกชน

مکمل کتاب : ชีวิตประชาชาติและชีวิตปัจเจกชน

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9600

การเคลื่อนไหวและกิจกรรมของจักรวาล ได้รับการบันทึกไว้ในรูปของฟิล์มภาพยนตร์ ลักษณะสำคัญและรอยประทับของปรากฏการณ์แห่งจักรวาล ดังที่ ปรากฏในฟิล์มภาพยนตร์ ถูกถ่ายทอดและแพร่ภาพโดยระบบแกแล็กซี่ ที่ไม่อาจ คำนวณนับได้ การต่อสู้ ความมานะบากบั่นและความสามารถเป็นเพียงเงื่อนไข ถ้าไม่กระทำการพยายามและต่อสู้ ความว่างเปล่าและสูญญากาศจะเกิดขึ้นในชีวิต นี่คือ สิ่งที่มีเหตุผลตลอดกาล ทั้งในกรณีประชาชาติและปัจเจกชน

เป็นกฎของพระเจ้าที่ถ้าคนหนึ่งพยายามและต่อสู้ และสิ่งถูกสร้างของ พระองค์เป็นประโยชน์ตามมาในความพยายามนั้น ในวิธีใดวิธีหนึ่งทรัพยากรก็จะ แพร่ออกไปและทวีคูณขึ้น ความสามารถที่ไม่อาจคำนวณนับได้ ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาบนดาวเคราะห์โลกนี้ เมื่อความสามารถที่ถูกซ่อนเร้น อยู่นี้ถูกคันพบ และได้รับการกระตุ้น ลู่ทางการประดิษฐ์คิดคันที่ไม่อาจคิดประมวล ได้ก็จะเปิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างเหล็ก เมื่อคุณลักษณะ และคุณสมบัติของเหล็กถูกคันพบ เหล็กก็กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สำหรับ ประชาชนไม่ว่าในระดับปัจเจกชนหรือระดับประชาชาติในความก้าวหน้าทางวิทยา ศาสตร์ ยากที่จะมีสิ่งใดที่ส่วนประกอบของเหล็กไม่มีผสมอยู่ด้วยไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง นอกจากชีวิตปัจเจกชนแล้ว ชีวิตประชาชาติก็ถูกบันที่ถูไว้ในแผ่นจารึกที่ได้ รับการพิทักษ์ด้วย เมื่อบางคนต่อสู้อย่างปัจเจก สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ก็จะได้ รับในระดับปัจเจก และเมื่อคนสอง สาม สี่หรือห้าคน มานะบากบั่นร่วมกันใน ระดับประชาชาติ ประชาคมทั้งมวลก็จะได้รับประโยชน์จากการต่อสู้นี้ พระเจ้าทรง กล่าวว่า

“แท้จริง อัลลอฮ์จะมิทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดจนกว่า พวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเอง”

 

ยังมีจารึกในแผ่นจารึกที่ได้รับการพิทักษ์ไว้ว่า ประชาชาติที่พยายามเปลี่ยน แปลงสภาพของตนเอง จะได้รับทรัพย์สมบัติและทรัพยากรเพี่อให้กลับกลายเป็น มีศักดิ์ศรีและเกียรติยศ ขณะที่ผู้มีต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็จะมีชีวิตอยู่อย่าง ตกต่ำและไร้เกียรติ

นี่คือการบันทึกซึ่งอยู่ในแผ่นจารึกที่ได้รับการพิทักษ์ ถ้ามนุษย์ใช้พลังที่ พระเจ้ามอบให้ในหนทางที่ถูกต้อง ก็จะได้รับผลลัพธ์เชิงบวก และถ้าใช้ไปในทางที่ผิด ก็จะได้รับผลลัพธ์เชิงลบ สิ่งเดียวที่พระเจ้าทรงประสงค์ คือการใช้พลังที่พระองค์ ให้มา ในลักษณะที่ยังความผาสุกแก่ผู้ที่ใช้พลังดังกล่าว ความผาสุกของปัจเจกชน ไม่มีความสำคัญใดๆ ต่อพระเจ้า เพราะพระองค์คือผู้สร้าง พระผู้อภิบาลของสิ่ง ทั้งมวล และความเป็นพระผู้อภิบาลของพระองค์ ต้องการให้สิ่งถูกสร้างทั้งมวลได้ รับคุณประโยชน์โดยความกรุณา การสละให้และทรัพยากรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ กล่าวอย่างสั้นๆ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกล้วนลถูกบันทึกอยู่ในแผ่นจารึกที่ได้รับการพิทักษ์ นอกจากการขึ้นสูงหรือตกต่ำของมนุษย์แล้ว ยังบันทึกในฟิล์มภาพยนตร์ที่ หากประชาชาติดำรงชีวิตในทางที่ถูกต้อง ชะตากรรมของพวกเขาคือความสูงส่ง แต่ ถ้าการดำรงชีวิตของเขาเป็นไปในทางที่ผิด พวกเขาก็จะกลายเป็นทาสของผู้อื่น

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 57 ถึง 59

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)