ชีวิตก่อนการกำเนิด

مکمل کتاب : ชีวิตก่อนการกำเนิด

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9569

บัดนี้ สิ่งนี้ต้องการการพิจารณาและหารืออย่างรอบคอบก็คือ ก่อนที่จะมา ยังโลกนี้มีวิญญาณอยู่ก่อนแล้ว เพราะการใช้คำว่า “มา” เป็นการชี้ถึงความจริงที่ว่า มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หลังจากจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ว่ามีบางสิ่งปรากฏอยู่หรือดำรงอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว คำถามเกี่ยวกับรูปพรรณ สัณฐานและรูปแบบจึงเกิดขึ้น การตัดสินความแน่นอนเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องของมัน ก็จะกลายเป็นอาณัติด้วย เมื่อรูปพรรณสัณฐานและรูปทรงถูกกล่าวถึง กาลเทศะจะมาอยู่ภายใต้การพิจารณา เมื่อมีความพยายามในการกำหนดสถานที่

คำตอบง่ายๆ ต่อคำถามที่ว่า เราอยู่ที่ไหนตอนก่อนที่จะเกิดมาก็คือ มนุษย์ และสัตว์นั้นปรากฏอยู่ในปริมณฑลของวิญญาณ และจากที่นั้นพวกเขาจึงมายังโลก ที่เป็นปรากฏการณ์นี้ (โลกวัตถุ) แต่เมื่อเราพูดถึงปริมณฑลของวิญญาณ มีความจำเป็นต้องอธิบายว่าโลกวิญญาณนี้คืออะไร ความรู้เกี่ยวกับปริมณฑลของวิญญาณ เป็นความรู้ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ แต่ผู้ที่ได้รับความรู้นี้โดยพระเจ้ารู้ดี และได้ถ่ายทอด ความรู้นี้มายังสานุศิษย์ของพวกเขา

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 98 ถึง 99

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)