จิตไร้สำนึกหนึ่งเดียว

مکمل کتاب : จิตไร้สำนึกหนึ่งเดียว

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9625

เหตุการณ์มากมายเกี่ยวทับบรรดาศาสดา ซึ่งเป็นผู้คนที่มีพลังทางจิตวิญญาณ พิสูจน์ว่า มีจิตไร้สำนึกหนึ่งเดียวที่แสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้นอยู่ในจักรวาลทั้ง หมด คลื่นทุกคลื่นทั้งที่มองเห็นและที่มองไม่เห็น เข้าใจความหมายของความคิดอื่นๆ แม้ว่าหากคลื่นเหล่านี้ จะอยู่คนละฟากของจักรวาลตรงข้ามทันก็ตาม ความเข้าใจ ความสำคัญและการมีความหมาย ของทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น นับว่า เป็นส่วนประกอบของชีวิตที่สำคัญของจักรวาล การครุ่นคิดพิจารณาเกี่ยวกับส่วน ประกอบสำคัญของชีวิต ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตเราด้วยเช่นกัน เรา สามารถที่จะสำรวจตรวจสอบเงื่อนไข และสภาวการณ์ของดาวเคราะห์ดวงอื่น นอก จากดาวเคราะห์ของเรา สามารถเปิดเผยความคิดของมนุษย์และสัตว์ ตัวเราเอง สามารถคุ้นเคยทับกิจกรรมของเทวทูตและญิน พร้อมทั้งรู้ถึงการกระตุ้นภายในพืช และแร่ธาตุ การรวมศูนย์อย่างต่อเนื่องจะเปลี่ยนสภาพจิตใจไปสู่จิตสำนึกแห่งจักรวาล (ที่ยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้) และตัวตนเทียมที่รับเอามาเป็นเปลือกนอกของบุคลิกภาพ ของเรา ก็จะถูกปลดปล่อยจากการยึดกุมของอัตตา และเริ่มที่จะสังเกตและเข้าใจ สิ่งใดก็ตาม ซึ่งเป็นที่ต้องการและปกปักรักษาไว้ในจิตสำนึก

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 29 ถึง 30

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)