จักรวาลจบลงในแสง

مکمل کتاب : จักรวาลจบลงในแสง

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16300

คุณนาเชีย ซุลตานา จาก การาจี รายงานมาว่า วันที่ 20 มิถุนายน
“จากวันนี้ฉันฝึกการเข้าฌาน หลังจากเคารพภักดีพระเจ้าในยามค่ำคืนแล้ว ประมาณเวลา 22.00 น. ฉันจินตนาการว่าจักรวาลทั้งหมดจมลงใน มหาสมุทรแสง และฉันเองอยู่ที่นั่นในนั้นด้วย ก่อนการเริ่มเข้าฌาน ฉันอ่าน ดารูด อัลคิซริ 50 ครั้ง และ ยาฮัยยุ ยา กอย ยูม 100 ครั้ง ฉันพยายาม จิตนาการต่อไปประมาณ 15 นาที แต่ไม่สามารถสร้างความคิดในการเข้าฌาน ได้จึงเข้านอน”
วันที่ 24 มิถุนายน
“วันนี้ ฉันฝึกเข้าฌานประมาณ 20 นาที ฉันรู้สึกว่ารัศมีของแสงได้มา จากสถานที่แห่งหนึ่ง แต่มันอยู่ในรูปแบบจำเพาะ มันเคลื่อนที่ไปตามเรื่องตามราวประหนึ่งปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องได้เกิดขึ้น”
วันที่ 27 มิถุนายน
“ระหว่างการฝึกฉันรู้สึกประหนึ่งว่ามีจุดสีขาวที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดเหล่านี้ปรากฏอยู่ชั่วขณะเดียว และก็หายไป”

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)