คำนิยามที่ถูกต้อง

مکمل کتاب : คำนิยามที่ถูกต้อง

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9594

การมีอุเบกขาไม่เพียงหมายถึง บุคคลผู้หนึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นผู้ไม่แยแสไม่ สนใจเกี่ยวกับเงินทองเท่านั้น แต่ต้องคงความไม่แยแสและความปรารถนาต่อเรื่อง เงินทองไว้ให้ได้ การบรรลุความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิต และความต้องการที่จะดูแลเอาใจใส่ผู้ใกล้ชิดอันเป็นที่รัก เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และเกี่ยวข้องกับสิทธิ มนุษยชน การมีอุเบกขาคือสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์กระทำจะต้องกระทำโดยความลงรอย กับเจตนารมณ์ของพระเจ้า และต้องไม่เป็นอันตรายและทำร้ายสิ่งถูกสร้างต่างๆ ทุกคนควรยังคงมีความปลื้มปีติยินดี  และไม่ควรนำความทุกข์ยากสำบากมาสู่เพื่อน มนุษย์ สิ่งนี้ต้องรวมเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงในจิตใจของบุคคลว่า พระเจ้าคือเจ้าของ และผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในแต่ละสิ่ง และทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจักรวาลเพียงผู้เดียว พระเจ้าคือผู้ทรงสร้างแผ่นดิน หว่านเมล็ดให้เป็นลำต้นเป็นใบ มอบความสามารถ ในการเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แก่เมล็ดพืชนั้น และพื้นดินที่จะบำรุงต้นไม้ไว้ในตักของมันให้น้ำไหลเวียนอยู่ในเนื้อเยื่อต้นไม้เสมือนเลือด อากาศเตรียมออกซิเจน แสงสว่างเสริมสีที่ขาดหายไปของต้นไม้ ให้ดวงอาทิตย์ยังคงฉายส่องต้นพืชเพื่อให้ ออกผล แสงจันทร์สร้างความหวานหอมให้ผลไม้ เป็นหน้าที่ของพื้นดินที่จะต้องผลิต และเลี้ยงดูต้นไม้ จึ่งเป็นที่ต้องการเพื่อบรรลุความปรารถนาของมนุษย์ และเป็นหน้าที่ ของต้นไม้ที่จะผลิตใบและผลไม้ ซึ่งสิ่งถูกสร้างทั้งหลายต้องการอย่างยิ่งตามฤดูกาล

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 66 ถึง 67

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)