คำนำของผู้เขียน

مکمل کتاب : จิตรสำนึกเแบบกอลันดาร (Qalandar Conscious)

ผู้แต่ง:เค.เสส. อาซีมี.

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9887

เมื่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้โครงการจักรวาลเปลี่ยนไปเป็นวัตถุธาตุเกิดขึ้นในจิตของพระองค์ พระองค์เพียงตรัสว่า “จงเป็น” โครงการจักรวาลนั้นที่ปรากฏขึ้น ในลำดับและการจัดการต่อไปนี้
หนังสือเล่มหนึ่ง เปิดขึ้นและแสดงอย่างชัดเจน
หนังสือประกอบด้วยบันทึกที่ถูกเก็บไว้จำนวน 300 ล้าน บันทึก
แต่ละบันทึกที่ถูกเก็บไว้ประกอบด้วยแกแล็กซี่ จำนวน 80,000 แกแล็กซี่
แต่ละแกแล็กซี่มีระบบที่เสถียรกว่า 100,000 ล้านระบบ และระบบที่ไม่เสถียรกว่า 1.2 ล้านล้านระบบ
แต่ละระบบมีดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์บริวารประมาณ 9-13 ดวงต่อระบบ
เป็นเรื่องเข้าใจผิดและถือเป็นการคาดเดา ที่กล่าวว่า โลกของเราเท่านั้นที่เป็นโลกแห่งการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ มีอาณานิคมและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และญินในทุกๆ แกแล็กซี่ และแต่ละอาณานิคมมีรูปแบบการใช้ชีวิตคล้ายกับในโลกของเรา ชีวิตทุกรูปแบบ ทุกอารมณ์ความต้องการของชีวิตที่เกิดจากความหิวกระหาย การนอนหลับ การตื่นนอน ความรัก ความโกรธ เพศสัมพันธ์ การแพร่พันธุ์ ล้วนแล้วแต่ปรากฏอยู่ในทุกโลกที่มีการตั้งถิ่นฐาน
มีระบบการตั้งถิ่นฐานถาวรในแกแล็กซี่ มากกว่า 100,000 ล้านแห่ง ระบบบที่ไม่ถาวรเหมือนกับคลังเพื่อการซ่อมแซมแหล่งที่อยู่อาศัยถาวร นั่นคือระบบที่ไม่ถาวร จะกระจัดกระจายอยู่ และสนับสนุนระบบถาวร ทุกๆ ระบบมีภูเขาดวงดาวที่ใช้เล่นสกี เป็นของตนเอง มีสัตว์ พืชและแร่ธาตุเหมือนที่มีอยู่ในดาวของเรา
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และญินขึ้นมา ด้วยความรักความทะนุถนอมของพระองค์ และประกาศให้สรวงสวรรค์เป็นที่พำนักของพวกเขาและกล่าวว่า
“โอ้ อาดัม เจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักอยู่ในสรวงสวรรค์นั้นเถิด และเจ้าทั้งสองจงบริโภคจากสวนนั้นอย่งกว้างขวาง ณ ที่ที่เจ้าทั้งสองปรารถนา และจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้นี้ (มิเช่นนั้นแล้ว) เจ้าทั้งสองจะกลายเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเอง” (อัลกุรอาน บทที่ 2 โองการที่ 35)
บรรดาศาสดาถึง 124,000 ท่าน ที่พระเจ้าทรงส่งลงมาในโลกใบนี้ของพระองค์เพื่อเทศนาสั่งสอนกฏเกณฑ์ในการดำรงชีวิตที่แท้จริง เตือนเราเกี่ยวกับเรื่องนรก และเพื่อแผ่กระจายแสงสว่างแห่งคำสอนของบรรดาศาสดา ผู้สืบทอดทั้งหลายซึ่งรับมรดกของท่านศาสดาเหล่านั้นมา ต่างก็ดำเนินรอยตามพวกท่าน บรรดาผู้สืบทอดของศาสดา ผู้ทรงศีล นักปราชญ์ราชบัณฑิต และมิตรของพระเจ้าทั้งหลาย ต่างศาสนา สั่งสอนในเรื่องเอกเทวนิยม ไปตามสภาพแวดล้อมและภูมิลำเนาของพวกเขา ด้วยภาษาของแต่ละคน พวกเขาประกาศสั่งสอนว่า พระเจ้านั้นทรงเอกะ มีเพียงพระองค์เดียว ทรงมีเอกลักษณ์ สมบูรณ์และไร้ข้อสงสัยใดๆ พระองค์ไม่ทรงให้กำเนิด ไม่ทรงถูกกำเนิด และไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ ทุกศาสนาล้วนสั่งสอนในเรื่องความเอกกะ และเอกานุภาพในตำแหน่งของพระเจ้า ไม่ปรากฏว่ามีศาสนาใดในโลกนี้ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้า บรรดามิตรของพระเจ้า (เอาลิยาอ์) ได้ทำให้กระจ่างในหลายๆ วีธีการและวิวัฒน์ระบบต่างๆ ขึ้นมา เพื่อความเข้าใจและการเรียนรู้อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความเอกะ เอกานุภาพ ความสัมบูรณ์และสภาพที่เป็นสัจจะของพระเจ้า

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)