ความเสื่อมของเนื้อเยื่อสมอง

مکمل کتاب : ความเสื่อมของเนื้อเยื่อสมอง

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16294

นับว่าโชคไม่ดีในส่วนของมนุษย์ ที่ตีค่าความรู้และวิทยาการซึ่งพระเจ้า มอบให้บนพื้นฐานที่เขาสร้างขึ้นมาเองและบนกฎเกณฑ์ที่ผิดพลาด ทั้งยังปฏิเสธที่จะยอมรับในลักษณะดังกล่าว แสงสว่างที่เปิดเผยโดยพระเจ้าอยู่ในฐานะพื้นฐานของความรู้ทุกๆด้าน มีความต้องการให้มนุษย์สำรวจแสง ประเภทและลักษณะดังกล่าว รวมทั้งองค์ประกอบของมันในระดับที่มากที่สุด แต่มนุษย์ไม่ เคยให้ความสนใจอย่างจริงจังและสิ่งนี้ก็ยังคงมืดมนอยู่เสมอ มนุษย์ไม่เคย พยายามเลิกม่านนี้ออก เพราะม่านดังกล่าวไม่เคยปรากฏต่อเขา หรือไม่ก็ไม่เคยให้ความสนใจต่อมัน มนุษย์ไม่เคยพยายามสำรวจระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมองค์ประกอบของแสง ถ้าเขายอมรับการเข้าใกล้นี้ ความเสื่อมลงของเนื้อเยื่อสมองก็จะมีอัตราที่ต่ำที่สุด และจะมีความก้าวหน้าไปสู่ความเชื่อมั่น และ ความสงสัยก็จะไม่สร้างปัญหาให้เขามากเท่ากับที่เป็นอยู่ในขณะนี้ อุปสรรคและ สิ่งกีดขวางการเคลื่อนไหวในทางปฏิบัติก็จะน้อยที่สุดด้วยแต่มันไม่ได้เกิดขึ้น ดังนั้น เขาจึงไม่ได้สำรวจประเภทของแสงหรือพยายามที่จะค้นพบธรรมชาติของมัน
มนุษย์ไม่รู้แม้แต่ว่า แสงก็มีการสร้างโครงสร้างและธรรมชาติที่เป็น ลักษณะเฉพาะ ทั้งยังมีแนวโน้มและความโน้มเอียงของคุณลักษณะเฉพาะพวก มนุษย์ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแสงนี้ ที่แท้คือชีวิตของเขา และได้ทำการปกป้องพวกเขาด้วยใน ขณะเดียวกัน มนุษย์คุ้นเคยกับรูปจำลองของดินกับฝุ่น ซึ่งมิได้ครอบคลุมใดๆ ของตัวเองเท่านั้น รูปจำลองซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้น ซึ่ง ไม่มีความจริงใดๆ ในตัวมันเอง ความจริงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเป่าเข้าไปในร่าง ทั้งในรูปของวิญญาณ ความไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของแสง ทำให้เกิดความ รังเกียจต่อคำดำรัสของพระเจ้าในเรื่องนี้ ความรังเกียจยิ่งเพิ่มขึ้น ความสงสัย และใจที่ลังเลก็จะเพิ่มขึ้น และความศรัทธาและความเชื่อก็จะแตกละเอียดลงตามนั้น
นักจิตวิญญาณนิยมให้คำนิยามความศรัทธาว่า เป็นความเชื่อที่ปราศจากข้อสงสัย
สาเหตุที่แท้จริงของความอ่อนแอในการตัดสินใจหรือในความศรัทธาก็ คือความสงสัย ตราบเท่าที่ความไม่สู้เต็มใจและความลังเลในความคิดยังมีอยู่ ความมั่นใจในความศรัทธาก็เป็นไปไม่ได้ หลังจากความคิดได้รับแสงสว่างของความศรัทธาและความเชื่อที่มั่นคงแล้ว ก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจน
เพื่อตรวจสอบความเสื่อมลงของเนื้อเยื่อสมอง เราต้องมีพลังเจตนารมณ์ ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว แบบฝึกหัดที่ได้รับการออกแบบโดยนักจิตศาสตร์ เพื่อ พัฒนาพลังเจตนารมณ์นั้น ซึ่งมีเป้าหมายโดยพื้นฐานสำหรับแบบแผนความเชื่อมั่นที่ดีกว่า

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)