ความเชื่อทางวิทยาคาสตร์

หนังสือ:ความเชื่อทางวิทยาคาสตร์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16342

ริซวาน

คำถาม ตามควานเห็นของท่าน โทรเพทนากร (นักโทรจิต) สามารถ อ่านความคิดของผู้อื่นและเข้าใจทุกภาษาในโลกได้ จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะ เป็นข้อสังเกตโดยปกติของเราว่าเมื่อเราคิด เราจะคิดในภาษาแม่ของเรา หรือกล่าวได้ว่าภาษาที่ผู้หนึ่งคิดจะเป็นภาษาแม่ของเขาเสมอ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาแม่ของเราคือภาษา อุรดู ที่นี้ความคิดที่จะกล่าวในบทความ เค้าและโครงเรื่องของบทความจะเข้า มาในจิตใจเราเป็นภาษาอุรดู จากนั้นจึงถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ

คำตอบ วิทยาศาสตร์เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าควรสรรเสริญ ในการ ดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นบนโลกนี้ มีพื้นฐานมาจากคลื่นแสง เมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง คือการรวมตัวกันของคลื่นหรือรังสี ดังนั้นเราจะระบุว่าน้ำคือน้ำ และหินคือหิน ต้นไม้คือต้นไม้ได้อย่างไร โดยไม่เห็นหรือเข้าใจคลื่นหรือรังสี

เราประสพด้วยตนเองว่า เมื่อผู้หนึ่งเห็นดอกไม้จากระยะไกล ความสะดุด ตาจากความสวยงาม กลิ่นหอมและความรื่นเริงหรรษา ที่สัมพันธ์กับดอกไม้ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สัมผัสหรือดมดอกไม้ดอกนั้น

ในทำนองเดียวกัน เมื่อเราพบผู้ที่มีธรรมชาติชอบทำลายหรือมีความ เกลียดซังเราโดยบังเอิญ เราจะรู้สึกทันที่ถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในตัวเราเอง

และเมื่อเห็นผู้ที่มีความรู้สึกเป็นมิตรต่อเรา เราก็จะรู้สึกด้วยตนเองถึงความเป็น มิตรต่อเขา ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ทั้งไม่ได้พบและพูดคุยกัน

ภาษานับพันๆ ภาษาที่มีใช้พูดกันในโลกนี้ แต่ทุกคนก็ถือว่าน้ำคือน้ำ ไม่ว่าในภาษาใดที่เขาใช้พูด อย่างไรก็ตาม คำที่ให้ความหมายน้ำว่าน้ำนั้น ก็ยัง คงเป็นน้ำอยู่ดี ไม่มีอะไรแตกต่างไม่ว่าจะเรียกมันว่า มาอ์ (ภาษาอาหรับ) จัล อับ พานี หรือวอเตอร์ (Water) สิ่งนั้นก็ยังคงเหมือนเดิม และคงเหมือนกัน ทุกอย่างไม่ว่ากับต้นไม้หรือไฟ การที่สิ่งหนึ่งถูกเรียกโดยคุณลักษณะนั้นเป็นเพียง เปลือก โครงสร้าง คุณสมบัติและการแสดงออกจะชื่อว่าอะไรไมใช่ประเด็นมากนัก ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยพื้นฐานมาจากคลื่น และความจริงนี้คือพื้นฐานของโทรจิต ดังเช่นน้ำคือการรวมตัวของคลื่นและรังสีของความคิดก็ไหลไปในวงคลื่น เมื่อเราให้ความสนใจไปยังบางสิ่งบางอย่าง คลื่นที่ควบคุมอยู่รอดของเราก็จะถูกส่งไปยังสิ่งนั้น สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกกระหายและ ต้องการบอกบางคนให้เอาน้ำให้เรา

ต้นไม้ก็สนทนาเช่นกัน

เพื่อความเข้าใจและหยั่งรู้ถึงความคิด ความคิดถูกส่งผ่านทางคำพูดด้วย ความหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้าเราสามารถศึกษาจิตไร้สำนึกจักรวาล ก็จะ ขจัดออกไปว่าในเรื่องการส่งความคิดนั้น การสนับสนุนของคำพูดไม่มิความจำเป็น ชีวิตของพืช สัตว์สี่เท้า สัตว์ร้าย นกและแมลงคือหลักฐานความจริงข้อนี้ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมีการสนทนากัน ทั้งหมดล้วนแลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง กันโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ เกี่ยวกับคำพูดและวลีของการสนทนาหรือคำกล่าวสิ่งใด

มีการตั้งขึ้นในยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าในสมัยใหม่ อย่างเหมาะสม ว่า ต้นไม้และพืชพรรณมีการเจรจาและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อพืชได้รับการพิสูจน์จากการทดลอง พืชแสดงความปีติยินดี เมื่อ ผู้มีธรรมชาติที่ดีเข้าใกล้พวกมัน และรู้สึกไม่มีความสุขเมื่ออยู่กับผู้ที่มีความคิด สลับซับซ้อนและมีแนวโน้มในทางทำลาย ข้าพเจ้าเขียนสิ่งนี้จากการสังเกตของ ตัวเอง ข้าพเจ้าได้เห็นบ้านซึ่งผู้อยู่อาศัยมีจิตใจแบบถอยหลังลงคลองและวิปลาส ใบและกิ่งต้นไม้ที่บ้านหลังนั้น ก็สะท้อนถึงความล้าหลังและความเสื่อม เสียเช่นเดียวกัน การเห็นต้นไม้เหล่านั้นทำให้เกิดความน่ารังเกียจ

เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ทั้งหมดคือ ภาษาเป็นเครื่องมือที่จะถ่ายทอด ความคิด และความคิดยังคงมีการแลกเปลี่ยนในความหมายและความรู้สึกที่ แท้จริงระหว่างปัจเจกคนเดียวของมนุษยชาติกับเผ่าพันธุ์อื่นๆ ความจริงการ อาศัยคำพูดแสดงถึงความอ่อนแอของจิตสำนึก จิตสำนึกไม่สามารถเข้าใจสิ่ง หนึ่งได้ โดยปราศจากคำพูดสนับสนุน และคนผู้หนึ่งเมื่อตัวเองคุ้นเคยกับการ ส่งความคิดตามกฎและเกณฑ์ของโทรจิต ดังนั้น ไม่ว่าความคิดจะถูกส่งผ่าน คำพูดและวลี หรือถ่ายทอดผ่านคลื่น ทั้งสองสิ่งนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เท่าเทียมกัน สำหรับเขา

มีคอมพิวเตอร์ที่สร้างไว้ภายในคนทุกคน ซึ่งจะคัดเลือกความคิดของ เราหลังจากอธิบายความหมายและความรู้สึกของความคิดที่เข้าใจ และหลัง จากมีความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและความหมายนั้นแล้ว จึงปฏิเสธหรือยอม รับความคิดตังกล่าว

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)