ความฝันและอุตรวิสัยสมาธิ (มุรอกอบะฮ์)

مکمل کتاب : ความฝันและอุตรวิสัยสมาธิ (มุรอกอบะฮ์)

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9573

ความแตกต่างระหว่างความฝันกับมุรอกอบะฮ์ (การเข้าฌาน) ก็คือในสภาวะ แรก จิตใจและจิตสำนึกไม่รับรู้อวัยวะของร่างกาย  ขณะที่ในสภาวะหลังจากนั้น จิตสำนึกยังรับรู้ร่างกายอยู่ ผู้เข้าฌานซึ่งตาด้านใน (ตาของจิตวิญญาณมนุษย์) กำลังทำงานและรับรู้สภาวะทางกายภาพแม้เมื่อเขาได้รับการปลดปล่อยจากการยึดกุมของกาลเทศะ การเข้าฌานเป็นขั้นตอนแรกของความฝัน นั่นคือเป็นขั้นตอนของความฝันซึ่งบุคคลผู้หนึ่งไม่ได้นอนหลับ แต่ยังตื่นอยู่อย่างสมบูรณ์

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 93 ถึง 93

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)