ความนิรันดร์

مکمل کتاب : ความนิรันดร์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9608

การหายไปของนกฮุดฮุด การบอกเล่าเกี่ยวกับราชินีซีบา การรายงานเกี่ยว กับการบูชาดวงอาทิตย์ และการนำสาส์นของกษัตริย์โซโลมอนไปนั้น มิได้ปราศจาก ใจความสำคัญของวิทยปัญญาแห่งพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ สิ่งแรกที่กล่าวถึง ก็คือ โซโลมอนเป็นมนุษย์ที่มีอำนาจปกครองเหนือมนุษย์ ญิน  นกและสัตว์ต่างๆ เสมอเหมือนกันหมด

ประเด็นที่สองคือไม่มีใครบังอาจกล้ายะโสโอหังได้ และในกรณีของการยะโสโอหังหรือการไม่เชื่อฟัง เขาจะถูกลงโทษ ดังที่โซโลมอนกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของ นกฮุดฮุด

ประเด็นที่สามคือ ท่านได้รับการจัดเตรียมการสนับสนุนทุกชนิดเพื่อเลี้ยงดู ทหารทั้งมวลที่เป็นญิน มนุษย์และสรรพสัตว์ เรื่องนี้บอกให้เรารู้เกี่ยวกับญิน ซึ่ง เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งของโซโลมอน ที่สามารถนำบัลลังก์ของราชินีซีบา (ภายใน หนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น) มาจากเยเมนยังเยรูชาเล็ม ซึ่งอยู่ห่างกันราว 1,500 ไมล์

เรื่องนี้ยังบอกเราว่า มนุษย์มีความสามารถมากกว่าญิน เพราะมีความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์ และบุคคลที่ครอบครองความรู้นั้นได้นำบัลลังก์ของราชินีมาจริง ในชั่วเวลาท่อนกระพริบตา พระเจ้าทรงเน้นเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า ความรู้ซึ่งยัง ประโยชน์ต่อมนุษย์ในทุกรูปแบบมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และไม่มีเงื่อนไข กำหนดที่ว่าศาสดา (เท่านั้น) จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากความรู้ดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ มนุษย์ทุกคนจึงมีศักยภาพอย่างแท้จริง ที่จะใช้ความรู้ดังกล่าว ด้วยการศึกษาความ รู้เกี่ยวกับคัมภีร์ บุคคลสามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่ง ที่สามารถใช้อำนาจควบคุม หรือมีอิทธิพลต่อจักรวาลได้

ถ้าศักยภาพในการศึกษาถูกปฏิเสธด้วยข้ออ้างความต่ำต้อยและไม่สันทัดของ บางคนแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ผิดที่จะกระทำเช่นนั้น เพราะการที่พระเจ้ากล่าวกึงมนุษย์ ในเรื่องราวของกษัตริย์โซโลมอนว่า ศักยภาพนี้ถูกจัดให้โดยทั่วไปนั้น ผู้หนึ่งสามารถ อุตสาหะที่จะไตร่ตรอง พินิจพิจารณาและแสวงหาได้ ในการกล่าวถึงกฎนี้ เราหา ได้ตั้งใจที่จะทำให้สถานภาพของบรรดาศาสดาลดต่ำลงไป หรือเป็นการดูแคลน บรรดาศาสดาคือมนุษย์จำพวกที่ดีที่สุดซึ่งถูกคัดเลือกและเลือกสรรแล้ว พวกเขาเป็น แหล่งและต้นกำเนิดของความรู้และวิทยาการทั้งหมด เราเพียงแต่เจตนาจะกล่าว ว่า ปัจเจกทุกคนของมนุษยชาติ สามารถพิชิตและควบคุมเหนือปรากฏการณ์ของ โลก โดยใช้ความรู้ของบรรดาศาสดาได้

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 46 ถึง 48

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)